Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Är lösningen för

  arbetssätt?

  IT-organisationer processorienterade

  Processorientering står högt i kurs men är fortfarande väldigt inriktad på operativa processer

  Många IT-organisationer har sedan ett antal år tillbaka satsat på processorientering för sin IT-organisation. Ett vanligt sätt är att inrikta sig mot att implementera ITIL-inspirerade processer.

  Processorientering står högt i kurs men är fortfarande väldigt inriktad på operativa processer. Områden relaterade till tjänsteutformning och -styrning är klart mindre utvecklade bland dessa företag. Drivkraften har historiskt ofta varit kvalitet och driftsäkerhet där de flesta har nått en del positiva effekter. Man kan dock se ett mönster kring en del vanliga utmaningar, via en undersökning vi gjort.


  #1 Processägarskap är inte helt lätt att få på plats i praktiken och det finns en del lärdomar kring scope, bredd, ansvar och befogenheter för en processasvarig. 

  #2 Komplexa leverantörsintegrationer som på grund av multi-leverantörs situation behöver addresseras bättre/annorlunda. Många överväger någon form av SIAM (Service Integration and Management)-funktion.

  #3 Väldokumenterade processer löser inte processimplementeringens utmaningar. Att få ut positiva effekter i större omfattning kräver ett användarvänligt verktygsstöd och en agil lean-kultur som främjar ständig förbättring.

  Vi hjälper företag att optimera sina IT-processer

  Kundnöjdhet fortfarande en utmaning

  Mätningar och uppföljningar görs visserligen men endast mycket få svarande anser sig mäta rätt saker. Mätetal & KPI anses i väldigt låg grad vara anpassade till verksamheten och kundnöjdheten tenderar att utebli.

  Nästa steg - tjänsteorienteringens potential

  En viktig generell slutsats som dragits av deltagarna är att det finns en tydlig potential att driva mot en tjänsteorientering av IT. Potentialen ligger i att få till en bättre affärsmässig anpassning till verksamhetens olika krav och behov.

   

  Thomas Fellman thomas.fellman@acando.com +46 (0)73-920 60 93
  Tom Jenkinson tom.jenkinson@acando.com +46 (0)72-158 13 76