Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Industrial Internet of Things (IIoT)

  Det råder inget tvivel om att IoT redan är och kommer att fortsätta vara den största drivkraften bakom Industry 4.0. Med Industrial Internet of Things (IIoT) har ni möjlighet att:

  …vilket bidrar till både ekonomisk tillväxt och ökad konkurrenskraft.

  Hur kan Acando hjälpa er?

  Vi ser en framtid där samarbetet mellan människor, data och intelligenta maskiner kommer att vara en avgörande framgångsfaktor för industrier runt om i hela världen. Vi är experter på att få detta samarbete att fungera vilket kommer att ha en betydande påverkan för produktivitet, effektivitet och den operativa verksamheten hos er.

  Datadrivet arbete skapar realtidskunskap och spårbarhet som ger en direktbild över olika flöden i industrin och möjlighet till produktionsplanering på en helt ny nivå

  Industriutmaningar och lösningar

  Genom att nyttja den enorma mängd kunskap som tekniken möjliggör på rätt sätt hjälper vi industrier att få kontroll över verksamheten vilket leder till smartare och tillförlitligare beslut. Med hjälp av våra erfarenheter och kompetenser har vi listat våra kunders vanliga branschutmaningar utifrån tre kategorier samt hur vi har lyckats hantera dessa utmaningar:

  Effektivitet

  Med ökade krav på att producera ännu större volymer och samtidigt använda färre personer och material måste industrier hitta vägar att öka produktiviteten snabbare. Industrier är ofta komplexa organismer bestående av flera olika system som styr olika aspekter av verksamheten. Detta innebär ofta att data förblir i silos vilket gör det svårt att få en enhetlig bild över verksamhetens olika delar. Bristen på en integrerad centraliserad lösning för övervakning och hantering medför låg kontroll över logistik och processer och de potentiella effektivitetsvinsterna uteblir.

  Lösning: Vi hjälper till att digitalisera existerande verksamhet och göra den spår- och styrbar vilket bidrar till transparens mellan verksamhetens olika delar och ger alla inblandade en direktbild över flöden och processer. Som exempel har vi implementerat system som bygger på GPS-positionering av truckar och ett virtuellt flöde där de olika fysiska lasterna får en digital tvilling. Genom att visualisera de digitala tvillingarnas position kan truckförarna utläsa lasternas exakta positioner och optimera både den faktiska körningen och den praktiska logistiken.

  Underhåll

  Rutinmässiga och kalenderbaserade inspektioner och komponentutbyten gör att industrier till stor del blir tvungna att gissa sig fram till vilket maskin- och systemunderhåll som krävs. Det resulterar i minskad livslängd och ökade driftsavbrott vilket i sin tur betyder förlorade intäkter och minskad produktivitet. Systemfel och avbrott kan snabbt leda till högrisksituationer eller i värsta fall innebära livshotande situationer.

  Lösning: Med hjälp av avancerad analys av historiska data möjliggör vi att industrier kan identifiera förhållanden som berättar när det finns risk för ett potentiellt fel. När dessa förhållanden väl uppstår sänder vår lösning automatiskt en varningssignal till relevant person vilket ger industrier möjlighet att förstå och lösa problemet innan det ens har uppstått. Med detta minskar vi inte bara risken för konsekvenskraftiga katastrofer utan det förlänger även livslängden på operativsystem och utrustning avsevärt.

  Energibesparing

  De flesta industrier i Sverige konsumerar betydligt mer resurser än vad de egentligen behöver. Problemet är att företagen är omedvetna om deras konsumtion för lokaler, maskiner, utrustning och tjänster vilket medför att de har liten eller ingen möjlighet att vare sig undersöka eller ändra deras beteende för att spara energi eller pengar.

  Lösning: Vi arbetar med de ledande mest innovativa fastighetsutvecklarna där vi installerar smarta mätare som beräknar konsumtionen. Beräkningen kan göras för varje individuell resurs eller den totala resursåtgången för att sedan visualiseras i vår IoT-plattform. Detta leder till att ni som industri på ett enkelt och hållbart sätt kan utläsa både mänskliga och maskinnära beteende och därmed minska energikostnader och växthusutsläpp. 

  Relaterade erbjudanden

  Kundcase

  • Förbättrad logistikprocess för svenskt trämekaniskt industribolag

   Kunden har en traditionell industriell process som innefattar ett timmerlager, sågverk, ämnestorkar, ihopsättnings- och spikmaskiner samt färdigvarulager. Företaget ligger på sin maximala kapacitet och behöver investera för att kunna expandera och öka omsättningen.

   Kundens utmaning är att de har för låg kontroll på den interna logistiken och processer för att kunna göra ett riktigt bra business case. Kunden tror även att det kan finns betydande effektivitetsvinster om den interna logistiken kan förbättras.

   Acandos förslag på lösning är ett system som bygger på GPS-positionering av truckarna och ett virtuellt flöde där de olika fysiska lasterna får en digital tvilling. De digitala tvillingarnas position bestäms av deras utgångsgruppering utanför sågverket. Därefter positioneras de genom att trucken som lyfter och transporterar lasten uppdaterar positionen med hjälp av sin egen GPS-position.

   Systemet hanteras via läsplattor som monteras i truckarna och vid de lastnings- och omlastningspunkter som är definierade. De olika kör-uppdragen publiceras i en slags taxi-app som truckförarna ser och tar genom att klicka på den om de är nära eller har minst att göra.

   Lösningen ger alla inblandade i flödet en direktbild över flödet och ger produktionsplaneringen en helt ny möjlighet och förmåga att planera och leda den praktiska logistiken.

   Det kunden finner särskilt attraktivt med denna lösning är att vi digitaliserar existerande verksamhet och gör den spår- och styrbar. Med några månaders drifts-data uppskattar Acando och kunden att nästa steg är redo att tas, att med statistiska analyser se vilka effektiviseringar som kan och bör göras samt vilka större investeringar i ny kapacitet – men också vilka automatiseringar som kan göras.

  Tema Digital Insights

  I vår årliga Digital Maturity Assessment svarade mindre än hälften av de över 200 tillfrågade bolagen att de vet hur de ska agera när nya möjligheter uppstår. Hur gör de som lyckas anpassa sig till nya kundkrav och skapa en snabbrörlig organisationsstruktur? Här hittar du insikter baserade på riktiga case och studier bland Sveriges största företag.

  Boka ett möte med oss för att identifiera era möjligheter med IoT

  Träffa våra Internet of Things-specialister för att diskutera hur tekniken kan optimera just er affär, och få en skräddarsydd plan framåt.

  Philip Appleton philip.appleton@acando.com +46 (0)73-396 60 09

  Boka ett möte här: