Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Integration

  Integration syftar till att skapa affärsvärde genom att sammankoppla fristående IT-system. Man kan också se det som ett sätt att möjliggöra automatiskt utbyte och uppdaterad information så att affärsprocesser kan utföras både snabbare och billigare.

  Att tillhandahålla rätt tjänster och information vid rätt tillfälle är idag både enklare och svårare än någonsin tidigare. Möjligheterna är fler, men också fallgroparna. Den digitala arbetsplatsen ställer krav på effektivare integration mot befintliga och nya system samt ständig uppkoppling i flera kanaler via vitt skilda enheter och touch-points. Genom en effektiv styrning och integrationshantering, skapas kontroll över informationsflöde, och kostnader, säkerhet och affärsprocesser hanteras på ett effektivt sätt.

  Vi har lång erfarenhet av integration och vet att alla verksamheter har unika behov 

  Acando har jobbat med integration av IT-system i närmare 30 år och är kunniga inom ett stort antal verktyg, plattformar och metodiker med vilka vi realiserar långsiktigt hållbara integrationslösningar. Vår utgångspunkt är att ”one-size-fits-all” inte existerar. Vi vet att olika typer av integrationsbehov måste lösas på olika sätt och allt måste fungera ihop i en helhet. Med vår långa erfarenhet är vi experter på att analysera och leverera helhetslösningar med fokus på de delar i lösningen som det individuella fallet kräver..

  Tillsammans med våra partners - Microsoft, Oracle, SAP - har vi designat och byggt några av de mest affärskritiska lösningarna. Och vi har jobbat med en bredd av branscher, bilindustrin, logistik och transport, detaljhandel, livsmedel med flera.

  Vi erbjuder specialistkompetens i kombination med ett brett tjänsteutbud.

  Integration

  Läs även

  Vad hjälper vi våra kunder med?

  Cloud Integration

  Molnet med dess olika SaaS-lösningar (Software-as-a-Service), mobila enheter och IoT (Internet of Things) ställer nya högre krav på integration inom många områden. Säkerhet, identitetshantering, tillgänglighet, flexibilitet och skalbarhet är några av nyckelområdena. Vi på Acando har hjälpt flera företag på sin resa mot molnet, där vi både integrerat molnlösningar med lokala plattformar och drivit fullskaliga transformationer av lösningar till molnet där den molnbaserade integrationsplattformen blivit hjärtat i systemfloran.

  Integration as a Service

  Många företag har system som innehåller punkt-till-punkt integration och där förvaltningen och införandet av nya integrationer är kostsamma. Med Integration-as-a-Service erbjuder vi våra kunder en integrationslösning för att minska komplexiteten och öka affärsmöjligheten.

  Vi kan med vår långa erfarenhet ta fram en tjänstebaserad integrationsleveransmodell anpassad för ert företag. Acando tar ett helhetsansvar för ökad standardisering och minskad komplexitet, och låter ert företag fokusera på affärerna.

  Integration Competence Center

  Vi har erfarenhet av definiering och införande av integrationsstrategi och integrationsförvaltning för både mindre och större företag. Vi har med flera stora svenska företag varit drivande i införandet av Integration Center Strategy och Integration Competence Center. Inom dessa kompetenscenter fokuserar vi på strategi, leverans och standardisering för ökad kostnadseffektivitet. Och på att på bästa sätt låta integration vara ett verktyg som skapar, inte hindrar, ökat affärsvärde och bättre tjänster.

  Hybrid Integration

  Många företag som är strategiskt intresserade av använda publika datacenter i molnet hindras av att de har system och resurser som inte kan förflyttas dit.

  Hybrid integration syftar till att överbrygga informationssäkerhetsmässiga och systemmässiga hinder för en fullskalig molnbaserad integrationsplattform. Detta genom att erbjuda möjligheter till skalbarhet, elasticitet och kostnadseffektivitet i en molnplattform kombinerat med kvalitéerna i en standardiserad lokal integrationsplattform. En standardiserad och väl strukturerad lokal integrationsplattform kan skapa rätt förutsättningar för att dra nytta av molnkapacitet inom de områden som lämpar sig för det.

  Kundcase

  • En integrationsplattform inklusive integrations- och kompetenscenter

   Kunden ville avveckla sin egenutvecklade integrationsplattform och migrera över till en standardplattform från Oracle. Acando genomförde en djupgående analys av den gamla plattformen och definierade ett huvudprojekt som på ett flexibelt vis hanterade de olika ansvarsområdena med hänsyn till dynamiken i företaget. Integrationsplattformen infördes, integrations/kompetens-center etablerades och resultatet blev att det som först ansågs vara mer eller mindre ogenomförbart lyckades åstadkommas.

  • En snabb, lättillgänglig och säker integrationsplattform

   Ett europeiskt energibolag ville minska sina kostnader för IT genom att flytta verksamhet till Azure, ett publikt datacenter. Bolaget ville även förbättra kundernas upplevelse av företaget genom att säkerställa innovativ web-närvaro samt introducera andra IT-lösningar än business core och SaaS.

   Acando hjälpte kunden att transformera den lokala BizTalk-baserade integrationsplattformen till en fullskalig hybridplattform som förlänger det lokala datacentret till att även omfatta Microsofts publika datacenter Azure. Vi hjälpte även kunden att tillgängliggöra sina informationstjänster till applikationer som flyttats till Azure, samt exponera dem som moln-APIer för partnerintegrationer. Projektet resulterade i att verksamheten fick en snabb, lättillgänglig och säker integrationsplattform som låter kunderna använda sitt data enligt önskemål.

  • En integrationslösning med över 100 unika gränssnitt

   Kundens affärsidé är att fungera som navet mellan cirka 40 försäkringsgivare och 200 000 företag, och därmed är de ett integrationscenter mellan samtliga intressenter. Företaget måste kunna respondera snabbt på både nya uppdragsgivares önskemål och på sina kunders behov. Den befintliga IT-lösningen var mycket komplex med många externa integrationer och byggde på en stordatorplattform med flera beroenden till andra plattformar.

   Acando har hjälpt kunden att implementera en integrationslösning med över 100 unika gränssnitt som knyter ihop kundföretagens lönerapportering och de försäkrades pensionsval med alla olika försäkringsgivare. Dessutom sker integrationen med ett antal externa uppgiftslämnare, interna system och tjänster.

  Andreas Crona andreas.crona@acando.com +46 (0)72-204 13 15
  Andreas Roseneld andreas.roseneld@acando.com +46 (0)73-558 26 90