Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Digital Workplace

  Effektivitet och produktivitet på den digitala arbetsplatsen.

  Under de senaste 20 åren har individens produktivitet ökat dramatiskt men företagens produktivitetsökning hänger inte med i samma takt. Att sträva efter att arbeta smartare och mer effektivt är ett måste för att ta jämna kliv med förändringen som sker i omvärlden.

  Nedan förklarar vår konsult Mårten Henriksson hur du enkelt kan hantera projekt och portföljstyrning i Microsoft Project Online.

  Vad hjälper vi våra kunder med?

  Kundcase

  • Nytt intranät med krav på moderna samarbetsmöjligheter och sociala funktioner

   Kunden hade stora problem att få sitt befintliga intranät att fungera då lösningen baserades på gammal teknik. Acando fick uppgiften att skapa ett nytt intranät där kunden hade specifika krav på att lösningen skulle ha moderna samarbetsmöjligheter och sociala funktioner. 

   Acando implementerade ACP, Acando Collaboration Platform, och arbetet genomfördes med hjälp av Acandos standardiserade implementationsmetodik för ACP. Baserat på ett antal workshops inom områdena vision, design och layout, informationsarkitektur och tjänster/funktioner kunde Acando och kunden gemensamt komma fram till en väl anpassad lösning för kunden. Idag har kunden en modern samarbetsyta som är väl anpassad för framtidens krav.

  • Hantering av projektdokument och behörighetsstyrning

   Kundens befintliga lösning för att hantera projektdokument saknade rätt nivå av behörighetsstyrning. Det gjorde att fel parter såg fel information och det blev ett informationsöverflöd då alla hade tillgång till all information.

   För att lösa problemet och få rätt behörighetsstyrning på enskilda dokument och projekt implementerade Acando en modern samarbetsyta. Det viktigaste för kunden var att inte addera fler moment för projektledaren och andra som jobbade i projekten - lösningen blev därför en avskalad och anpassad lösning där det är intuitivt att jobba.

  • Förbättrad kommunikation och effektiv dokumenthantering

   Kunden hade länge brottats med utmaningen att kunna kommunicera effektivt med hela företaget samt att få till en effektiv dokumenthantering. Förutom att vara utspridd på flera olika geografiska platser hade även den tidigare lösningen lågt förtroende hos medarbetarna vilket försvårade möjligheterna att kommunicera med de anställda. Den tekniska nivån varierade kraftigt inom företaget och det fanns ett stort behov av en enkel lösning där medarbetare med mindre datorvana skulle känna sig välkomna att använda den nya lösningen.

   Acando implementerade en grafiskt tilltalande ACP-lösning (Acando Collaboration Platform) som gjorde det roligt och enkelt att använda plattformen. För att minska tröskeln att använda den nya digitala samarbetsytan anpassades upplägget efter den struktur som kunden var van vid.

  Daniel Karlsson daniel.karlsson@acando.com +46 (0)70-634 31 10
  Marcus Antonsson marcus.antonsson@acando.com +46 (0)70-337 31 03
  Case CEVT

  En samarbetsplattform för snabb tillväxt.

  Digital Insights

  Ta del av våra insikter kring digitalisering och innovation.

  Case Lantmännen Unibake

  Globalt system för ökad transparens, spårbarhet och återanvändning i dokumenthanteringen.