Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  IT Performance Optimization

  Arbetar din organisation på ett effektivt och modernt sätt för att nå uppsatta mål?

  För att driva prestanda i processer och integrering av tjänster, är det viktigt att kunna kombinera mänskliga och kulturella aspekter genom lean och agil hantering.

  Vad hjälper vi våra kunder med?

  Lean IT

  Optimera IT med hjälp av ett lean-synsätt som genomsyrar organisation och processer.

  Service Integration and Management Optimization

  Optimera IT:s tjänsteleverans i en komplex samverkansmiljö med multipla leverantörer med hjälp av SIAM.

  IT Process Management Optimization

  Definiera, implementera och styr IT-processer som fullt ut möter verksamhetens behov.

  IT Service Stability

  Stabilisera affärskritiska applikations- och infrastrukturtjänster på ett hållbart sätt.

  TBM Optimization

  Operationalisera kostnadstransparens och möjliggör affärsmässighet i dialogen mellan verksamheten och IT med hjälp av moderna verktyg och processer för kostnadsuppföljning och benchmarking.

  Kundcase

  • En nordeuropeisk bank

   En av de största bankerna i norra Europa planerade insourcing av IT-driften från en extern leverantör. Samtliga funktioner behövde etableras internt, inklusive operativa IT-processer, och Acando ledde en fullständig omarbetning. Via lösningsorienterade workshops och utbildning implementerades de förbättrade processerna framgångsrikt. Implementeringen ledde till 30% minskning av antal IT-incidenter, en minskad ledtid för ärenden samt en förbättring av medarbetarindex med 20%.

  • Världsledare inom värmeöverföring, separering och flödeshantering

   Företaget var i färd med att introducera en ny B2B e-commerce-tjänst som skulle implementeras med hjälp av både externa och interna leverantörer. Acando intog en ställning som fristående integratör med målet att förbättra effektiviteten och affärsinriktningen.

   Uppdraget omfattade riktning av operativa processer, etablering av ledningsstruktur och kommunikationskultur. Det definierades även ett ramverktyg för end-to-end rapportering av service- och leverantörsprestanda. Projektet har skapat bättre förutsättningar för samverkan mellan IT och verksamheten.

  • Retailföretag

   Företaget önskade optimera leveransen av en POS-lösning i ett stort antal länder och butiker. Acando etablerade och levererade en oberoende integrerad tjänst för service management. Uppdraget bestod bland annat av upprättande och utformning av tjänstestyrning, tjänsteutbud, försäkran av leverantörs- och serviceprestanda, förändringsledning och säkerställande av överensstämmelse mellan verksamhet och IT. Projektet har resulterat i effektivitetsförbättringar, minskade risker genom skalbarhet i bemanning och kostnadsfördelar uppskattade till 10-15%.

  Frederic Saller Stockholm frederic.saller@acando.com +46 (0)70-605 10 95
  Tobias Nilsson Västerås tobias.nilsson@acando.com +46 (0)73-082 55 33