Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  ”I framtiden kommer vi att använda blockchaintekniken varje dag”

   


  I slutet på september gick konferensen Internationell Handel av stapeln och Acandos Peter Andersson och Alexander Fröström finns på plats för att prata om blockchain. Inför konferensen satte de sig ner för att reda ut varför blockchain är på allas läppar, vilka som är utmaningarna med den hypade tekniken och hur framtiden ser ut.

  Varför tror ni att blockchain är ett område som många pratar om just nu?

  Vi tror att det är primärt tre faktorer som drivit på det mediala intresset för blockchain just nu.

  Tillgänglighet
  Nu börjar tekniken bli allt mer tillgänglig för många organisationer. Genom olika open source initiativ blir det enklare att starta blockchainbaserade initiativ och projekt. Vi kan se liknande utveckling för blockchain som vi ser inom andra teknikområden, till exempel applikationer baserade på artificiell intelligens, virtual reality eller smarta röstassistenter. Ju lägre trösklarna för att komma igång är, desto större intresse och engagemang.

  "Samma utveckling sker inom blockchain som exempelvis applikatorer baserade på AI och VR"

  Verkliga exempel
  Ett antal greppbara och bra exempel börjar växa fram och fångar därmed organisationers intresse. I takt med att mystiken kring tekniken försvinner tror vi att antalet organisationer som får upp ögonen för blockchain kommer att öka. Stora aktörer så som Maersk, IBM och Carrefour har redan med framgång implementerat tekniken i sina värdekedjor.

  Hypen kring kryptovalutor
  Det går inte att komma undan att mycket av det som väckte allmänhetens intresse för blockchain var den starka framväxten av elektroniska kryptovalutor så som Bitcoin och Ethereum. Valutorna växte fram i kölvattnet av den stora finansiella krisen kring 2008 och har fått, och fortsätter få stor medial uppmärksamhet.

  I vilka sammanhang hamnar blockchain på agendan?

  Finansiella tjänster
  Blockchain är fortfarande starkt kopplat till finansiella tjänster. Vi ser att många banker och även länder börjar hoppa på tåget och bygga egna lösningar på en eller annan form av blockkedja. Storbritannien, Kanada, Ryssland och Kina har redan påbörjat pilotprojekt för att undersöka möjligheten att koppla sina valutor mot en blockkedja medan både Tunisien och Senegal redan har tagit steget fullt ut.

  Supply chain
  Även blockchain-baserade applikationer inom supply chain börjar dyka upp på många ställen. Maersk har redan idag registrerat alla sina fraktcontainrar som skeppas via fartyg på blockkedjan, något som möjliggjort stora effektiviseringar och besparingar i deras värdekedja.

  Hälsa och sjukvård
  Blockkedjans egenskaper gör att det är en utmärkt teknik för att lagra data där integritet och säkerhet är av hög betydelse. Därför finns det ett antal olika initiativ med att registrera patientinformation på blockkedjan. Estland har till exempel redan lyft upp hela befolkningens sjukvårdsjournaler i en blockkedja.

  I princip överallt
  Med de nya generationernas blockkedjor, där smarta kontrakt är en grundstomme, möjliggörs även helt nya affärsmodeller vilket kommer göra blockchain aktuellt och applicerbart i princip inom alla branscher.

  blockchain

  Vad kommer ni att ta upp kring ämnet under konferensen?

  Idag är vi tvungna att förlita oss på mellanhänder för att registrera, validera och genomföra transaktioner (inte bara finansiella, utan en mängd olika transaktioner som innehåller data). Vi kommer att illustrera hur vi kan komma bort från att vara tvungna att förlita oss på mellanhänder som skapar långa ledtider, komplicerade processer och dyra transaktioner med hjälp av blockchain. Vi kommer utgå från en supply chain-kontext samtidigt som vi kommer lyfta några konkreta exempel från verkligheten där blockkedjeteknik används för att effektivisera hela eller delar av en värdekedja.

  Vilka är utmaningarna med blockchain? Och för vilka företag?

