Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

    Agile Datawarehouse

    Alla företag sitter med utmaningar i att analysera affären utifrån en gemensam sanning med data som är tvättad och tillrättalagd för analys. Erfarenheten visar att ett datalager är bästa lösningen på detta.

    Ett datalager möjliggör analys på en heltäckande bas med komplett historik. Det är dock viktigt att detta datalager kan sättas upp i en iterativ process samt enkelt anpassas till organisationens ständigt förändrade behov.

    Acando har decenniers erfarenhet av att bygga datalager som svarar upp mot kraven på flerdimensionell och snabb analys av alla typer av data. Denna erfarenhet, tillsammans med övrig praxis i branschen, har vi byggt in i ett metadatastyrt ramverk, Acando Darwin. Darwin gör att integrationer, datamappning och datalager kan genereras på mycket kort tid. Det här ger ett kraftigt försprång mot traditionella metoder och verktyg, moment som tidigare tog månader görs nu på veckor eller dagar samt i en iterativ och snabbfotad process.


    Stefan Gustafsson stefan.gustafsson@acando.com +46 (0)73-082 52 36