Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  10 digitala trender

  Autonoma affärer, uppkopplade bilar och smarta assistenter är några av de buzzwords som är i ropet just nu. Vi listar de största digitala trenderna just nu och ger exempel på hur de faktiskt används.

  #10 Molnet är standard

  Allt nytt finns i molnet – spelar det någon roll?

  Datorkraft, utvecklingsmiljöer och tjänster levereras redan ”on demand”

  Nu kommer molnen som är ännu mer intelligenta och som driver hela branscher och industrivertikaler. Detta gör att gränserna mellan var olika aktörer befinner sig i värdekedjan till viss del suddas ut. Nya lösningar från de stora leverantörerna levereras numer oftast bara i molnet. Det gäller även leverantörer som tidigare haft betydande mjukvaruportföljer för installation i kundens egen miljö, som till exempel Microsoft och SAP.  Med denna utveckling har kunderna i praktiken inga moderna alternativ till molnteknologi, molnet blir standard.

  Funktionalitet som annars inte går att åstadkomma

  Skalfördelarna är enorma då kostnaderna för digitalisering utgör en allt större andel av verksamhetsbudgetarna. Dessutom kan dessa plattformar erbjuda funktionalitet som hade varit mycket svårt att åstadkomma över huvud taget själv, eftersom även många andra aktörer i samma bransch är med. För de stora molnleverantörerna innebär det att de kan tjäna pengar oavsett vilken mjukvara en kund i slutändan väljer, bara den körs i leverantörens moln. Detta förklarar delvis den stora omsvängning som Microsoft gjort, från att undvika open source till att omfamna det. Det eftersom man tjänar lika mycket pengar – eller mer – när man säljer molntjänster baserade på öppen källkod som på egen mjukvara.

  Det är inte längre realistiskt att tro att man skall kunna flytta ”från molnet”, utan vägvalet är snarare vilket eller vilka moln man tror på och sedan följa den tekniska utvecklingen där. Man måste utvärdera sin egen position kontinuerligt och bevaka vad som händer på ekosystem-sidan.

  De stora mjukvarubolagen har i princip helt flyttat nyutveckling till de molnbaserade produkterna. Även system som tidigare funnits främst i kundens egen miljö, som ERP och Business intelligence (BI), finns numer främst i molnet. Även traditionella industrier och myndigheter – trots vissa bakslag – investerar i molntjänster.

  #9 Smart produktion växlar upp

  Från digitala modeller till fysiska produkter

  Smart produktion använder digitalisering och modern produktionsteknik för att producera bästa möjliga kvalitet till så låg kostnad som möjligt. Fabrikerna blir enormt flexibla, man kan jämföra dem med gigantiska 3D-printrar. Just 3D-printing är en av de teknologier man hoppas mycket på för den smarta fabriken, ihop med augmented reality (AR), virtual reality (VR), automatiserad logistik och förstås Internet of things (IoT).

  Stora genombrott inom automatisering och cyberfysiska system möjliggör allt mer automatiserad produktion där produkterna på ett kostnadseffektivt sätt kan kundanpassas. Samtidigt gör digitaliseringen av produkterna, och även själva produktionsanläggningarna, att man kan klara omställningar och ny produktion snabbare än någonsin förut. Det finns också starka politiska krafter som genom användning av modern teknik vill ”nyindustrialisera” västvärlden.

  Användningen av standardiserad internetteknik i fabrikerna är en säkerhetsutmaning, men driver på innovationen

  Fabriker som ser ut på helt nya sätt

  För tillverkande industri kan detta innebära en rejäl nytändning, men också något som leder till väsentligt höjda investeringsbehov för att behålla konkurrenskraften. Genom denna teknikdrivna omställning ändras också konkurrenslandskapet. Vi ser helt nya sätt att sätta samman moderna fabriker, där underleverantörer kan äga en del av tillverkningen på plats i fabriken.

