Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Digitalisera arbetsplatsen för bättre samarbete, kommunikation och effektivitet

  Effektivitet och produktivitet på den digitala arbetsplatsen.

  Under de senaste 20 åren har individens produktivitet ökat dramatiskt men företagens produktivitetsökning hänger inte med i samma takt. Att sträva efter att arbeta smartare och mer effektivt är ett måste för att ta jämna kliv med förändringen som sker i omvärlden. Förut pratade man om intranät och Sharepoint - idag pratar man om den digitala arbetsplatsen.

  En anställd som upplever arbetsmiljöproblem har i genomsnitt ett produktionsbortfall på 38%

  En arbetsplats består idag av mycket mer än bara det fysiska kontoret. Det mesta vi gör, gör vi digitalt - vi jobbar och lever genom våra digitala verktyg. Som arbetsplats är det därför viktigt att se till att medarbetarna får tillgång till verktyg som uppfyller – och förhoppningsvis överstiger – anställdas önskemål och krav på sömlöst internt samarbete. 

  Den digitala arbetsplatsen bygger i grund och botten på teknik – digitala skrivbord och mobila arbetsenheter blir den virtuella motsatsen till ditt fysiska skrivbord. Men de digitala verktygen skapar samtidigt rätt förutsättningar för en positiv och inkluderande arbetsmiljö. Och ett flexibelt arbetsätt, som främjar både kreativitet och innovation.

  Den digitala arbetsplatsens effekter

  digital arbetsplats internkommunikation samarbete intranät

  Vad hjälper vi våra kunder med?

  Vi har verktygen och bredden för att stötta våra kunder längs hela förändringsresan - från idé och målbild till implementering och förvaltning av lösningen.

  Kundcase

  • Nytt intranät med krav på moderna samarbetsmöjligheter och sociala funktioner

   Kunden hade stora problem att få sitt befintliga intranät att fungera då lösningen baserades på gammal teknik. Acando fick uppgiften att skapa ett nytt intranät där kunden hade specifika krav på att lösningen skulle ha moderna samarbetsmöjligheter och sociala funktioner. 

   Acando implementerade ACP, Acando Collaboration Platform, och arbetet genomfördes med hjälp av Acandos standardiserade implementationsmetodik för ACP. Baserat på ett antal workshops inom områdena vision, design och layout, informationsarkitektur och tjänster/funktioner kunde Acando och kunden gemensamt komma fram till en väl anpassad lösning för kunden. Idag har kunden en modern samarbetsyta som är väl anpassad för framtidens krav.

  • Förbättrad kommunikation och effektiv dokumenthantering

   Kunden hade länge brottats med utmaningen att kunna kommunicera effektivt med hela företaget samt att få till en effektiv dokumenthantering. Förutom att vara utspridd på flera olika geografiska platser hade även den tidigare lösningen lågt förtroende hos medarbetarna vilket försvårade möjligheterna att kommunicera med de anställda. Den tekniska nivån varierade kraftigt inom företaget och det fanns ett stort behov av en enkel lösning där medarbetare med mindre datorvana skulle känna sig välkomna att använda den nya lösningen.

   Acando implementerade en grafiskt tilltalande ACP-lösning (Acando Collaboration Platform) som gjorde det roligt och enkelt att använda plattformen. För att minska tröskeln att använda den nya digitala samarbetsytan anpassades upplägget efter den struktur som kunden var van vid.

  Daniel Karlsson Stockholm daniel.karlsson@acando.com +46 (0)70-634 31 10
  Marcus Antonsson Göteborg marcus.antonsson@acando.com +46 (0)70-337 31 03
  Marcus Remmerfors Malmö marcus.remmerfors@acando.com +46 (0)76-336 76 83
  Case CEVT

  En samarbetsplattform för snabb tillväxt.

  Insikt Den digitala arbetsplatsen - Vägen till effektivitet, kreativitet och innovation på jobbet

  Som arbetsplats är det viktigt att se till att medarbetarna får tillgång till verktyg som uppfyller önskemål och krav på sömlöst internt samarbete. Men var börjar man? I denna rapport ger vi en överblick över den digitala arbetsplatsens byggstenar och framgångsfaktorer, och vad som är viktigt att ha i åtanke för att lyfta det interna samarbetet till nya höjder.

  Case Lantmännen Unibake

  Globalt system för ökad transparens, spårbarhet och återanvändning i dokumenthanteringen.

  Träffa våra digitala experter för att utvärdera er internkommunikation

  Har ni en strategi för hur er digitala arbetsmiljö förstärker engagemanget på arbetsplatsen? Boka ett möte med oss och ta nästa steg mot en digital arbetsplats med starkt stöd för modern internkommunikation.

  Daniel Karlsson Stockholm daniel.karlsson@acando.com +46 (0)70-634 31 10

  Boka ett möte här: