Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Analytics

  Vi realiserar den datadrivna potentialen i din affär.

  I ett ständigt ökande flöde av data ökar också behoven av visualisering utifrån stora mängder komplex data för att skapa nya insikter. Fler och fler inser att avgörandet idag står i förmågan att omvandla data till affärer. Och behovet ökar konstant i takt med ett ökande flöde av data.

  En konkurrenskraftig organisation måste också snabbt kunna anpassa sig till förändringar i omvärlden genom att ta in nya informationsmängder och sammanföra med befintlig data, detta kombinerat med möjligheten till snabba förändringar i verksamheten. Tekniken ger alla möjligheter till detta, men det krävs ett stort kunnande inom såväl tekniska som mer verksamhetsnära områden för att skapa en analys- och beslutsstödsplattform som möter kraven i en modern och snabbrörlig organisation.

  Vi hjälper våra kunder att nå förbättrad lönsamhet och konkurrensmässighet

  Vi hjälper våra kunder att utvinna insikter ur sina ständigt ökande datamängder, detta för att nå förbättrad lönsamhet och konkurrensmässighet på marknaden. Vårt mål är att våra kunder skall kunna fatta faktabaserade beslut med ett beslutsstöd i världsklass, men också kunna nyttja ny teknik för att skapa nya affärsmodeller och ligga steget för konkurrensen. Vi gör detta möjligt genom stort verksamhetskunnande, djup kompetens inom arkitektur och hög kunskap om den senaste tekniken.

  Vi har erfarenhet av att driva projekt som snabbt säkerställer bra avkastning

  Vi har erfarenhet av att driva projekt som snabbt säkerställer att kunden får en bra avkastning på sin investering. Med hjälp av unika, agila metoder och verktyg, med täta leveranser, säkerställs snabbt värde till verksamheten samtidigt som nya idéer kan utvecklas under resans gång.

  Idag finns verktygen, men nya strategier måste arbetas fram för att möta utmaningarna med att strukturera data och omvandla till affärsnytta. Affärsnytta skapas genom ökad tillgänglighet till relevant data för analys, vilket innebär bättre förståelse för affären. Genom snabb tillgång till analys och insikter skapas ett väsentligt fundament för en modern och snabbfotad verksamhet.

  Våra närmsta partners är Microsoft och Qlik där vi har både djup och bredd inom hela teknikbasen.

  Vad hjälper vi våra kunder med?

  Kundcase

  • Ledande flygbolag

   Kunden, ett av nordens ledande flygbolag, stod inför en utmaning där en översyn kring de nuvarande digitala strategierna och kanalerna behövde göras för att skapa möjlighet att hänga med i den tuffa konkurrensen och på sikt skapa större kundnöjdhet. Kunden var i behov av att skapa en mer gemensam förståelse kring begreppet kund, få mer insikt i kundupplevelser samt stärka och anpassa dagens IT- och BI-plattform för framtiden. Flygbolaget har satt upp ett större omfattande program för digital transformation.

   För att bättre rusta sig inför olika scenarier fick Acando förtroendet att genomföra en förstudie där nuvarande situation kartlagdes, GAP-analyser genomfördes och en ”road map” för flygbolaget togs fram. I nära samarbete med kunden skapades, utifrån förstudien, ett nytt projekt med en tydlig helhetsbild och plan tillhörande det digitala programmet.

   Projektet pågår idag och i dagsläget byggs ett Customer Data Warehouse där huvudsyftet är att fånga, hantera och tillgängliggöra data för utveckling och analys. Detta underlättar för flygbolaget att exempelvis kartlägga beteendemönster, öka intäktsströmmar och skapa medvenetenhet. Tekniken byggs med en modern Microsoft BI-stack.

  • Stor industrikund inom automation och energi

   Det fanns ett behov av en standard BI-plattform som kunde innehålla många olika datakällor. En styrmodell behövdes för att stödja verksamheten i ett delvis decentraliserat arbetssätt med central arkitektur och gemensamma såväl som lokala lösningar.

   Acando har varit den främsta partnern inom analys sedan 2008 där kunden har valt QlikView som strategisk plattform för Business Intelligence. Sedan 2014 är Acando en strategisk partner inom analys och en ny förvaltningsmodell med klart definierade SLA:er har definierats och implementerats. Acando har också infört Nearshore-kapacitet i leveransen för att sänka TCO. Plattformen används av cirka 3000 användare, främst i den svenska verksamheten, men också utanför Sverige. Den funktionella omfattningen är vida spridda över områden såsom produktion, supply chain, finans och rapportering, projektledning, försäljning och kvalitet.

   Acando har det fulla operativa ansvaret för driften av Business Intelligence-plattformen för kunden - alla insatser samordnas av en dedikerad service-manager. Verksamheten stöds med incidenter, förändringar, små och stora projekt, uppgraderingar, migreringar, arkitekturtjänster med mera, samt med en kostnadseffektiv prismodell som innehåller en kombination av fasta priser, löpande räkning och med leverans på plats eller med hjälp av Nearshore-resurser.

  Magnus Björk Göteborg magnus.bjork@acando.com +46 (0)76-820 13 48
  Jonas Rejment Stockholm jonas.rejment@acando.com +46 707-48 78 71
  Charlotte Högsberg Västerås charlotte.hogsberg@acando.com +46 (0)73-082 52 85
  Henrik Andersson Malmö henrik.andersson@acando.com +46 (0)70-970 52 06
  Case CEVT kan konsten att hantera snabb tillväxt

  Läs om hur CEVT gått från 0 till över 2000 medarbetare på bara tre år

  Customer Insights & Analytics

  Ta del av våra insikter kring de senaste analysmetoderna och hur de används för att skapa nya konkurrensfördelar.

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Magnus Björk Göteborg magnus.bjork@acando.com +46 (0)76-820 13 48

  Eller vill du bli kontaktad?