  Flera giganter, såsom General Electric, driver aggressiva agendor. Ett exempel är deras dotterbolag Concept Lasers vision för den helt automatiserade fabriken, som bygger på additiv tillverkning i flera steg, med helautomatiserat flöde mellan maskinerna.

  Flera av de svenska industribolagen har projekt för nästa generations smarta fabriker, medan nya aktörer går direkt på den smarta fabriken. Nya branscher börjar också jobba med smart produktion. Acando hjälper Lindbäcks med införande av automatiserad produktionsuppföljning - tillsammans med Good Solutions – vilket kommer att resultera i en av världens modernaste fabriker för bostadsbyggande.

  #8 Retail Disruption

  Digitalisering av den fysiska butiken, och tvärtom

  De fysiska butikerna vinner tillbaka sin status

  Länge har uppfattningen varit att e-handel är på väg att konkurrera ut fysiska butiker, men nu ser vi en trend där butikens värde ökar, både i sig själv och i kombination med e-handel. Butiker har egenskaper som är utmanande att efterlikna i e-handel - att kunna visa upp fysiska produkter i attraktiv miljö, ett personligt möte och många andra delar av varumärkesupplevelsen. Dessa egenskaper kan förstärkas och kombineras med digitaliseringens möjligheter.

  Kunden har sin smartphone med sig överallt. Det gör att e-handeln konstant finns tillgänglig och att den fysiska butiksupplevelsen kan få en digital aspekt. Många företag har tagit sig närmare visionen om "omnikanal", där alla kanaler samverkar sömlöst och kunden möter samma tjänster oavsett om de är i butik eller online. Allt fler erbjuder till exempel kunden att köpa online, men att hämta eller returnera varan i butik. När ökad konkurrens gör det allt svårare att skapa konkurrensfördelar som renodlad e-handlare, är dessa möjligheter att skapa mervärde mycket värdefulla.

   Unika upplevelser i butiken

  Dessutom leder den tekniska utvecklingen till att visionen om den digitala upplevelsen i själva butiken börjar bli verklighet. Det blir enklare att identifiera kunden i butik. Nya typer av interaktion och displayer är tillgängliga. Det gör att man på allvar kan skapa individuella upplevelser såsom virtuella provrum, eller unika förslag baserat på vad som finns tillgängligt. Även själva köpet förändras, där utvecklingen går från den traditionella kassan till att köpet sker hos en försäljare som rör sig i butiken med en mobil terminal eller till och med automatiskt, genom att tekniken identifierar vad kunden tagit med sig och genomför transaktionen.

  Företag som idag är rena e-handlare har möjlighet att etablera butiker för att komplettera sitt erbjudande. Nyckeln är att lyckas fånga värdet i de kundmöten som uppstår i butik - genom att föra dialog, erbjuda unika tjänster eller på andra sätt motivera att kunden ska vara lojal mot företaget - även om man inte köper vid varje besök. Varumärkesbyggande genom lokala evenemang och unika upplevelser i butik är också en möjlighet.

  Företag med butiksnät och som även etablerat e-handel har stora möjligheter att skapa nytt värde i de fysiska butikerna genom att knyta ihop de olika kanalerna bättre. Man kan till exempel differentiera e-handeln genom att använda butikerna som utlämningsställen, och därmed korta leveranstiden samtidigt som man kan sänka leveranskostnaden.

  Även varumärkesleverantörer som säljer via handeln, men inte har egna butiker, kommer att påverkas av trenden. Genom att anpassa sina mobila tjänster till att stödja kundens besök i butik skapar man möjlighet att i högre grad prägla kundens upplevelse av butiksmötet, för att på så sätt bygga lojalitet.

  #7 Blockchain blir verklighet

  Ur tidiga besvikelser föds verkligt värde

  Blockchain är fortfarande en hype, och har varit det under lång tid. Vi har precis tagit oss genom de initiala besvikelser som är typiska när förväntningar byggs upp på nya tekniker. En kort repetition på vad blockchain, eller blockkedjan, är: Man kan säga att blockkedjetekniken gör det möjligt att utbyta transaktioner mellan två parter utan att gå via en tredje part. Exempelvis kräver transaktioner idag en bank som mellanhand för en internationell betalning eller överföring. Genom att stryka mellanledet blir det billigare och riskerna för fel minskar. Rent tekniskt ger blockkedjan oss ett helt säkert distribuerat IT-system, som teoretiskt kan nyttjas av ett obegränsat antal parter.

