Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Studie

  Balancing Speed & Stability

  Balancing Speed & Stability

  Hur mycket kan du öka tempot utan att ge avkall på stabiliteten - och vad krävs för att lyckas? I vår senaste studie har vi intervjuat 28 CIO:er och strategiska befattningshavare inom nio olika branscher för att ta reda på svaret. Här presenterar vi resultaten.

  Hur hanterar man på bästa sätt kraven på flexibla digitala lösningar med korta ledtider för förändringar, parallellt med kraven på stabila och kostnadseffektiva system? I studien Balancing Speed & Stability visar vi vägen till konkurrenskraft i en digital värld, utan att äventyra stabiliteten.

  De omfattande digitaliseringssatsningarna som just nu pågår ställer stora och delvis nya krav på IT. Organisationer som misslyckas med att anpassa sin IT-verksamhet till ökande krav på flexibilitet i kundnära lösningar utan att påverka stabilitet i grundläggande system, riskerar att missa sina affärsmål. Det kan handla om förlorade marknadsandelar, tappad lönsamhet eller minskad kundnöjdhet.

  För att komma tillrätta med problematiken arbetar vissa organisationer aktivt och strukturerat med tillämpning av nya koncept såsom pace layers och bi-modal, medan andra ökar flexibiliteten genom att anpassa delar av sin IT-verksamhet på ett mer pragmatiskt sätt. 

  Analysen omfattar fem områden som enligt vår erfarenhet är grundläggande för att lyckas: processer, metoder och ramverk, IT-sourcing, arkitektur och projektportfölj.

  Vill du ta del av studien? Ladda ner den här.

  Vill du veta mer?

  Kontakta Shahin Saran shahin.saran@acando.com +46 (0)72-158 13 87

  Erbjudande Business Technology Management

  I dagens verklighet formas verksamhetens framtida framgång genom tillämpning av teknik, system och processer för att vinna och behålla kunder, sänka transaktionskostnader och automatisera rutinuppgifter, men även för att utveckla helt nya affärsmodeller. Vi hjälper våra kunder att möta framtiden genom att stötta med kunskap inom nya teknikplattformar och applikationsmodernisering.

  Insikt Förvaltningsmodeller i traditionell mening börjar spela ut sin roll

  Digitaliseringen leder till en snabbare förändringstakt i verksamheter och med det kommer ökade krav på IT:s anpassningsförmåga i det nya klimatet. Men hur går man från en traditionell, stabil och säker IT-förvaltning till en som kan hantera olika tempon? Vi presenterar resultaten från vår senaste studie "Balancing Speed & Stability".