Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Balancing Speed & Stability

  Ladda ner studien och läs mer om:

  Vill du veta mer?

  Kontakta Shahin Saran shahin.saran@acando.com +46 (0)72-158 13 87

  Erbjudande Business Technology Management

  I dagens verklighet formas verksamhetens framtida framgång genom tillämpning av teknik, system och processer för att vinna och behålla kunder, sänka transaktionskostnader och automatisera rutinuppgifter, men även för att utveckla helt nya affärsmodeller. Vi hjälper våra kunder att möta framtiden genom att stötta med kunskap inom nya teknikplattformar och applikationsmodernisering.

  Insikt Förvaltningsmodeller i traditionell mening börjar spela ut sin roll

  Digitaliseringen leder till en snabbare förändringstakt i verksamheter och med det kommer ökade krav på IT:s anpassningsförmåga i det nya klimatet. Men hur går man från en traditionell, stabil och säker IT-förvaltning till en som kan hantera olika tempon? Vi presenterar resultaten från vår senaste studie "Balancing Speed & Stability".