Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Project and Portfolio Management

  Ta kontroll över projektet

  Allt för ofta brottas organisationer med utmaningarna kring att resurserna inte räcker till för det arbetet som ska utföras. I dagens konkurrensutsatta miljö finns det alltid en utmaning att investera sina medel i rätt projekt som maximerar avkastningen och även stödjer de strategiska målen. Detta i kombination med ett ständigt behov att investera i teknik som medför stabila lösningar.

  Många upplever även att de har bristande insyn och kontroll över vad människorna i organisationen arbetar med och är i behov av att på ett flexibelt sätt kunna hantera projekt, hålla tidplanen och öka kommunikationen i pågående projekt.

  Skriver

  Genom att välja rätt verktyg skapar ni konkurrenskraft

  Vi vet att genom att välja rätt verktyg möjliggör organisationer ökad produktivitet, tydligare planer och analyser, vilket leder till välgrundade beslut som skapar konkurrenskraft.

  En effektiv projekt- och portföljhantering leder till ökad affärsnytta och lägre investeringskostnader

  Microsoft Project Online är en kraftfull lösning för effektiv projekt- och portföljhantering (PPM) som sänker investeringskostnaden och ökar affärsnyttan hos företag. Acando levererar lösningar med fokus på både teknik och IT för att uppnå önskade resultat. Vi tillhandahåller ett antal tjänster inom PPM-området:

  • PPM/PMO Assessment – Utvärdering och rekommendation av projektportföljprocess och projektkontor
  • Design av lösningsförslag, implementation och anpassning av Project online enligt organisationens krav
  • PPM/PMO implementation – Införande av funktion och process för att hantera alla investeringsprojekt
  • Utveckling av bland annat rapporter, arbetsflöden och ny funktionalitet för att bättre stödja organisationens processer och behov
  • PPM/PMO Transition – Överlämning och utbildning av funktion, verktyg och process samt att skapa en drivkraft för ständiga förbättringar

   

  Mårten Henriksson marten.henriksson@acando.com +46 (0)70-379 49 79

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Mårten Henriksson marten.henriksson@acando.com +46 (0)70-379 49 79

  Eller vill du bli kontaktad?