  Det är ännu tidigt att säga att tekniken är helt mogen, men stödet från internationella institutioner och stora företag är mycket starkt. Konkreta projekt är beviset på att detta verkligen händer nu, med digitala valutor, registrering av markägande, kontrakt, mikrobetalningar, lojalitetspoäng och andra tillämpningar. Det har också blivit radikalt mycket enklare att utveckla blockkedjelösningar, med molntjänster och dedikerade utvecklingsplattformar av hög kvalitet. Att Gartner har blockchain högst på hypekurvan är dock ett tecken på att vi inte är helt igenom hypen ännu.

  Sverige bland de första i världen

  Sverige kan bli en av de första länderna som har en helt elektronisk valuta – en eKrona

  2018 är rätt timing för att på allvar undersöka möjligheterna med blockkedjan i den egna branschen. Om du på ett eller annat sätt är en mellanhand i din bransch så är det hög tid nu.

  I princip alla moderna riksbanker undersöker digitala varianter av fiat-valuta. Nästan alla officiella valutor i värden idag är fiat-valutor, det vill säga att de har ett värde eftersom alla tror de har det.

  The Royal Mint har skapat en ny standard för guldhandel, som redan omsätter mer än en miljard dollar årligen och ökar snabbt. Två av de största bankerna i Kina, AntFinancials och Tencent använder redan blockkedjan. Japan har annonserat att man kommer att acceptera BitCoin som officiell betalning. Svenska Lantmäteriet har projekt för säker hantering av lagfarter.

  Vi hjälper företag att bli ledare i det digitala landskapet

  #6 AI inom hälsa och sjukvård

  Avancerad analys och maskinlärande ger bättre vård

  Sjukvården har två förutsättningar som gör att avancerad analys och maskinlärande har enorm potential. Dels longitudinella data, hur viktigt är en händelse för fyra år sedan för patientens nuvarande hälsotillstånd? Vi förstår direkt att en hjärtinfarkt för fyra år sedan har större påverkan än en förkylning eller brutet ben. Dels är variationen på datan enorm. Flera tusen diagnosklassificeringar, provresultat, röntgenbilder och journalanteckningar gör informationen komplex och ställer höga krav på validering och tvättning. Samtidigt finns ett enormt behov av effektivare vård, som ger mer nytta till fler patienter, utan att förbruka mer resurser.

  Tekniken är mogen att nyttjas i vårdsammanhang till allt lägre kostnader, vilket är en viktig faktor. Ännu viktigare är att den politiska viljan att prova nya saker ökar. Eftersom att de flesta rådfrågar Google vid sjukdom, är man redan van att ta hjälp av digitala hjälpmedel, vilket ytterligare förstärks av digitala vårdtjänster som 1177, MinDoktor och KRY.

  Informationen är förutsättningen

  Digital hantering av vårdinformation blir viktigare, och en ökande vana av att samarbeta med digitala verktyg för bästa möjliga vård. Eftersom informationen är den viktigaste förutsättningen behöver man sätta standardisering före att ta fram lokalt anpassade lösningar.

  Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) har tillsammans med Acando bedrivit projekt för att med hjälp av prediktiva modeller identifiera patienter som befinner sig i riskzonen för komplicerad lunginflammation. En annan svensk region vill utnyttja prediktiva modeller för att tidigt identifiera patienter som riskerar att drabbas av komplikationer vid vårdinsatser.

  Även själva läkarbesöket digitaliseras. Babylon Health i England är ett av de mest ambitiösa projekten just nu för att lansera AI i kombination med fysiska läkare. Man tog in 60 miljoner dollar i finansiering bara under 2017.

