Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  IT Sourcing

  Begränsar eller accelererar er IT Sourcing realiseringen av era affärsmål?

  Digitalisering och innovation står högst på agendan hos de flesta organisationer, i syfte att finna nya intäkter, driva tillväxt eller realisera besparingar. Traditionella sourcingmodeller tenderar att fokusera på kostnad i stället för värde, flexibilitet eller innovation. Vi tror på att skapa värde genom IT sourcing och användning av moderna leveransmodeller. Det möjliggör realisering av leverantörernas fulla potential.

  Lever er sourcingmodell och IT sourcing upp till hela organisationens behov?

  Framgångsrik sourcing börjar med en tydlig strategi som stödjer organisationens mål, behov och unika förutsättningar. En framgångsrik sourcingaffär uppnås först när: förväntad leverans = faktisk leverans = avtalad leverans. För att nå dit och vara framgångsrik över hela kontraktstiden behövs flexibilitet i sourcingmodell, leveransmodell, relation med leverantör och i kontrakt. Vi kallar det modern sourcing.

  it sourcing

  Vi hjälper kunder längs hela sourcingcykeln

  IT Sourcing Strategy

  Genom vår agila metodik och omfattande praktiska erfarenhet hjälper vi er att etablera en modern strategi som fungerar i praktiken.

  Supplier Selection

  Genom att anpassa sourcingprocessen till er situation och nyttja vår marknadsnärvaro, hjälper vi er att välja och kontraktera rätt lösning och leverantör samt uppnå era mål.

  Transition and Transformation

  Vår bevisade metodik och omfattande erfarenhet, både numerärt och i antal år, genererar levererad förändring och önskat resultat.

  Supplier Management

  Ramverk och processer i kombination med praktisk erfarenhet hjälper er att införa och förfina en framgångsrik hantering av avtal, leverantörer och leveranser.

  SIAM (Service Integration And Management)

  Utifrån vår praktiska erfarenhet och vår bevisade förmåga inom processutveckling och ramverk för IT-styrning och SIAM, så hjälper vi er att etablera och dimensionera en SIAM-funktion och tjänsteintegration för att styra er multisourcade IT såväl operativt som taktiskt.

  Kundcase

  • IT-verksamhet med sikte mot förändring

   Kunden, en verksamhet med säte i Sverige men som verkar inom flertalet europeiska länder, hade tecknat ett kontrakt gällande förstagångs-outsourcing av stora delar av IT. Såväl infrastruktur som arbetsplats, service desk och applikationstjänster omfattades.

   Acando hjälpte kunden att genomföra transition till den nya leverantören i enlighet med programmets målsättningar, vilket inkluderade utmaningar såsom kort tidsperiod, offshore, regulatorisk efterlevnad samt omorganisationer i kombination med nya arbetssätt. Acandos ansvar omfattade bland annat programledning, skötsel av programkontoret, samt ledning av de huvudsakliga programströmmarna.

  • Upphandling av IT-leverans inom multinationell verksamhet

   Acando bistod en multinationell verksamhet i att genomföra upphandling av en omfattande, komplex och global IT-leverans. Upphandlingen genomfördes med en agil upphandlingsmetodik och en Request For Solution Approach (dialogbaserad och lösningsfokuserad upphandling). Genom detta moderna arbetssätt kunde de aggressiva målen med upphandlingen uppnås samtidigt som en kortare tidslinje för genomförandet medgavs.

  • Supplier Management och Sourcing hos en svensk koncern

   Acando hjälpte kunden, en svensk koncern som har verksamhet även utanför Sverige, att etablera nya processer, roller och även systemstöd för modern och kostnadseffektiv Supplier Management. Arbetet inkluderade också processer för Sourcing.

   Acando drev och faciliterade på olika sätt projektet som utgick från koncernens struktur, övergripande governance och befintliga modeller. Projektet definierade ett helt nytt koncernövergripande arbetssätt. Införandet, som också skedde inom ramen för projektet, genomfördes under en kortare period än vad kunden initialt trodde var möjligt.

  Mattias Lundmark Stockholm mattias.lundmark@acando.com +46 (0)70-942 76 97
  Peter Papinski Stockholm peter.papinski@acando.com +46 (0)70-372 07 27
  Dan Green Malmö dan.green@acando.com +46 (0)70-239 93 00
  Staffan Willstrand Göteborg staffan.willstrand@acando.com +46 (0)73-419 97 63
  CIO Insights

  I takt med digitaliseringen har CIOns möjlighet att leverera affärsvärde och krav på att arbeta affärsutvecklande ökat stadigt. Ta del av trender och tips som hjälper dig att navigera i det nya landskapet.

  Insikt Fem tips för att lyckas med modern sourcing

  Många organisationer är idag mer eller mindre missnöjda med effekterna av sin IT-sourcing. Ofta på grund av en komplicerad ansvarsfördelning. Vi delar med oss av fem tips för hur man etablerar ett modernare angreppssätt.

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Johan Montén Stockholm johan.monten@acando.com +46 (0)70-529 13 52

  Eller vill du bli kontaktad?