  "Blockchain är fortfarande ett begrepp som många tycker är abstrakt"

  Det finns ännu ingen etablerad standard och många ställer sig, ironiskt nog, frågan om vem man kan lita på. Det finns en uppsjö av nystartade organisationer som säger sig syssla med blockchain men ännu finns det inte riktigt någon stark konsensus inom området. Man kan i sammanhanget nämna ett lustigt exempel från börsen. Företaget Long Island Icetea såg sina aktiers värde skjuta i höjden över en natt. Vad hade hänt? De hade helt enkelt inkluderat ordet blockchain i deras bolagsnamn.

  Blockchain är fortfarande ett relativt abstrakt begrepp för många. Ännu saknas tillräckligt många klockrena exempel på hur blockchain används i näringslivet för att få fler att inse styrkorna i tekniken. Det finns även ett särskilt tekniskt djup i diskussionerna kring tekniken som avskräcker många från att våga prova.

  Blockchain är en teknik som, applicerat rätt, kan skapa enorma effektiviseringsvinster. Det finns idag en uppsjö med aktörer vars affärsmodell och existensberättigande starkt skulle kunna ifrågasättas om tekniken får ordentligt fotfäste. Klassiska mellanhandsaktörer så som banker, mäklartjänster och certifieringsorgan skulle i förlängningen kunna bli överflödiga.

  Läs även

  Vad är det senaste på området? Och hur ser framtiden ut?

  Blockchain kommer i framtiden vara ett allmänt vedertaget begrepp såsom internet är idag. Detta kommer ske genom att blockkedjebaserade applikationer i allt större utsträckning används av gemene man. Vi kommer använda tekniken varje dag för att till exempel kolla var fiskpinnarna vi ska köpa är uppfiskade och kanske också för att betala för dem.

  "Vi kommer att få en säkrare miljö för transaktioner genom de så kallade smarta kontrakten"

  Blockchain kommer att användas för att möjliggöra potentialen hos annan ny teknik. Till exempel så tror man idag att blockchain kan vara en av nycklarna till att få helt autonoma bilar.

  En av de mest intressanta aspekterna av de nya generationernas blockkedjor är de så kallade smarta kontrakten. Med hjälp av dessa kan vi reducera behovet av mellanhänder och skapa tydliga, villkorsstyrda kontrakt som exekveras automatiskt. Detta kommer att leda till en öppnare och samtidigt säkrare miljö för transaktioner och utbyten av värden. Vi kommer med lika delar nostalgi och förfäran titta tillbaka på tiden då vi hade kontrakt som vi skrev under för hand på papper och sedan lagrade i en dammig pärm i bokhyllan.

  Vad kan vara en typisk situation när blockchain kan vara relevant?

  Vid expansion av en verksamhet där man utökar antalet leverantörer och affärspartners eller om man verkar inom en domän med låg tillit mellan aktörerna, så kan blockchain vara aktuellt. Blockchain kan dramatiskt minska komplexiteten, kostnaden och risken genom möjligheten att på ett effektivt och säkert sätt verifiera ursprung av en fysisk eller digital vara alternativt annan digital information, samt möjligheten att spåra varje steg i en process eller ett arbetsflöde. Scenariot kan även innefatta att man skapar transparens mot slutkund och därmed skapar ökad tillit och förbättrad kundupplevelse, vilket i förlängningen kan skapa nya möjliga intäktsströmmar.

   

  Peter Andersson Malmö peter.andersson@acando.com +46 (0)70-313 88 28
  Alexander Fröström Malmö alexander.frostrom@acando.com +46 (0)72-731 28 91

  Vill du utvärdera affärsvärdet av en potentiell teknikinvestering?

  Med hjälp av vår ”Emerging Technology Assessment” kan Acando på kort tid utvärdera hur just er organisation skulle kunna omvandla nya teknologier till affärsmöjligheter. Blockchain är bara ett av många exempel. Ni får hjälp med en utvärdering och prioritering baserat på potentiellt framtida affärsvärde och idéer för hur realiseringen skulle kunna gå till.

  Dan Green Malmö dan.green@acando.com +46 (0)70-239 93 00

  Fyll i dina uppgifter för att bli kontaktad