Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Office 365 – En vinnande plattform för en digital arbetsplats

  Office 365 Enterprise är Microsofts molnbaserade plattform för samarbete, kommunikation, produktivitet och intranät som används av över 100 miljoner användare världen över. Här finns de klassiska verktygen vi alla känner till så som Word, Excel och Powerpoint men även specialiserade verktyg för samarbete, uppföljning, onlinemöten, video och kommunikation. Office 365 blir snabbt navet för både strukturerat och ostrukturerat samarbete, men för användaren kan det vara en utmaning att veta exakt vilket verktyg som löser det för stunden rådande behovet.

  Acandos paketerade Office 365-lösning

  Acando erbjuder en paketerad lösning som hjälper användarna att förstå när de ska använda vad, samt en modell för informationsförvaltning som underlättar ägandet och säkerställer att informationen är korrekt och uppdaterad. I vår paketering Acando Collaboration Plattform (ACP) finns stöd för nyhetspublicering, nyhetsbrev, CMS med bland annat informationssidor och landningssidor, ledningssystem (QMS), samarbete, samt digital skyltning (Digital Signage).

  Acando Collaboration Platform används idag av över 100 000 användare globalt

  Allt syftar till att hjälpa användaren att hitta information på ett enkelt sätt och att lära sig navigera i Office 365 – så att värdet av investeringen maximeras. Det är stort fokus på koncept så som working out loud och omnichannel, som bygger på att möta medarbetaren där den är, snarare än att försöka leda navigationen till startsidan.

  office 365-digital arbetsplats

  Vi erbjuder en stark rapporteringsmodul med funktionalitet för att exempelvis mäta engagemang samt hur respektive chef eller enhet når ut med sitt budskap till den tilltänkta målgruppen. Denna paketering passar lokala och globala bolag, med stöd för 17 olika språk. Vi har goda erfarenheter av att engagera såväl fält som -fabriksarbetare genom digital kommunikation – det handlar trots allt om att öka den digitala mognaden på hela företaget när omvärlden genomgår en digital transformation.

  ACP baseras på en kombination av Office 365, Azure och PowerBI där styrkan i moderna SharePoint Online kombineras med Yammer och Microsoft Teams, med skalbarheten i Azure. Idag används ACP av över 100 000 användare globalt och vi kan hjälpa er längs alla steg – från strategi till införande och förvaltning.

  GDPR / Office 365

  Vi på Acando är experter på både GDPR och Office 365, vilket gör att vi kan hjälpa er att säkerställa att ni som organisation har rätt förutsättningar för att följa GDPR-lagstiftningen även när det kommer till er ostrukturerad information som exempelvis email eller lagrade dokument. Denna tjänst förutsätter inte att ni använder vår paketerade lösning för Office 365 utan erbjuds till alla organisationer som använder eller utvärderar Office 365 Enterprise.

  Specialister

  Acando har specialister inom förändringsledning, krav, test, projektledning samt förstudier/upphandlingar gällande digitala arbetsplatser. Kontakta gärna oss om ni har behov av denna typ av kompetens, även om ni inte bestämt er för Office 365.

   

  Kundcase

  • Nytt intranät med krav på moderna samarbetsmöjligheter och sociala funktioner

   Kunden hade stora problem att få sitt befintliga intranät att fungera då lösningen baserades på gammal teknik. Acando fick uppgiften att skapa ett nytt intranät där kunden hade specifika krav på att lösningen skulle ha moderna samarbetsmöjligheter och sociala funktioner. 

   Acando implementerade ACP, Acando Collaboration Platform, och arbetet genomfördes med hjälp av Acandos standardiserade implementationsmetodik för ACP. Baserat på ett antal workshops inom områdena vision, design och layout, informationsarkitektur och tjänster/funktioner kunde Acando och kunden gemensamt komma fram till en väl anpassad lösning för kunden. Idag har kunden en modern samarbetsyta som är väl anpassad för framtidens krav.

  • Förbättrad kommunikation och effektiv dokumenthantering

   Kunden hade länge brottats med utmaningen att kunna kommunicera effektivt med hela företaget samt att få till en effektiv dokumenthantering. Förutom att vara utspridd på flera olika geografiska platser hade även den tidigare lösningen lågt förtroende hos medarbetarna vilket försvårade möjligheterna att kommunicera med de anställda. Den tekniska nivån varierade kraftigt inom företaget och det fanns ett stort behov av en enkel lösning där medarbetare med mindre datorvana skulle känna sig välkomna att använda den nya lösningen.

   Acando implementerade en grafiskt tilltalande ACP-lösning (Acando Collaboration Platform) som gjorde det roligt och enkelt att använda plattformen. För att minska tröskeln att använda den nya digitala samarbetsytan anpassades upplägget efter den struktur som kunden var van vid.

  Clas Kärrlund clas.karrlund@acando.com +46 (0)72-575 34 56

  Träffa våra digitala experter för att diskutera ert behov

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Clas Kärrlund clas.karrlund@acando.com +46 (0)72-575 34 56

  Boka ett möte här: