Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  framtidens trafik

  Prediktiv analys avslöjar

  Med en datadriven utveckling kan Sveriges transportbolag bli bättre i sin servicekvalitet. Trots det visar våra undersökningar att bara en femtedel samlar in data för att anpassa kundmötet. Med en redan utvecklad infrastruktur och utbredd digitalisering är potentialen stor. Men för att lyckas krävs det att företagen först anpassar sina affärsstrategier i takt med digitaliseringen. Prediktiv analys utgör ett av de senare stegen inom avancerad analys och gör det möjligt för transportbolagen att förutse framtidens trafik i form av förseningar och trafikstockningar. 

  Bättre trafikinfo med prediktiv analys

  Stockholmståg förvaltar Stockholms pendeltågstrafik. Med över 300 000 resor per dag och med mer än 85 miljoner resor per år finns en otrolig mängd data tillgänglig. Som ett led i sin digitala övergång lanserade man redan under 2014 appen Pendelkollen som låter pendlare se platstillgången i vagnarna och få push-notiser om händelser i trafiken. Med hjälp av en avancerad uppsättning algoritmer kommer man nu att kunna förutspå trafiktiderna. Satsningen kallas för Pendelprognos och är tänkt att förse användarna med prognoser över hur störningar kommer att påverka resten av trafiken. Beräkningarna bygger på data som sträcker sig flera år tillbaka i tiden - data kring signalfel, elfel, olyckor etcetera.

  SL:s årliga rapport visar att tidhållning är den viktigaste kvalitetsfaktorn  

  Om resenärerna är nöjda med tidhållningen ökar även kundnöjdheten och vice versa. I en jämförelse mellan de olika trafikslagen är pendeltågens resenärer minst nöjda med tidhållningen. Bara 54% är nöjda, vilket är en minskning med 3 procentenheter mot föregående period. Med Pendelprognos får resenärerna tillgång till mer korrekta prognoser vilket i sin tur gör att fler blir nöjda. Man räknar med att algoritmerna kan appliceras på andra trafikslag och kombineras med andra typer av data. Ett exempel är att man slår ihop prognoserna med information om platstillgången i vagnarna. Trafikledningen har då bättre möjligheter att prioritera tågen under förseningar.


  Läs även

  Smartare underhåll

  Det moderna trafikkontoret Trafikverket ansvarar över transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. På deras kontor i Stockholm övervakar man bland annat regiontrafiken där fler än 885 000 passager sker varje dag.

  En otrolig datamängd, närmare åtta petabyte, samlas in varje månad genom bland annat 1 800 mikrovågsdetektorer, taxipositioner och mätningar av trafikflöden med hjälp av blåtandsteknik. Men utmaningarna i att bygga en effektiv datastruktur är många. Idag finns flera olika insamlingar och databaser som saknar en gemensam struktur. Man saknar en gemensam begreppsapparat, vilket gör att man har begränsad åtkomst till viktiga data.

  Att förutse var problemen kommer att uppstå hjälper Trafikverket att optimera underhållsinsatserna på ett smartare sätt

  Acando utför uppdraget att sammankoppla alla insamlingspunkter och dra dem till en gemensam databas. Med en gemensam struktur för anläggningsdata och trafiknätsdata finns möjligheter till en mer effektiv organisation. En av dessa möjligheter har initierats Viktoria Swedish ICT.


  Vi omvandlar data till affärer


  Med en molnlagrande tjänst samlar man in informationen från driftlarm och mätvärden, samt information från invånarna i form av felanmälningar. Informationen används dels för att i realtid åtgärda problem, dels för uppföljning och analys.

  Tjänsten används dels för att underhållsarbetet ska bli mindre kostsamt, dels för att utforma förebyggande åtgärder

  ”Syftet med projektet är att ta reda på hur historiska data kan användas för att effektivisera, kvalitetssäkra och minska kostnaderna för drift och underhåll. Infracontrols molntjänst genererar en stor mängd data i form av information från drift- och underhållsverksamhet. Baserat på denna information vill vi med hjälp av prediktionsanalys och visualisering ta fram funktioner och verktyg som kan indikera var störningar är på väg att uppstå.” - Cristofer Englund, Forskningsledare på Viktoria Swedish ICT.

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Mattias Paulsson Stockholm mattias.paulsson@acando.com +46 (0)70-240 73 92

  Eller vill du bli kontaktad?