Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Advanced Analytics

  För att finna nya affärsmöjligheter och optimera befintliga affärer använder framgångsrika företag en datadriven ansats. Komplexa samband mellan olika delar av ett företags värdeflöden kan analyseras för att driva fram nya operativa modeller. Nya affärsidéer kan växa fram baserat på nya insikter utifrån avancerad analys.

  Alla branscher påverkas av möjligheterna med avancerad analys och vinnarna blir de som lyckas vaska fram nya möjligheter ur en ständigt ökande tornado av data

  Alldeles oavsett om det handlar om att bygga robusta miljöer där stora mängder data kan analyseras eller om prediktiva modeller behöver mejslas fram för att vaska fram guldet i ett värdeflöde så har Acando både erfarenheten och kompetensen inom området. Vi hjälper dig också att dra nytta av den information som finns tillgänglig i uppkopplade produkter, sociala medier, bloggar och annan icke-strukturerad information.

  Vi bygger prediktiva modeller och nyttjar artificiell intelligens för att till exempel förutse kunders beteende och förbättra kvaliteten i vården, men även mönsterigenkänning, visualisering och komplex statistisk analys är viktiga verktyg. 

  Acando har decenniers erfarenhet av att bygga datalager och beslutsstöd baserat på traditionell data. Nu hjälper vi våra kunder att bygga ihop dessa lösningar med plattformar för Big Data, Avancerad Analys och Machine Learning. Vi har djup teknisk kompetens och erfarenhet av att tillämpa tekniken på alla typer av data och i alla branscher, men har särskild expertis inom sjukvård, detaljhandel och tillverkande industri.

  Magnus Björk Göteborg magnus.bjork@acando.com +46 (0)76-820 13 48

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Per Djäknegren per.djaknegren@acando.com +46 (0)76-783 22 37

  Eller vill du bli kontaktad?