Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Customer Experience

  Vilken upplevelse ger du din kund?

  En framgångsrik kundupplevelse innebär nöjdare och lojalare kunder, färre förlorade köp och ökad tillväxt. Det handlar om att skapa förutsättningar för nya sätt att skapa värde för sina kunder.

  För att skapa en verkligt ledande kundupplevelse måste man lyckas med mer än en tilltalande design och ett smidigt gränssnitt. Man måste få hela företaget att arbeta för kunden - över alla kontaktpunkter och i alla interaktioner.

  Skapa en kundupplevelse utöver det vanliga - som får kunderna att komma tillbaka

  Acando hjälper företag att förbättra sin kundupplevelse och att utveckla ett kontinuerligt förbättringsarbete kring denna. Vi säkerställer att kunden får det stöd som önskas vid varje kontaktpunkt genom att slipa bort motstånd i design, processer och information. Och vi säkerställer att upplevelsen driver affären och varumärket i önskad riktning.  Vi använder välbeprövade arbetssätt, där vi med en service design-approach kartlägger, definierar och analyserar kundernas beröringspunkter och ekosystem. Med önskade användarscenarios tydligt visualiserade, kan det löpande införandearbetet påbörjas med siktet inställt på att skapa en total användarupplevelse i linje med satta mål. Våra experter inom interaktionsdesign och kundupplevelse säkerställer att varje kontaktpunkt har rätt information vid rätt tillfälle, att den presenteras enkelt och tilltalande samt att informationen leder kunden framåt.

  Kundcase

  • Omformad webbplats till Pensionsmyndigheten

   Pensionsmyndigheten var i färd att omforma sin webbplats för hantering av bostadstillägg för pensionärer med målsättningen att öka användandet. Målgruppen av äldre användare har dock mycket varierande vana vid webb och ibland behov av olika hjälpmedel vilket gjorde utformningen komplicerad.

   Acando genomförde en användbarhetsstudie genom att skapa grupper med företrädare för målgruppen med olika vana av digitala verktyg. Användarna fick testa att genomföra olika moment på webben och deras väg till lösning användes som underlag för utvärdering. Bland annat observerades användarna medan de använde webben för att se deras reaktioner och hitta svaga punkter i processflödet. Analysen visade på de svårigheter som användarna upplevde i processen och Acando levererade lösningsförslag för att åtgärda dessa. I uppdraget tillhandahöll Acando testledare, interaktionsdesigner och stod för rekrytering av användargrupper. Resultatet överfördes till myndigheten i workshops och rapporter och gav en webbplats som är lätt att använda för målgruppen och som förenklar hanteringen av bostadstillägg.

  • En moderniserad och förenklad site till Tullverket

   Tullverket hade ett behov av att förenkla och modernisera design och navigation på sin webbsajt, tullverket.se. Acando bistod med ett team som hjälpte Tullverket att etablera en vision för hur webbplatsen skulle anpassas efter användarnas behov och ta fram en responsiv prototyp som visade på möjligheterna i en modern webbplats. Acando planerade och genomförde även användbarhetstester på olika typer av mobila och icke-mobila enheter samt utbildade Tullverkets personal i att själva genomföra användningstester. Resultatet blev en moderniserad site med förenklad navigation och tydligare fokus på respektive användargrupp samt en verksamhet som stod bättre rustad för att ta sig an framtida utveckling och förbättringsprojekt.

  • En förenklad webbplats - ett steg mot positionen som digital ledare

   Konkurrensen hade hårdnat och konkurrenterna lanserade nya webbplatser som kunderna uppfattade som mer tilltalande. Kunden hade samtidigt beslutat att börja resan mot att bli den digitala ledaren inom sin bransch. Acando genomförde en analys av kundgrupperna och utarbetade en ny och förenklad design för webbplatsen baserat på analysen. De nya flödena gjorde det lätt att hitta rätt produkt, att navigera och söka, och gjorde köpflödet enklare. Resultatet blev en sammanhängande webbplats som tog kunden ett stort steg framåt mot en ledande digital position i branschen.

  Anja Edgren Stockholm anja.edgren@acando.com +46 (0)73-444 42 45
  Helena Strahl Göteborg helena.strahl@acando.com +46 (0)73-087 42 91
  Malin Unger Malmö malin.unger@acando.com +46 (0)70-964 24 14
  Acando Digital Insights

  Ta del av våra insikter kring digitalisering och innovation.