Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Är digitala ekosystem och innovation svaret på behovet av en bestående konkurrensfördel?

  Digitaliseringen förändrar hela marknader – ibland skapas nya, ibland förändras/växer existerande och ibland försvinner de nästan helt. Detta drivs av den otroligt disruptiva kraften i startups och modiga etablerade bolag som med digitalt underbyggda affärsmodeller utmanar marknadsledande bolag, branscher och samhällen. Men även mognaden av infrastruktur, användardata och användarna själva driver utvecklingen. Med digitala ekosystem får företag möjligheten att både vara ledande i förändringen och att vara snabbrörliga när någon annan är det.

  Affärsguruerna Drucker, Mintzberg och Porter utvecklade koncepten purposeful abandonment (att medvetet välja vad man inte gör), emergent strategy (att strategi ofta är medveten och framväxande) och competitive advantage (att kombinera förmågor och resurser på ett svårkopierbart sätt). Med dessa koncept hade de rätt om vart världen var på väg och hur företag skulle navigera för framgång. Det handlade om vikten av kompetens, kultur samt snabb allokering av resurser och tillgångar.

  Det går allt snabbare både att bli framgångsrik och att tappa sitt försprång

  Deras koncept är fortfarande högst relevanta. Men i takt med ökad tillgång till information, allt snabbare teknikutveckling och användarbeteenden som rör sig mellan branscher, ställs nya krav. Det går allt snabbare både att bli framgångsrik och att tappa sitt försprång. Därför är behovet av nya sätt att implementera de klassiska koncepten större än någonsin och det är tydligt för oss att många ser digitala ekosystem som en chans att ta tillvara på möjligheterna, samtidigt som de stärker sina kärnerbjudanden.

  Vadå ekosystem och innovation?

  Vi ser det digitala ekosystemet som en kombination av tjänster (och produkter) som tillsammans möter sammanhängande behov. Detta ökar i sin tur värdet för kunden att fortsätta använda tjänster inom ekosystemet, istället för att använda konkurrerande tjänster. Ekosystemet kan byggas upp av egna produkter och tjänster eller kompletteras med samarbeten, partnerskap och tredjepartslösningar.

  Ekosystemsidén är inte ny, utan har diskuterats flitigt de senaste 25 åren (Moore, 1993). Den bygger på grundläggande tankar om värdekedja och värdenätverk, där samarbeten och partnerskap samt horisontell integration skapar sammanhängande tjänster. Dessa tjänster ger tillsammans mer värde för kunden, än var och en för sig. I vissa fall har det handlat om att skapa inlåsningseffekter, i andra fall om att gradvis ge sig in i närliggande branscher för att växa sin affär eller andel av utgifterna. Men investeringarna har varit stora och det har funnits en påtaglig risk för kollaps av hela ekosystemet om en länk blivit för svag (till exempel Sun Microsystem, Blackberry, Kodak).

  Även innovation har under långa perioder kännetecknats av stora investeringar över tid, med ganska låg sannolikhet att lyckas. Incitamenten för etablerade bolag har ofta varit att skydda den existerande affären och att försöka köpa upp nya tjänster och lösningar, snarare än att komma på dem själva. Men de senaste åren har något hänt – något som har gjort att ekosystem blivit mer snabbrörliga och att innovation inte längre behöver vara lika resursintensivt.

  Läs även

  Konkurrensfördelar i den digitala eran

  I den digitala eran där tjänstelager mot kund, nya affärsmodeller samt effektivitet och automatisering är självklara delar för alla företag, krävs något nytt. Vi på Acando ser hur bolag känner sig hotade av detta men framförallt inspirerade av de helt nya möjligheterna. Risken för att någon tar en position mellan dig och kunden eller aggregerar din marknads erbjudanden för ökad pristransparens, ökar i alla branscher. Men möjligheten att ge sig in i nya områden och nå nya kunder ökar också. Du kan alltså stärka din kärnaffär med rätt digitala tjänster.

  Ett sätt att möta denna förändring är att öka innovationskraften. Allt fler bolag bygger ut sin interna R&D-verksamhet, investerar i startups eller funderar på hur de kan öka sin transparens och bjuda in andra i produkt- och tjänsteutvecklingen. När innovationen i högre utsträckning sker digitalt finns det möjligheter att undvika den cykliska, långsamma och resursintensiva innovationen genom exempelvis A/B-tester, MVP och öppna API:er.

  Med ett kundnära och behovsdrivet digitalt ekosystem, kan bolag utveckla både befintliga och nya affärer

  Att bygga/utveckla ett ekosystem är fortfarande svårt. Men när huvuddelen av ekosystemet är digital minskar risken att det kollapsar när någon del blir utkonkurrerad eller minskar i värde för kunden. Det digitala ekosystemet kan även snabbt ändra skepnad, med hjälp av såväl partnerskap som digital innovation. Med ett tillräckligt kundnära och behovsdrivet digitalt ekosystem kan bolag fortsätta få värde ur sin traditionella affär och utveckla sin framtida, med minskad risk för att ett annat företag utvecklar tjänster som placerar dem närmre kunden.

  Vi hjälper företag att bli ledare i det digitala landskapet 

  Kan innovation och digitala ekosystem vara de enda hållbara konkurrensfördelarna idag?

  Att stora bolag blir omsprungna av startups och att startups fångas in av framåtblickande företag tillhör idag vanligheterna. Kundernas krav på upplevelse rör sig dessutom snabbt mellan branscher och teknikens möjligheter utvecklas snabbare än vi kan komma på användbara applikationer. Vad krävs idag av bolag som vill vara ledande på marknaden? Kanske kallas de tidiga affärstänkarna för guruer just för att deras tankar fortfarande håller. Men det är upp till oss att förstå dagens och morgondagens förutsättningar och anpassa verkställandet efter dem. Vad är det mest slagkraftiga sättet att ta till sig purposeful abandonment på? Kanske är det att bli bättre på att testa effektivt och förkasta snabbare. Vad innebär emergent strategy för bolag idag? Kanske att försöka bygga ekosystem utan att veta säkert hur de slutligen kommer att se ut. Vad krävs för att upprätthålla competitive advantage? Kanske duger inget annat än ökad innovation och utvecklingen av ekosystem. Vi ser hur digitala ekosystem kopplar ihop strategi, innovation och digitalisering på ett sätt som ger kraft, riktning och möjlighet att leda utvecklingen – gör du?

  Erbjudande Mät er digitala mognadsgrad

  Vill ni ta fram en ny digital strategi? Letar ni efter ett sätt att utvärdera genomförda initiativ? Eller undrar ni hur ni står er gentemot branschsnittet? Vår förmågekartläggning skapar insikter som förenklar ett framgångsrikt transformationsarbete.

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Johan Rudberg johan.rudberg@acando.com +46 (0)73-731 75 60

  Eller vill du bli kontaktad?