Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Business Technology Management

  Möt - och bygg - framtiden med rätt teknik.

  I dagens verklighet formas verksamheters framtida framgång genom tillämpning av teknik, system och processer för att vinna och behålla kunder, sänka transaktionskostnader och automatisera rutinuppgifter, men även för att utveckla helt nya affärsmodeller. Vi hjälper våra kunder att möta och bygga framtiden genom att arbeta sida vid sida med er. Målet är att optimera affären genom användande av befintlig teknik samt att stötta med kunskap inom nya teknikplattformar och applikationsmodernisering.

  Vad hjälper vi våra kunder med?

  Teknik, utvärdering och urval

  Står ni inför en förändring i användningen av befintlig teknik eller IT? Eller funderar ni på vilken teknik som kan utveckla er affär bäst? Kanske på grund av en förändring i företagets struktur, förändrade avtal med viktiga leverantörer eller nya villkor på närliggande marknader? Vår uppfattning är att IT-projekt och program måste drivas med perspektivet att uppnå en mätbar, långsiktig förändring. Idag är inte IT något som enbart hanteras av en teknikavdelning och levereras till användarna till så låg kostnad som möjligt. Inte heller kan man köpa en ny komplicerad tekniklösning och anta att den levererar nytta till affären bara för att den exempelvis råkar vara marknadsledande.

  Vi jobbar tillsammans med er för att förstärka affären genom IT och teknik

  Moderna IT-lösningar är en förutsättning för att kunna utveckla en verksamhet och hålla den konkurrenskraftig. Rätt valda kan de få ett företag att tjäna mer eller ta en ledande position på marknaden. Fel valda kan de medföra projekt med förseningar, ökade kostnader och minskat fokus på saker som skulle kunna effektiviseras. Vi arbetar tillsammans med er för att få ihop hela bilden och harmonisera IT och verksamhet. Vi tillämpar best practice inom aktuellt område och leder processen med att identifiera, utvärdera samt upphandla eller utveckla affärslösningar med teknikinnehåll som ger långsiktigt värde. Varaktig förändring är målet.

  Teknik IT Applikationer

  Legacy 2.0

  Företag behöver kontinuerligt förädla sina systemstöd utifrån marknadens krav och verksamhetens önskemål. När IT-verksamheten inte vet effekterna av lägga till, ta bort eller ändra viktig funktionalitet för verksamheten, blir arbetet tidskrävande och involverar många personer. Konsekvenserna på applikationerna och beroenden till andra system blir också osäkert.

  Då behövs en strategi för hur man moderniserar programstacken. Vad är bäst för ditt företag? Vi levererar metoderna som skapar ökad tillgänglighet, bättre kvalitet, minskade kostnade och risker vid förändringar på applikationsnivå. Första steget är oftast att beskriva det aktuella tillståndet och baserat på det fatta beslut om hur en applikation ska hanteras. Detta är det första steget för att kunna överbrygga klyftan mellan gårdagens IT-implementationer och morgondagens IT-krav. Acando har en metodik för att göra analyser av program som ger förståelse på en mycket detaljerad nivå. Vi gör detta på olika sätt men ofta genom att analysera källkod direkt. Resultatet blir en detaljerad beskrivning av affärsnyttan med och hälsan på den befintliga applikationen.

  Ny teknologi

  Vi hjälper er att förstå hur ni ska använda tekniken för att bli mer lönsamma

  Nya trender och tekniker dyker ständigt upp och påstås komma att förändra vår verklighet och vårt sätt att göra affärer. En del gör verkligen det också. Internet var under lång tid något som bara användes i akademikervärlden innan det blev en självklarhet i vår vardag och något som inga företag klarar sig utan. Idag pratar många om blockchain-teknologi som något som potentiellt kan ersätta befintliga lösningar i många branscher.

  När Nokia och Blackberry byggde telefoner med komplexa tangentbord, vem trodde då att vi idag uteslutande skulle ha telefoner med bara en knapp? Samtidigt finns det ju tekniktrender som inte lever upp till hypen. Vad är till exempel affärsnyttan som genereras av QR-koder? Andra trender kan ta tid på sig och komma tillbaka i nya skepnader. Exempelvis Augmented Reality fick ett rejält uppsving i samband med Pokemon Go. Tekniken i sig är inte alltid det mest intressanta utan det är tillämpningen av den. Hur skapar man affärsvärde utifrån den? Det hjälper vi våra kunder med. Vilken ny teknik kommer att vara viktig för er? Hur kan ni använda den? Hur använder andra den i er bransch? När är rätt tid att börja investera i den? Vi hjälper er att förstå hur ni kan använda tekniken för att bli mer lönsamma. Vi tror också att det bästa förändringsarbetet uppnås genom att anpassa metoder och verktyg beroende på er specifika utmaning, organisation och kultur.

  Kundcase

  • Upphandling av CRM och Marketing Automation till Apotek Hjärtat

   Apotek Hjärtat har en kundklubb med över två miljoner medlemmar. Man behövde nu komplettera sitt systemlandskap med en lösning som gjorde det möjligt att på ett effektivt sätt skapa personliga erbjudanden till dessa kunder och automatisera exekvering av marknadsaktiviteter. Ambitionen är att bygga relationer med sina kunder och belöna dem som är lojala.

   Acandos roll var att leda upphandlingsprojektet från start till mål, vilket innefattande marknadsscanning, val av potentiella leverantörer, framtagande av kravspecifikation, utskick och utvärdering av upphandlingsunderlag i två steg (RFI/RFP), val av leverantör samt förhandling och avtalsskrivande.

   Efter avslutad upphandling leder Acando införandeprojektet och hjälper Apotek Hjärtat att skapa en verksamhetsutvecklings-roadmap. Acando har utfört liknande uppdrag för ett flertal kunder inom olika verksamhetsområden.

  • Kartlägging av beroenden hos en svensk myndighet

   Myndigheten har en av Sveriges största mängd (sett till kodrader) egenutvecklade applikationsmängder. Att utföra ändringar i dessa applikationer är mycket komplext, tar lång tid, låser upp erfarna utvecklare och tenderar att få inverkan på verksamheten.

   Vår roll var att utföra verktygsbaserad källkodsanalys för att hjälpa kunden att förstå den tekniska beroendekartan. Syftet med att kartlägga beroenden och relationer inom och mellan applikationer var att minska beroendet till ett fåtal individer som ”kan sina” applikationer, samt minska risken genom att skapa en dokumentation som är levande genom ett DW för källkod. Det minskade även tiden det tar att komma igång med vidareutveckling på grund av tunga utredningar och analyser för att förstå inverkan av förändring. Slutmålet var en komplett beskrivning av hela Enterprise Architecture för alla system på källkodsnivå. Liknande uppdrag har utförts hos andra företag och myndigheter.

  Johan Montén Stockholm johan.monten@acando.com +46 (0)70-529 13 52
  Peter Papinski Stockholm peter.papinski@acando.com +46 (0)70-372 07 27
  Dan Green Malmö dan.green@acando.com +46 (0)70-239 93 00
  Tema CIO Insights

  I takt med digitaliseringen har CIOns möjlighet att leverera affärsvärde och krav på att arbeta affärsutvecklande ökat stadigt. Ta del av trender och tips som hjälper dig att navigera i det nya landskapet.

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Johan Montén Stockholm johan.monten@acando.com +46 (0)70-529 13 52

  Eller vill du bli kontaktad?