Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Digital marknadsföring och försäljning

  När ditt företag möter kunden är det viktigt att vara relevant för att bygga förtroende. Säljprocessen har till stor del blivit en köpprocess där kunderna själva bestämmer takten. De vill söka information och läsa på själva innan kontakt med en säljare, och det gäller att nå dem med relevanta budskap under hela processen. Man vill kunna följa vilka kampanjer kunden tagit del av visat intresse för. Så väl som hur det gått med de senaste köpen och hur nöjd kunden är.

  Informationen kring kundernas beteende är i många företag spridd över hela organisationen och ofta genom olika verktyg. De företag som har implementerat ett CRM har i många fall haft ett felaktigt angreppssätt och därigenom även misslyckats med att få till användarbarheten, vilket har lett till att systemet blivit ett ineffektivt rapporterings- eller ordersystem.

  Med hjälp av ett CRM-system, såsom Microsoft Dynamics CRM, hjälper vi våra kunder att framgångsrikt samla kunddata från flera datakällor för lättillgänglighet för såväl medarbetare som kringliggande system. CRM-systemet ger en komplett bild av kunden för att hjälpa säljare och medarbetare att ta rätt beslut. Oavsett om du har säljare på fältet, innesäljare eller helt enkelt bara vill ha en källa för kundinformation, är CRM-systemet den givna plattformen.

  Och med hjälp av Marketing Automation ser vi till att våra kunder kan följa köparen och erbjuda en personifierad interaktion med information snarare är traditionell reklam.

  Kundcase

  • Gemensamt systemstöd för säljprocessen

   Kunden var i behov av ett gemensamt systemstöd för säljprocessen. Olika säljprocesser fanns inom företaget och därmed fanns svårigheter med att hålla ordning på säljaktiviteter inom organisationen. Konsekvensen av detta var problematik kring att hålla säljtrycket uppe samt att få en helhetsbild av försäljning och planering.

   Acando skapade med hjälp av Microsoft Dynamics CRM en enhetlig säljprocess för de olika affärsområdena samt integrerade masterdata från nuvarande ERP-system via BizTalk. Masterdata hanteras idag på ett ställe (ERP) och föder CRM med aktuell data. Systemet är väl accepterat inom verksamheten och planeras användas som mall för utrullning i ytterligare länder.

  The Marketing Push Concept

  Att lyckas med personifierad marknadsföring.

  Mattias Paulsson Stockholm mattias.paulsson@acando.com +46 (0)70-240 73 92

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Mattias Paulsson Stockholm mattias.paulsson@acando.com +46 (0)70-240 73 92

  Eller vill du bli kontaktad?