Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Modern Integration

  Digitalisering kräver en agil och möjliggörande digital plattform - en plattform som enkelt tillhandahåller och integrerar data och tjänster i digitala ekosystem. En sådan digital plattform integrerar era system med varandra och exponerar varje integration som en liten och därför hanterbar tjänst som kan återanvändas igen och igen i er affärs- och verksamhetsutveckling.

  Det digitala ekosystemet

  Integration API

  Vad hjälper vi våra kunder med?

  Vi realiserar digitala plattformar med intuitiva minitjänster och rättfram integration mellan system. Med ett systems minitjänster menar vi web-API:er (Application Programming Interface, gärna med JSON, över HTTP och som är RESTful, för att vara lite teknisk) publicerade på en API-plattform som exponerar systemets data på ett intuitivt och säkert sätt. Modern API-baserad integration i en miniservices arkitektur, helt enkelt.

  Systemen kan anpassas för att anropa andra minitjänster och på så sätt integrera med varandra. När det inte går eller är lämpligt använder vi en fristående modern integrationstjänst, gärna i molnet, för att anropa två systems minitjänster och på så sätt integrera dem med varandra. Vi kan även skapa aggregerade tjänster som implementerar ett workflow med en serie anrop till olika minitjänster, exempelvis vid nyanställning då data om en nyanställd ska till HR, IT, Lön eller Facilities.

  Alla systemens minitjänster publicerade på API-plattformen blir en oerhört värdefull katalog av förmågor som enkelt kan återanvändas om och om igen, utan att behöva fråga om lov eller ställa sig i kö till IT-avdelningen. Det kan till exempel handla om att marknadschefen vill utveckla e-commerce-tjänsten och digitala kanaler, att säljchefen vill ansluta partners och återförsäljare, att logistikchefen vill strömlinjeforma sin supply chain, att produktchefen vill digitalisera sina produkter och koppla upp ting, eller att HR-chefen vill automatisera on-boarding.

  Integration API

   

  Vi är experter på Microsofts API-plattform Azure API Management ihop med Microsofts integrationstjänster i molnet Azure Logic Apps, Service Bus, Service Fabric, med flera. Med vår erfarenhet, vårt beprövade arbetssätt och våra färdiga ramverk för Continuous Integration, Release Management, Automatic Deployment och Message Logging kan vi säkerställa snabbast möjliga time-to-market. Vi arbetar iterativt med värdeskapande leverans av färdiga minitjänster och integrationer i varje iteration.

  Inte övertygad? Vi kan även hjälpa till med klassisk on-premise hub-and-spoke integration på Microsoft BizTalk Server. Vi har utfört hundratals projekt sedan första .Net versionen av BizTalk 2004. Låt oss därefter komplettera er BizTalk Server med moderna tjänster i Azure för en framtidssäkrad hybrid integrationslösning att utvecklas med.

  När den initiala leveransen är färdig erbjuder vi SLA-baserad support och förvaltning med förstklassigt ärendehanteringssystem och personlig serviceledare.

  Kundcase

  • En integrationsplattform inklusive integrations- och kompetenscenter

   Kunden ville avveckla sin egenutvecklade integrationsplattform och migrera över till en standardplattform från Oracle. Acando genomförde en djupgående analys av den gamla plattformen och definierade ett huvudprojekt som på ett flexibelt vis hanterade de olika ansvarsområdena med hänsyn till dynamiken i företaget. Integrationsplattformen infördes, integrations/kompetens-center etablerades och resultatet blev att det som först ansågs vara mer eller mindre ogenomförbart lyckades åstadkommas.

  • En snabb, lättillgänglig och säker integrationsplattform

   Ett europeiskt energibolag ville minska sina kostnader för IT genom att flytta verksamhet till Azure, ett publikt datacenter. Bolaget ville även förbättra kundernas upplevelse av företaget genom att säkerställa innovativ web-närvaro samt introducera andra IT-lösningar än business core och SaaS.

   Acando hjälpte kunden att transformera den lokala BizTalk-baserade integrationsplattformen till en fullskalig hybridplattform som förlänger det lokala datacentret till att även omfatta Microsofts publika datacenter Azure. Vi hjälpte även kunden att tillgängliggöra sina informationstjänster till applikationer som flyttats till Azure, samt exponera dem som moln-APIer för partnerintegrationer. Projektet resulterade i att verksamheten fick en snabb, lättillgänglig och säker integrationsplattform som låter kunderna använda sitt data enligt önskemål.

  • En integrationslösning med över 100 unika gränssnitt

   Kundens affärsidé är att fungera som navet mellan cirka 40 försäkringsgivare och 200 000 företag, och därmed är de ett integrationscenter mellan samtliga intressenter. Företaget måste kunna respondera snabbt på både nya uppdragsgivares önskemål och på sina kunders behov. Den befintliga IT-lösningen var mycket komplex med många externa integrationer och byggde på en stordatorplattform med flera beroenden till andra plattformar.

   Acando har hjälpt kunden att implementera en integrationslösning med över 100 unika gränssnitt som knyter ihop kundföretagens lönerapportering och de försäkrades pensionsval med alla olika försäkringsgivare. Dessutom sker integrationen med ett antal externa uppgiftslämnare, interna system och tjänster.

  Andreas Crona andreas.crona@acando.com +46 (0)72-204 13 15

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Andreas Crona andreas.crona@acando.com +46 (0)72-204 13 15

  Eller vill du bli kontaktad?