Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Offentlig sektor öppnar ögonen för innovation och omnikanalstrategi

  Trots att offentlig sektor har ett rykte om att vara trögrörlig visar Acandos senaste digitala mognadsstudie att organisationer inom offentlig sektor har tagit stora steg framåt inom vissa områden. Exempelvis har de offentliga organisationerna blivit bättre på att finnas i de kanaler där användarna finns, de har börjat arbeta med omnikanal i högre utsträckning och de har även börjat jobba mer med innovation.

  Fler finns där användarna finns

  På den svenska marknaden i stort ser vi tendenser till att allt fler organisationer rör sig mot en omnikanalstrategi. Människor i dag är mer uppkopplade och organisationer måste se till att kunna möta sina användares behov på användarnas egna villkor, och i de kanaler användarna väljer och är vana vid.

  DMA-statistik

  Årets studie visar att offentlig sektor har gjort stora förbättringar genom att närma sig användarna i deras smartphones och läsplattor. Det inkluderar mobila applikationer samt mobila responsiva webbplatser. För två år sedan var det bara en tredjedel av de tillfrågade inom offentlig sektor som hade en mobil applikation som ansågs vara affärskritisk. Den senaste mätningen visar att den siffran har ökat till nästan tre fjärdedelar.

  Överlag är det universiteten och högskolorna som har gjort de största framstegen inom det digitala området sedan förra mätningen. Inom segmentet är det även en stor andel (80%) av de tillfrågade organisationerna som har just en mobil applikation. En trolig anledning till detta är att universiteten i stor utsträckning vänder sig mot en målgrupp som är uppväxt med det digitala, så kallade ”digital natives”.

  ”…våra studenter ville gärna ha en applikation för att hitta på Campus och söka information” - Jorge Win, gruppledare Studieinformationen på Stockholms universitet på frågan om vad som var inspirationen till att skapa en mobil app

  Innehållet i apparna och motivationen för att skapa dessa ser olika ut beroende på vilken organisation man frågar. På Stockholms universitet handlar det om att studenter efterfrågat möjligheten att med sin telefon nå samma information som är tillgänglig via datorn. Exempelvis fanns det önskemål om att ha tillgång till schema, utbildningskatalog och möjligheten att orientera sig på skolans massiva campus.

  De är positivt inställda till att experimentera digitalt

  En positiv utveckling är att offentliga aktörer i högre utsträckning uppmuntrar och ger utrymme att experimentera med digitala möjligheter. Det tyder på en ökad öppenhet till förändringar och att offentliga aktörer i större utsträckning ser möjligheter med digitaliseringen. Trots att organisationer generellt sett blivit bättre på att ge utrymme och uppmuntra arbete inom digital utveckling så visar vår studie att osäkerhet råder kring hur de i praktiken ska ta tillvara på möjligheterna.

  Läs även

  Vad blir nästa steg för offentlig sektor?

  Att användarna är på väg mot nya användarmönster och att dessa mönster förändras i en allt snabbare takt leder till större krav på organisationer. De måste arbeta flexibelt och hela tiden kunna anpassa sig efter nya behov och förväntningar. För att hantera förändringen krävs nya strukturer och processer som kan hjälpa organisationerna att både förstå sina användare och kunna göra större satsningar på innovation.

  Vi hjälper företag att bli ledare i det digitala landskapet 

  Vår erfarenhet säger att innovation är en av de delar som är avgörande för en organisations digitala framgång. Våra resultat visar att innovation och experimenterande är avgörande framgångsfaktorer för dem som lyckas anpassa sig till den konstant föränderliga marknaden.

  Mikael Edbor mikael.edbor@acando.com +46 (0)72-158 13 89