  #5 Digitala ekosystem

  Från öst och väst

  En långvarig trend har varit att de stora plattformsföretagen blir mäktigare, företag som bygger konkurrenskraft genom att ackumulera och använda enorma mängder data. Man brukar prata om GAFA (Google, Amazon, Facebook och Apple), och ibland även lägga till Microsoft och Netflix till listan. De utökar kontinuerligt sina tjänsteutbud vilket gör att de skapar disruption i allt fler branscher. Google agerar till exempel inom hälsa, utbildning och försäkring, Amazon inom i stort sett alla områden som har med handel att göra.

  I Kina har tre plattformsföretag vuxit sig enormt stora på kort tid, och i många avseenden gått från att vara kopior av sina motsvarigheter i väst till att bli innovationsdrivare. De brukar benämnas BAT (Baidu, Alibaba och Tencent). Särskilt inom finansiella tjänster har man kommit betydligt längre vad gäller tjänsteutveckling och bredd i sitt tjänsteutbud, med tjänster som Alipay och WeChat Pay. En vanlig mekanism är ”super-appar” som ger kunden ett och samma gränssnitt för bland annat shopping, betalning och gambling.

  AI och maskininlärning i stor skala

  Både de kinesiska och amerikanska aktörerna har enorma hemmamarknader att utvecklas på, där kundernas vilja att använda nya tjänster är stor

  Alla ovan nämnda företag har mycket starkt fokus på AI och maskininlärning. Eftersom de har plattformar som tekniskt klarar av detta i stor skala har de haft möjlighet att automatisera processer inom helt nya områden och ta stora steg mot autonom business, det vill säga verksamheter som utan mänsklig inblandning klarar av att styra och optimera sig själva. Dessutom öppnas just nu nya gränssnitt mot användare i och med utvecklingen inom smarta agenter. 

  Den finansiella sektorn kan påverkas mycket. När PSD2-regleringen träder i kraft 2018 och privatpersoner och företag kan flytta med sig sin data fritt till tredjepartsleverantörer, öppnas nya möjligheter för plattformsföretagen att agera gränssnitt för tjänster som hittills varit förbehållna bankerna. Vad gäller de kinesiska aktörerna är de hittills bara öppna för Kinas befolkning. Deras inflytande märks globalt bland annat genom ”super-apparna". Alipay har till exempel avtal med över 180,000 handlare världen över som gör att det växande antalet kinesiska resenärer inte behöver lämna sin plattform inom handel och betalning när de är utomlands. Dessutom är deras R&D-verksamhet global, där till exempel Alibaba utlovat att skapa 100,000 nya jobb i USA. Däremot tyder inget på att de kommer att börja konkurrera om kunder i väst - än så länge.

  #4 Bilen blir digital

  Din nästa superdator

  Gränsen mellan privat och kollektiv transport kommer troligtvis att gradvis suddas ut

  Okej, själva bilen kanske inte blir digital. Däremot förändrar digitaliseringen vad en bil kan göra, hur vi konsumerar tjänster kopplade till bilar och hur vi äger - eller inte äger - våra bilar framöver. Vi kommer att se digitala tjänster i bilen och kring bilen, med mobiltelefonens appar och funktionalitet starkt närvarande. Vi kommer att se relaterade tjänster som att få varor levererade direkt till bilen, försäkringar som påverkas av körmönster med mera. Möjligheterna utökas snabbt i takt med att bilarna blir mer intelligenta. I takt med att bilar blir självkörande i olika grad så kommer dessutom vår användning av bilen att förändras, tillsammans med vår relation till bilarna och deras roll i samhället.

  Tekniken är den drivande faktorn, särskilt artificiell intelligens (AI) som möjliggör saker som tidigare var omöjliga. Samtidigt pågår en stor förändring av människors attityd till att äga bil, användningen av digitala transporttjänster och allt högre krav på bekvämlighet. Viljan att hitta lösningar på samhällets miljöutmaningar driver också på utvecklingen mot smartare transporter.

