Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  DMA Offentlig Sektor 2016

  En utvärdering av digitaliseringen bland Sveriges offentliga verksamheter.

  73% har en mobilapp, men bara 52% samlar in data om kundbeteenden i digitala kanaler

  Det görs stora satsningar på digitala tjänster inom offentlig sektor och majoriteten av organisationerna har en tydlig målbild av vad de vill åstadkomma med sina digitala satsningar. Det visar Acandos studie av offentlig sektors digitala mognad, som nu presenteras för andra gången. Samma studie genomfördes år 2014, och den nya studien visar att den digitala utvecklingen går framåt bland Sveriges intresseorganisationer, myndigheter, kommuner, landsting, universitet och högskolor.

  Studien visar att den digitala strategin numera utgör en viktig del i den övergripande strategin hos de flesta organisationer. Men även om organisationerna har blivit mer digitalt mogna, känner många sig fortfarande osäkra inför hur nya digitala möjligheter ska hanteras. Effekterna av de digitala satsningarna har i många fall uteblivit och kunderna förväntar sig mer.

  DMA-statistik

  Läs även


  De som kan betrakta sig som digitala ledare möter kundernas behov genom att arbeta målmedvetet med insikter baserade på kunddata och där nya produkter och tjänster tar form inom ramen för innovativa arbetssätt. Universitet och högskolor är de som lyckas bäst genom att arbeta med såväl strategi och uppföljning som innovation och kundupplevelse.

  Vill du mäta din organisations digitala mognad?

  Även om det finns undantag, är kommunerna den grupp som släpar efter övriga inom offentlig sektor. Myndigheterna klarar sig däremot bättre än både kommuner och landsting, med en god kapacitet att styra och driva projekt inom det digitala området.

  Vi presenterar våra insikter från DMA offentlig sektor 2016.

  Insikt Tre digitala utmaningar inom offentlig sektor

  Enligt Acandos senaste Digital Maturity Assessment är det framförallt inom tre områden som den digitala utvecklingen i offentlig sektor har gått trögare sedan 2014.

  Insikt Offentlig sektor öppnar ögonen för innovation och omnikanalstrategi

  Trots att offentlig sektor har ett rykte om att vara trögrörlig visar Acandos senaste digitala mognadsstudie att organisationer inom offentlig sektor har tagit stora steg framåt inom vissa områden.

  Insikt Att budgetera för innovation

  Hur går en strikt budgetprocess med detaljfokus på årsbasis ihop med en kreativ innovationsprocess? Och hur jobbar du med förutsättningarna istället för att kontrollera dem? Det finns inget enkelt svar på dessa frågor, men vi ger dig några avgörande råd.

  Vill du veta mer om studien?

  Kontakta Eva Fyrberg eva.fyrberg@acando.com +46 (0)73-558 14 08

  Om studien

  • 100 organisationer inom offentlig sektor
  • 5 typer av organisationer: Universitet och högskolor, myndigheter, landsting, kommuner och NGO:s
  • Studien utförs vartannat år sedan 2014 i samarbete med Ipsos
  • Samma metodik används för att undersöka digital mognad inom privat sektor