Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Advanced Analytics for CRM data

  Är ni nyfikna på att börja använda algoritmer och datamodeller för att generera nya insikter utifrån er CRM-data? Ta chansen att under en dags workshop använda Advanced Analytics på Azure-plattformen för att bearbeta er CRM-data och skapa en datamodell, som sedan tränas för att kunna bidra med nya insikter.

  Advanced Analytics med algoritmbaserad analys av data är en megatrend just nu. Samtidigt är det ett fåtal företag som både har förmåga och kompetens att arbeta med algoritmer och datamodeller. Väldigt många företag har mycket CRM data, men oftast används det endast i klassiska BI analyser.

  Under vår workshop är två konsulter på plats hos er under en hel dag, som inleds med en introduktion till området (en demonstration av ett färdigt Azure Machine Learning experiment), för att sedan ägna huvuddelen av dagen åt att praktiskt arbeta med er CRM-data.

  För att maximera nyttan av workshopen är det bra om ni är väl förtrogna med ert data och har viss erfarenhet från någon form av dataanalys (eller Business Intelligence-verktyg). CRM-datat kan bestå av en extraherad fil (såsom CSV eller Excel) eller någon form att datalagring i Azure-plattformen (såsom Data lake eller SQL server).

  Det första vi gör när vi möts är att bestämma vilken fråga/vilka frågor som ska besvaras under dagen - är det till exempel extra viktigt att få koll på eventuellt kundbortfall? Efter det väljer vi algoritm, features och datamodell för att slutligen träna modellen i att genomföra så många experiment som möjligt. Självklart kan vi öka workshopen med några dagar för att göra en Proof-of-Concept. 

  crm analytics

  Förväntade resultat från workshopen

  Kundcase

  • Aktör inom byggbranschen förbättrar urval i anbudsprocess

   Kunden är ett globalt företag i byggbranschen och under hela året arbetar de med anbud i en intern process. Att välja vilka anbud som företaget arbetar aktivt med har stor påverkan på vinsten, att höja antalet vinnande lönsamma bud var därför en viktig fråga. Dagens beslut baseras på erfarenhet och magkänsla hos säljorganisationen.

   Acando blev ombett att skapa en pilotstudie för att öka precisionen i urvalsprocessen samt minska dess tidsåtgång. Pilotstudien använde data från företagets CRM-system och offentligt tillgängliga dataset och genomfördes på Azure-plattformen.

   Resultat av pilotstudien var en intialt tränad datamodell samt en roadmap för fortsatt arbete till en implementation.

  Vill du veta mer?

  Kontakta Arnold Andersson, Knowledge Champion IoT & AI arnold.andersson@acando.com +46 (0)72-205 00 27

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Mattias Paulsson Stockholm mattias.paulsson@acando.com +46 (0)70-240 73 92

  Eller vill du bli kontaktad?