  Påverkan i bilen, runt bilen och i samhället

  Biltillverkare och leverantörer av digitala tjänster står i centrum för denna förändring. Många branscher berörs på konkreta sätt - bensinstationer, taxibolag och försäkringsbolag - men den indirekta påverkan på nästa alla branscher kan bli ännu mer påtaglig. Några exempel är retail, underhållning och inte minst resebranschen. Om folk kan sova i sina självkörande fordon skulle väl behovet av hotellnätter minska radikalt - eller?

  Volvo köpte Luxe i september 2017, ett bolag som bygger en logistikplattform för att driva nästa generations lokala tjänster kring bilen. Med självkörande fordon kommer man att, på ett ännu enklare sätt, kunna leverera denna form av “bil som tjänst”.

  “Our vision is a future in which technology simplifies life so you never have to stop at a petrol station, go to a car wash or even take your car in for service ever again” 
  - Atif Rafiq, Chief Digital Officer på Volvo Cars

  Även om helt autonoma fordon är en bit bort, kommer självkörande tillämpningar redan i närtid. Nära till hands ligger kortare resor i anslutning till andra transporter, inom campus, sjukhusområden, bostadsområden eller liknande. Acando har genomfört ett antal pilotprojekt och demos med en självkörande buss.

  #3 Smarta assistenter

  Det är vi som kommer efter apparna

  På senare år har vi sett stora satsningar på smarta assistenter med Apples Siri, Microsofts Cortana, Amazons Alexa, Googles Assistant, IBM:s Watson och Facebooks M. Nyligen lanserade även Alibaba AliGenie och Samsung Bixby. De har gemensamt att de låter användare kommunicera med rösten, ostrukturerat med naturligt tilltal, för att därefter få ett omedelbart svar via dator eller smartphone. Att dessa tjänster är möjliga bygger på samverkan mellan en rad tekniska framsteg inom olika områden, och bör ses i ett bredare perspektiv som exempel på radikalt nya sätt att knyta ihop människors behov med artificiell intelligens och enorma datamängder.

  Storleken på ekosystem för information har nått en kritisk massa. Utvecklingen av artificiell intelligens har nått en tillräcklig nivå för att för få utväxling på informationen och för att ge svar med tillräckligt hög kvalitet. Röstigenkänning och röstsyntes har utvecklats så att de på allvar kan utgöra ett alternativ till skärmbaserad kommunikation, i alla fall i engelskspråkiga länder. Stödet för andra språk har ännu inte kommit lika långt. Dessutom verkar användarnas acceptans att använda rösten för att kommunicera med en dator nu vara tillräckligt stor för att göra den här typen av tjänster värdefulla.

  Hur säljer man till Siri?

  På enklaste nivå bör alla företag som erbjuder skärmbaserade digitala tjänster fundera på hur deras tjänster kan upplevas om den levereras av en smart assistent, eller om det är möjligt att bygga in röstbaserade gränssnitt i produkter.

  Dessutom kan utvecklingen innebära att många företag behöver acceptera att deras kommunikation ska passera en smart assistent innan den överhuvudtaget når fram till kunden. Detta kommer till exempel att sätta press på alla affärsmodeller som inkluderar annonser.

  I längre perspektiv sätts inte gränsen vid röststyrning, utan det är rimligt att tänka sig smarta assistenter som kommunicerar med andra smarta assistenter för att uppnå sina syften. Vi kanske har en assistent som sköter huset, en som sköter bilen och så vidare.

  #2 Globalisering och teknologi

  Påverkar individen, företaget och samhället

  Avancerad teknik kan utföra det som tidigare krävt att människor finns på plats

  Under lång tid har affärsvärlden blivit allt mer global. Länge har det tydligaste tecknet på globalisering varit att arbetstillfällen flyttar till låglöneländer genom off-shoring. Nu är det tekniken i sig som möjliggör globala affärsmodeller. När konkurrensbilden blir global är det främst de stora som klarar av att skala upp. Det blir svårare att vara lokal eller regional när gränserna försvinner. Plattformsföretagen går först med enorm förmåga att skapa utväxling baserat på sina ekosystem och sin data.

