Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  BI Strategy and Assessement

  Hur kan BI inom din organisation nå sina affärsmål?

  I en värld som i snabbare takt förändras blir det allt viktigare att formulera en tydlig BI-strategi som är robust men även agil och öppen för att möta de nya utmaningar som verksamheter utsätts för. Det är vanligt att strategin är bristfällig, otydlig eller blivit förlegad vilket gör den svårförståelig med risk för felaktiga beslut. Med rätt BI-strategi som är sammankopplad med affärsmålen skapas möjligheter att utveckla din affär.

  Vi hjälper dig att formulera en framgångsrik BI-strategi utifrån dina förutsättningar och behov

  Vi på Acando hjälper kunden att hitta rätt väg och att formulera en framgångsrik BI-strategi efter verksamhetens förutsättningar och behov. En framgångsrik strategi bygger i många fall på att formulera de vägledande principer som gör att organisationen får förutsättningar och motivation för att uppnå sin valda målbild. Genom intervjuer och workshops fångar vi behov som vi sedan analyserar och lägger grunden för det vidare arbetet med framtagandet av en BI-strategi.  Johan Rudblad johan.rudblad@acando.com +46 (0)73-960 08 99
  Per Djäknegren per.djaknegren@acando.com +46 (0)76-783 22 37