Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Varför har offentlig sektor problem att attrahera digital kompetens till sin verksamhet?

  Enligt en undersökning gjord av SIFO 2016 upplever endast 20% av den svenska befolkningen att den offentliga sektorn möter deras förväntningar på digitala verktyg och kanaler. Acandos mognadsstudie från 2016 visar att 82% av de tillfrågade offentliga verksamheterna anser att digitaliseringen är en viktig del av deras strategi. Trots detta har 65% av de tillfrågade utmaningar att attrahera medarbetare som kan jobba digitalt.


  Generation Y, det vill säga de som är födda mellan 1980 och 1999, har växt upp med digitala verktyg och söker sig i stor utsträckning till arbetsplatser som jobbar i och med förändring, där kommunikation är öppen och transparens som främjar engagemang och drivkraft.

  För att attrahera medarbetare som kan utveckla digitala verktyg och nya kanaler behöver man skapa förutsättningar för att de ska trivas och motiveras

  Den offentliga sektorn konkurrerar om att attrahera denna generation med både den breda privata sektorn och de bolag som har en hög digital mognadsgrad. Acandos studie visar att även den breda privata sektorn har problem att öka i digital mognadsgrad och jobba mer snabbrörligt. Av de tillfrågade offentliga verksamheterna uppger 78% att de har en tydlig målbild med vad de vill åstadkomma med digitaliseringen, och att mängden insamlad data för att nå dit har ökat med 30 procentenheter sedan 2014. Även om mängden insamlad data och viljan har ökat, har förmågan att ta tillvara på digitala möjligheter sjunkit. Acandos studie visar att förmågan att driva digitala program och förändringsprojekt har sjunkit med cirka 10% sedan 2014.


  Frågan ställs ytterligare på sin spets när den offentliga sektorn aktivt måste konkurrera med flashiga startups och unicorns som fyller sina kontor med pingisbord, grattis latte och kanske till och med erbjudande om aktier i de nya företagen.

  Designkultur inom den offentliga sektorn

  Det är viktigt att komma ihåg att digitaliseringen av offentlig sektor i Sverige har kommit långt i jämförelse med många andra länder, både i hur medborgarna upplever det och internt i verksamheten. För att kunna ta det hela vägen gäller det att ändra konkurrensunderlag och att istället tävla med att erbjuda en arbetskultur som tillåter medarbetare att engagera sig i jobb som ger djup mening och tillfredsställelse. Vägen dit är genom service design.

  Gallups årliga undersökningar om medarbetares tillfredsställelse runt om i världen visar att de flesta människor är oengagerade på jobbet och hela 24% är aktivt oengagerade. Deloitte släppte sin Global Human Trends rapport tidigare i år och drog slutsatsen att framtidens HR-avdelningar kommer att blir tvungna att ta en människocentrerad designmetod för att locka nya, unga arbetare - inte minst generation Y. Designkulturen lägger vikt vid att skapa saker genom förståelse för andra människor och att uppfylla deras behov.

  Om ett kreativt och emotionellt insiktsfullt arbetssätt används, bidrar det till att skapa en designkultur

  Kan den offentliga sektorn verkligen erbjuda det, särskilt inom det digitala området? Idag finns det redan goda exempel på detta. I England har Government Digital Services-avdelningen skapat ett nästan revolutionärt sätt att leverera digitala tjänster. I stället för att utgå från den typiska upphandlingsprocess vad det gäller teknologi, har de istället skapat en service design-metod som startar med medborgarna och fortsätter att sätta människor i centrum genom hela IT-projektet. När GDS använde den metoden lyckades de också attrahera några av de bästa digitala talangerna i landet. I USA har den offentliga verksamheten 18f försökt med samma sak.

  Vi känner igen Gov.uk’s designprinciper. De liknar de vi använder i våra arbeten med offenliga sektorn i Sverige. De följer den riktning som vi erbjuder när vi utbildar människor i service design så att de kan tillämpa dem med sina medarbetare.

  Vad service design erbjuder är helt enkelt ett roligare och mer människocentrerat arbete. Det bygger på empati, och ger ett fokus på de viktiga sakerna som gör att jobbet känns meningsfullt. Människor känner att de kan göra skillnad eller göra något nyskapande genom att lösa ett kund- eller medborgarproblem på ett nytt, enkelt eller finurligt sätt. De känner ett djupt jobbengagemang. I slutändan är den mycket mer värt än biljardbord eller karaoke efter jobbet.

  Men det är mer än så. De designdrivna arbetssätten som tar avstamp i människor, bidrar också till att skapa gemensamma målbilder och tydlighet kring vad som är viktigt och varför både innanför och utanför själva myndigheterna. Det tillför en enkelhet i jobbet och dessutom hjälper det till att minska känslan av byråkrati – några av de största dragkrafterna som lockar folk till nya startups. Ofta ser vi att digitala designbegränsningar, det vill säga de tekniska begränsningar som ibland kan finnas inom offentliga sektorn, ofta tvingar folk att vara mera innovativa än när man kan helt enkelt slänga pengar på att försöka hitta en lösning.

  Konkurrensen om den digitala arbetskraften till den offentliga sektorn kan inte ske på de privata bolagens spelplan. En digital service design-kultur ändrar spelreglerna och lockar med utmaningar och arbete som det privata har ibland svårt att matcha.

  Vi hjälper företag att bli ledare i det digitala landskapet 

  Från insikt till action

  De två tunga byggstenarna i kulturförändring är förståelse för vad man vill åstadkomma och muskler för att göra jobbet. Att satsa enbart på att bygga upp antingen de digitala systemen eller en designkultur räcker inte längre på dagens marknad. Det gäller såväl för de privata som offentliga verksamheterna.

  Inom offentlig sektor visar studien att verksamheterna skiljer sig i digital mognadsgrad. Förutom den digitala mognadsgraden finns även yttre faktorer såsom lagar, policies och riksdagen som de måste ta hänsyn till. Offentlig sektors så kallade “sweet spot” för digitaliseringen uppstår när man kombinerar kompetens och system. Att bygga digitala tjänster med en designkultur möjliggör för medarbetarna att skapa värde för andra medarbetare. Det skapar en engagerad arbetsplats som folk vill söka sig till. Denna kombination gör det möjligt att uppnå de strategiska målen och får folk att känna en större uppskattning inom olika offentliga tjänster.

  Tillsammans blir det en oslagbar kultur-cocktail som hjälper till att lyfta den digitala verksamheten inom den offentliga sektorn och skapar en arbetskultur och plats dit de stora digitala förmågorna söker sig i första hand.

  Läs även

  Karin Österström karin.osterstrom@acando.com +46 (0)72-731 28 92