Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Business Technology

  Möt framtiden med rätt teknik.

  I dagens verklighet formas verksamhetens framtida framgång genom tillämpning av teknik, system och processer för att vinna och behålla kunder, sänka transaktionskostnader och automatisera rutinuppgifter, men även för att utveckla helt nya affärsmodeller. Vi hjälper våra kunder att möta framtiden genom att stötta med kunskap inom nya teknikplattformar och applikationsmodernisering.

  business technology

  Vad hjälper vi våra kunder med?

  Technology Evaluation and Selection

  Idag är inte IT något som enbart hanteras av en teknikavdelning och levereras till användarna till så låg kostnad som möjligt. Inte heller kan man köpa en ny komplicerad tekniklösning och anta att den levererar nytta till affären bara för att den exempelvis råkar vara marknadsledande.

  För att skapa effektiva IT-lösningar behöver gapet mellan IT och resten av verksamheten överbryggas

  Moderna IT-lösningar är idag en förutsättning för att kunna utveckla en verksamhet och hålla den konkurrenskraftig. Rätt valda kan de få ett företag att tjäna mer eller ta en ledande position på marknaden. Fel valda kan de medföra projekt med förseningar, ökade kostnader och minskat fokus på saker som skulle kunna effektiviseras.

  Vi hjälper kunder att få ihop hela bilden, brygga över eventuella gap mellan IT och verksamhet och leder processen med att identifiera, utvärdera och upphandla tekniklösningar som ger långsiktigt värde.

  Legacy 2.0

  Kunder behöver kontinuerligt förädla sina systemstöd utifrån verksamhetens krav och önskemål. När IT-verksamheten inte vet effekterna av tillägg av funktionalitet, borttagande av funktionalitet eller ändring av funktionalitet som är viktig för verksamheten blir arbetet tidsödande, involverar många personer och ändå vet man ofta inte effekten av att införa dessa ändringar.

  Kunder vill därför skaffa sig en förståelse för vad dessa ändringar får för konsekvens på de applikationer som ändras och de applikationer som har beroenden eller relationer till de som ändrats.

  Att förbättra införandet av förändring på applikationsnivå ger en ökad tillgänglighet, bättre kvalitet, minskad kostnad och minskad risk för verksamhetens tillgänglighet till verksamhetskritiska applikationer. Företag behöver idag en strategi för hur man moderniserar programstacken. Vad är bäst för ditt företag? Att skriva ny kod och lägga till nya funktioner i äldre program fungerar inte i längden.

  Första steget är oftast att beskriva det aktuella tillståndet och baserat på det fatta beslut om hur en applikation ska hanteras. Detta är det första steget för att kunna överbrygga klyftan mellan gårdagens IT-implementationer och morgondagens IT-krav.

  Acando har en metodik för att göra analyser av program som ger förståelse på en mycket detaljerad nivå. Vi gör detta på olika sätt men ofta genom att analysera källkod direkt. Resultatet av detta blir en detaljerad beskrivning av affärsnyttan och hälsan på den befintliga applikationen.

  Emerging Technology

  Vi hjälper dig förstå hur du ska använda tekniken för att bli mer lönsam

  Nya trender och tekniker dyker ständigt upp och påstås komma att förändra vår verklighet och vårt sätt att göra affärer. En del gör verkligen det också. Internet var under lång tid något som bara användes i akademivärlden innan det blev en självklarhet i vår vardag och något som inga företag klarar sig utan. När Nokia och Blackberry byggde telefoner med komplexa tangentbord, vem trodde då att vi idag uteslutande skulle ha telefoner med bara en knapp?

  Samtidigt finns det ju tekniktrender som inte lever upp till hypen. Vad är till exempel affärsnyttan som genereras av QR-koder? Andra trender kan ta tid på sig och komma tillbaka i nya skepnader. Exempelvis Augmented Reality fick ett rejält uppsving i samband med Pokemon Go.

  Tekniken i sig är inte alltid det mest intressanta utan det är tillämpningen av den. Hur skapar man affärsvärde utifrån den? Det hjälper vi våra kunder med.

  Vilken ny teknik kommer att vara viktig för dig? Hur kan du använda den? Hur använder andra den i er bransch? När är rätt tid att börja investera i den? Vi hjälper dig förstå hur ni kan använda tekniken för att bli mer lönsamma i er bransch.

  Kundcase

  • Upphandling av CRM och Marketing Automation till Apotek Hjärtat

   Apotek Hjärtat har en kundklubb med över två miljoner medlemmar. Man behövde nu komplettera sitt systemlandskap med en lösning som gjorde det möjligt att på ett effektivt sätt skapa personliga erbjudanden till dessa kunder och automatisera exekvering av marknadsaktiviteter. Ambitionen är att bygga relationer med sina kunder och belöna dem som är lojala.

   Acandos roll var att leda upphandlingsprojektet från start till mål, vilket innefattande marknadsscanning, val av potentiella leverantörer, framtagande av kravspecifikation, utskick och utvärdering av upphandlingsunderlag i två steg (RFI/RFP), val av leverantör samt förhandling och avtalsskrivande.

   Efter avslutad upphandling leder Acando införandeprojektet och hjälper Apotek Hjärtat att skapa en verksamhetsutvecklings-roadmap. Acando har utfört liknande uppdrag för ett flertal kunder inom olika verksamhetsområden.

  • Kartläggning av beroenden hos en svensk myndighet

   Myndigheten har en av Sveriges största mängd (sett till kodrader) egenutvecklade applikationsmängder. Att utföra ändringar i dessa applikationer är mycket komplext, tar lång tid, låser upp erfarna utvecklare och tenderar att få inverkan på verksamheten.

   Vår roll var att utföra verktygsbaserad källkodsanalys för att hjälpa kunden att förstå den tekniska beroendekartan. Syftet med att kartlägga beroenden och relationer inom och mellan applikationer var att minska beroendet till ett fåtal individer som ”kan sina” applikationer, samt minska risken genom att skapa en dokumentation som är levande genom ett DW för källkod. Det minskade även tiden det tar att komma igång med vidareutveckling på grund av tunga utredningar och analyser för att förstå inverkan av förändring. Slutmålet var en komplett beskrivning av hela Enterprise Architecture för alla system på källkodsnivå. Liknande uppdrag har utförts hos andra företag och myndigheter.

  Tobias Nilsson Västerås tobias.nilsson@acando.com +46 (0)73-082 55 33
  Peter Papinski peter.papinski@acando.com +46 (0)70-372 07 27