Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Acando Strategy Execution Survey

  Closing the Gap Between Strategy Development and Implementation

  Closing the Gap Between Strategy Development and Implementation

  Global forskning visar att strategigenomförande är av högsta prioritet hos vd:ar, men mindre än 10 procent av strategierna exekveras framgångsrikt. Hur kommer det sig? För att svara på den frågan har Acando intervjuat fler än 60 chefer från mellanstora och stora företag i olika branscher.

  Acandos erfarenhet är att företags strategiska fokus förändras över tid och att ett uthålligt strategiskt fokus är svårt att upprätthålla. Företagen behöver rätt verktyg, strukturer och initiativ för att nå en optimal balans mellan strategiskt och operativt fokus, och kan därigenom stänga klyftan mellan verklig prestation och strategisk avsikt.

  Acando Strategy Execution Survey visar att de flesta företag har grunderna för sin strategi på plats. Men många företag får inte strategin att slå igenom i budgetar och operativa planer. En betydande andel av företagen har också en obalanserad resursfördelning och prioritering mellan den dagliga verksamheten och strategiska initiativ. Ägarskap av strategiska initiativ, tillsammans med omfattande förståelse och stöd för strategin, rankades som de viktigaste framgångsfaktorerna för att få genomslag av de definierade strategierna.

  Ansvaret för strategiutförandet är ofta centraliserad till verkställande nivå med tvetydiga konsekvenser – exempelvis gott verkställande stöd för strategiskt genomförande, men brist på dedikerad tid för dialog och uppföljning. För att stänga det strategiska prestationsgapet måste företagen bryta ner strategin och de strategiska målen för hela organisationen, fokusera på strategiska initiativ och säkra resurser för genomförandet. Detta för att se till att alla i organisationen blir en del av strategigenomförandet och se till att regelbunden strategisk uppföljning ingår i förvaltningen.

  Vill du ta del av studien? Ladda ner den här.

  Jon Nilsson Göteborg jon.nilsson@acando.com +46 (0)730-82 52 69
  Lars Sigfridsson lars.sigfridsson@acando.com +46 (0)73-082 51 76
  Erbjudande Strategy and Transformation

  I den föränderliga värld vi lever i idag är det viktigt att strategi, kultur, organisation och ledarskap är designade så att de kan nyttja sina styrkor på bästa sätt och på så vis uppnå varaktiga resultat. Vi kombinerar förmågorna att definiera och bryta ned strategier, leda och exekvera projekt och program, driva beteendeförändringar, främja affärsprocesser genom hela organisationen samt utveckla ett modernt ledarskap.