Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Engagera dina medlemmar med rätt crm-system

  Hur mycket kan ni som medlemsorganisation med gott samvete lägga på marknadsföring och intern administration? Vi skapar skräddarsydda crm-system som drar ner på de interna kostnaderna, samtidigt som de skapar ett ökat engagemang bland era medlemmar.

  Ideella föreningar, medlemsorganisationer och idébundna verksamheter är viktiga för Sverige. Med stort engagemang förbättrar ni vårt samhälle, skapar gemenskap och förändrar världen vi lever i. Det krävs dock ett aktivt och kontinuerligt arbete för att skapa och bibehålla engagemanget bland medlemmar och vi vet att många av er har utmaningar med resursfördelningen. Hur stor del av de donerade pengarna får egentligen gå till marknadsföring och intern administration? 

  Vi har genom åren träffat och hjälpt många medlemsorganisationer. Vi har sett att många arbetar i äldre, inte sällan egenbyggda medlemssystem som är ineffektiva, dyra att vidareutveckla och förvalta. Det är därför vi utvecklar CRM-system skräddarsydda för just medlemsorganisationers behov. Med vår lösning kan ni både öka medlemsengagemanget och sänka kostnaderna.

  Vad är CRM för medlemsorganisationer?

  Acandos medlemssystem är baserade på Microsoft Dynamics 365 (Dynamics CRM), och är anpassade för medlemsorganisationer så som politiska partier, fackföreningar, givarorganisationer, högskolor och idrottsorganisationer.

  Vi hjälper dig att förbättra relationen med dina medlemmar


  Ett crm-system där ni enklare kan administrera kunduppgifter, hantera donationer och löner samt skapa personanpassad marknadsföring genom datainsamling och Marketing Automation.

  Med ett CRM-system för medlemshantering samlas alla medlemsuppgifter digitalt på ett ställe. Det förenklar hanteringen av medlemsregister, och även möjligheterna att arbeta med personifierad kommunikation snarare än traditionell reklam. Det gör det enklare att ta hand om befintliga medlemmar och öka medlemsvärvningen.

  Om produkten CRM för medlemsorganisationer

  Baserat på Dynamics 365 utvecklar Acando crm-system och en lösning med full funktionalitet för att engagera medlemmar och skapa en effektivare verksamhet.

  Ett crm-system löser inte alla utmaningar

  Projekt- och förändringsledning

  Vi vet att det inte är enbart ett CRM-system och medlemssystem i sig som löser verksamhetsproblem. Snarare är det kombinationen av ett modernt medlemssystem, ledarskap och beteendeförändringar i den egna organisationen som är avgörande. Med våra erfarna konsulter och projektledare kan vi ge dig verktyg, för att driva förändring och förverkliga dina långsiktiga strategier. 

  Digital kommunikation

  Att både ha en genomtänkt strategi och taktisk plan för kommunikation är avgörande för att lyckas skapa engagemang. Acando kan hjälpa er att formulera en strategi med era medlemmars behov i fokus och att sätta upp fungerande processer. Utöver det har vi kreatörer som kan hjälpa er att formulera budskap och producera det material ni behöver.

  Läs mer om hur vi hjälper våra kunder

  • Medlemshantering hos ett av Sveriges största politiska partier

   Ett av Sveriges största politiska partier var i behov av ett nytt system för att effektivt hantera medlemmar och deras uppdrag. Nuvarande system var föråldrat och byggt från grunden av leverantören vilket skapade ett tungrott och dyrt system för vidareutveckling. Kunden valde därför att titta på lösningar som kunde stötta deras behov, komma med nya idéer och där partiet också kunde beställa funktionalitet som de inte kunde vara utan.

   Acando levererade och förvaltar idag kundens medlemssystem (baserat på Microsoft CRM 2016) inklusive följande funktionalitet:
   Medlemshantering
   Avgiftshantering
   Förtroendeuppdrag
   Kurshantering
   Medlemsportal
   Medlemsvärvning
   Mailhantering
   Föreningshantering
   Rollhantering

  Mattias Paulsson Stockholm mattias.paulsson@acando.com +46 (0)70-240 73 92
  Henrik Hasselblad Stockholm henrik.hasselblad@acando.com +46 (0)73-082 52 55

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Mattias Paulsson Stockholm mattias.paulsson@acando.com +46 (0)70-240 73 92

  Eller vill du bli kontaktad?