Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  GDPR - Så påverkas du

  250 M 
  Internetanvändare i Europa

  1995  
  Året då EU:s nuvarande dataskyddsförordning antogs

  2018
  Året då alla svenska företag måste uppfylla de nya reglerna

  4% av den årliga nettoomsättningen
  Vitet om man inte följer lagkraven

  En rejäl omställning väntar

  EU:s nya regler kring dataskydd ersätter mer än tjugo år gamla bestämmelser. I en tid när digitala tjänster används mer än någonsin är den personliga integriteten en växande utmaning, och de förändrade reglerna ämnar säkertsälla att den upprätthålls.  Men det handlar också om att de nuvarande reglerna anses förhindra en effektiv affärsverksamhet över Europas gränser, vilket man vill råda bot på genom att harmonisera reglerna inom hela området. Man skulle kunna säga att lagen hunnit ikapp den digitala utvecklingen.

  Se även


  Man beräknar att hela åtta procent av ekonomin bland G20 länderna drivs av digitaliseringen. Men våra svenska undersökningar visar att företagen haltar när det gäller att prioritera den personliga integriteten i sina digitala satsningar. Man fokuserar på affärsrelaterade utmaningar, och bara hälften svarar att de är oroliga över kundernas digitala integritet. Det innebär att en rejäl omställning väntar för Sveriges företag.

  Hur kan Acando hjälpa dig med förändringen?

  Snabba fakta om förordningen

  • Utökade rättigheter och transparens för privatpersoner att styra över personliga data som företagen samlat in
  • Skyldighet för företagen att informera om dataintrång
  • Dataskydd och integritetsstärkande teknik som standard
  • Enhetlig tillämpning av dataskyddsreglerna inom EU
  • Portabilitet; en leverantör ska på ett standardiserat sätt kunna föra över information till andra leverantörer som kunden väljer
  • Bevisat samtycke; företag måste kunna visa att de har samtycke att hålla information och i vilken omfattning
  • Företag tillåts bara använda personinformation med utpekade ändamål


  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Markus Lindarp markus.lindarp@acando.com +46 (0)70-963 39 67

  Eller vill du bli kontaktad?