  Utmaning att dra nytta av globala möjligheter

  I vissa branscher har man redan gått från lokal konkurrens till global, som i retail och media. I nästa våg är det troligt att branscher som försäkring och finansiella tjänster kommer att märka av detta. För att en liten eller medelstor nischspelare ska kunna dra nytta av globala möjligheter behöver man vara oerhört medveten kring vilka kundbehov man vill tillgodose, och hur. Tillverkningsindustrin har möjlighet att flytta närmare slutkunden, även om det är robotarna som tar de hemflyttade jobben.

  Globalisering och teknologi skapar även konflikter och utmaningar. Automatisering i stor skala skapar arbetslöshet och ökar klyftor. Vissa politikers lösning är att stänga gränser, vilket riskerar öka konfliktnivån ytterligare. Det finns en kulturell aspekt, där global likriktning av beteendemönster inte nödvändigtvis är positiv. Hela grunden för skattefinansierade stater utmanas när arbete, som traditionellt stått för en stor del av beskattningen, utförs av robotar. Ska vi ha skatt på robotar?

  #1 Autonoma affärer redo att explodera

  Algoritmer styr, teknologier konvergerar

  Konvergens av teknik är en etablerad idé sedan det tidiga 90-talet. Hela industrier blandas i stora konglomerat, som till exempel när informationsteknologi kombineras med telekommunikation, konsumentelektronik och underhållning - något som redan har hänt med tanke på bolag som Apple, Google, Amazon och Tencent. När teknik blandas i snabb takt skapas förutsättningar för automatisering och kontrollerade av algoritmer, i allt större skala. Affärsprocesser, handel och kundkommunikation kan ske mer eller mindre utan inblandning av människor, och när även tillverkning och transporter blir autonoma kommer vi nära det helt automatiserade företaget.

  Internetjättar som Google och Amazon har blivit enormt framgångsrika genom att låta algoritmer sköta kärnaffären. Inom i princip alla branscher finns så enorma möjligheter att företag helt enkelt ”inte kan låta bli”, även om många tillämpningar är oerhört mycket mer komplicerade än sökningar och produktrekommendationer. Några exempel är säkerhets/vaktföretag, automatiserade gruvor, digital sjukvård, undervisning och tillverkningsföretag. Varje bransch har sin ”tipping point”, där tekniken, beteendet och regelverken utvecklats tillräckligt för att motivera storskaliga satsningar.

  Viktigt att tidigt bygga kunskap om tekniken

  Företag behöver vara ödmjuka inför att ta till sig idéer, både inom och utanför den egna organisationen. Man behöver skapa plattformar för att få in och vidareutveckla idéer. Dessutom behöver man förstå den bakomliggande tekniken, till exempel Internet-of-Things (IoT), blockchain, robotik, artificiell intelligens (AI) och smarta agenter.

  Det finns många exempel på satsningar inom området. SKF har en helt automatiserad produktionslina, Scania har en helt automatiserad hyttfabrik kallad ”White factory”, SEB har en robot i sin kundtjänst. Nya Karolinska har lager som bygger på ”just-in-time” och fylls på av automated guided vehicles (AGV), en enkel typ av självkörande fordon.

  Undervisning är det område som är allra svårast att automatisera, enligt en rapport från McKinsey där man undersökt över 2000 arbetsuppgifter inom 800 olika yrken. Kanske kommer det att ske ändå, ett projekt på Stanford har uppnått korrelationen 0.945 jämfört med mänsklig betygssättning av uppsatser, där 1.0 skulle motsvara perfekt korrelation.

  Läs även

  Marcus Dennerstedt marcus.dennerstedt@acando.com +46 (0)70-532 34 00
  Magnus Carlsson magnus.carlsson@acando.com +46 (0)73-082 52 51