Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  SAP

  Med S/4 HANA har SAP satt standarden för nästa generations affärssystem.

  I en allt mer komplex och föränderlig värld ställs höga krav på innovationstakt, flexibilitet och faktabaserat beslutsfattande. En digital transformation är oundviklig och hur vi interagerar med våra system blir allt viktigare.

  Resan i sig är oundviklig. Vägen är flexibel.

  Det nya affärsstödet måste kunna hantera en bimodal verklighet där kärnprocesser levereras med stor precision samtidigt som differentierande funktioner snabbt och enkelt kan bytas ut eller integreras. Plattformen blir inte bara viktig för verksamhetens utveckling. Den blir en integrerad del av den.

  Vi har lång erfarenhet av dessa frågeställningar och genom de projekt vi genomfört tillsammans med våra kunder har vi byggt upp en förståelse för vad som är viktigt när man ger sig ut på resan mot S/4 HANA. Varje resa är unik, men vår verktygslåda är omfattande så oavsett vilken väg man önskar gå så kan vi hjälpa till att göra den så bra som möjligt.

  Hur hittar jag min egen väg till SAP S/4 HANA?

  Ett systembyte är ett stort ingrepp i vilken verksamhet som helst. Nu när SAP ECC närmar sig sitt slut är det viktigt att förstå vilka vägar som finns framåt. Det är till synes många att välja på, men i realiteten finns det bara en väg som passar varje unik kundsituation. Vi har tagit fram ett strukturerat sätt att analysera valmöjligheterna för att underlätta flytten till nästa generations affärssystem.

  Modellen ovan består av fem olika vägar framåt. Teoretiskt sett kan det finnas fall där det är befogat att stanna och byta systemleverantör till följd av en dålig matchning mellan den operativa modellen och det existerande systemstödet, men att stå kvar vid väjningspliktsskylten och vänta är inget alternativ i en allt mer komplex och snabbföränderlig värld. Mittenalternativet innebär en stegvis förflyttning till en modern plattform genom att stanna på SAP Business Suite on HANA. Ett alternativ som vi anser har minskat i värde, allt eftersom S/4 HANA har blivit en mogen och robust lösning. Kvar står alternativen 80 och 110 där valet handlar om att konvertera den existerande SAP-lösningen eller att gå för en nyimplementering av S/4 HANA.

  För att landa frågeställningen ställs stora krav på en metodisk genomlysning av förutsättningarna i varje enskilt fall och det är här vi på Acando kan hjälpa till. Vi har en omfattande portfölj av tjänster som syftar till att vända på varje sten - oavsett om det handlar om att ta fram ett Business Case, genomföra en Readiness Assessment eller Proof of Concept, eller att komma igång med förberedande aktiviteter för ett kommande projekt.

  Gasa eller bromsa?

  Hur realiserar jag värdet i ett modernt affärssystem som SAP?

  Det faktum att ett företags affärssystem har blivit en uttalad del av hjärtat i verksamheten ritar om kartan och visar på andra behov än de vi traditionellt kopplat till IT. Att ha ett ERP som kan leverera information när verksamheten behöver den – eller till och med innan behovet uppstår – skapar en ny plattform för beslutsfattande och effektiva processer. Med SAP S/4 HANA ges möjligheten att agera på information på ett sätt vi inte sett tidigare.

  Utöver de traditionella komponenterna inom värderealisering som är baserade på det direkt mätbara, har SAP S/4 HANA förmågan att ge rätt del av organisationen rätt information i rätt tid. Vi är övertygade om att detta är en nyckel till att realisera värdet av SAP S/4 HANA. Rätt hanterat banar momentan information vägen för att undvika kostsamma avbrott i verksamheten som traditionellt uppkommit till följd av att information nått fram för sent eller i värsta fall inte alls.

  ”The Value of Avoidance” är ett av Acandos sätt att beskriva värdet av vad S/4 HANA kan leverera i din verksamhet. Genom vårt kombinerade verksamhetskunnande och vår djupa kunskap om SAP är vi rätt partner för dialog kring och förverkligande av insiktsdrivet beslutsfattande.

  Innovation under kontrollerade former

  Hur kan SAP fungera som en motor för innovation inom mitt företag?

  Vi befinner oss i en situation där behovet av innovationskraft ökar i en allt snabbare takt till följd av en mer komplex och föränderlig värld. I en tid av accelererande digitalisering behöver IT ta en tydlig och affärsdrivande roll.

  Med S/4 HANA och SAP Cloud Platform gäller det att hitta en modell som passar den egna verksamheten, samtidigt som man drar nytta av den nya innovationsplattformen. Gränsdragningen mellan vad som skall hanteras av den digitala kärnan och vad som bäst lämpar sig för molnet eller olika typer av mikrotjänster är inte alltid självklar, men genom vår gedigna kunskap inom arkitektur, Service Design och SAP:s nya plattform kan vi guida dig rätt.

  En förutsättning för att frigöra resurser till mer värdeskapande uppgifter är att ha full kontroll över sitt systemlandskap. Det handlar om att fokusera på rätt saker - och här kommer automatisering att spela en allt viktigare roll. Vi har länge arbetat med SAP:s plattform SAP Solution Manager, och kan erbjuda rådgivning kring hur du bäst utnyttjar dess breda funktionalitet för övervakning, testautomatisering och analys.

  Användarcentrerad produktivitet 

  Hur kan SAP hjälpa mig att bli mer produktiv?

  Produktivitet handlar om att effektivt utnyttja tillgänglig funktionalitet och att få en bättre överblick, minimala fördröjningar samt en hög datakvalitet. Det handlar också om en modern användarupplevelse med ett minskat utbildningsbehov. SAP:s svar är ett prisbelönat design-paradigm som går under namnet FIORI.

  Det råder ingen tvekan om att det finns ett historiskt arv inom affärssystem, där användarupplevelsen har bortprioriterats för heltäckande funktionalitet. Men idag finns alla verktyg som behövs för att sätta användaren i centrum. Verktygen måste dock kopplas samman med ett gediget kunnande kring hur man designar bra verksamhetsprocesser och vad som driver produktivitet. Vi behärskar samtliga aspekter inom användarupplevelser och hjälper dig att skapa intuitiva och situationsanpassade gränssnitt för såväl fasta arbetsplatser som mobila enheter.

  Kundcase

  • Fora - utveckling inom SAP, IT och verksamhet

   Fora, som hjälper 200 000 företag och sina 4 miljoner anställda med att administrera kollektivavtalade försäkringar och avtalspension SAF-LO, sökte en tydligare IT-process, stabilare IT-miljö och en långsiktig partner för att nå en snabbare utvecklingstakt och sänkta underhållskostnader. Acando har lyckats reducera Foras förvaltningskostnad med omkring 10-15% per år under hela avtalsperioden.

   Vi möter Foras behov både av kompetens inom SAP och andra IT- och verksamhetstjänster, och vi har levererat en stabilare systemmiljö som möjliggör snabb anpassning till förändrade behov.

  Eva Sandberg Head of Enterprise Consulting eva.sandberg@acando.com +46 (0)73-021 14 87
  Blogg Allt eller inget om SAP

  Acandos Fredric Sandell bloggar om Industry 4.0, IoT, Machine Learning och “det nya SAP”.