Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  När de stora företagen bildar egna startups

  Mindre enheter hjälper de stora företagen injicera nya satsningar.

  "Stora företag är dåliga på innovation just därför att de är byggda för att vara bra på stora volymer, rationalitet och inbyggd byråkrati" - Ivo Zander, Uppsala Universitet

  Innovation har länge varit ett av ledorden bland Sveriges företag. Våra undersökningar visar att ingenting värderas lika högt i de digitala satsningarna. Men bara drygt hälften av de undersökta företagen arbetar faktiskt med innovation, och bara 12% har produktinnovation som huvudfokus. Hur kan svenska företag jobba framgångsrikt med innovation?

  Allt sedan den digitala revolutionen gjort sitt intåg pressas företagen att omfamna den disruptiva förändringen i en allt snabbare takt. Innovationslabb är en gammal lösning som återigen blivit ett populärt inslag och fler traditionella företag väljer att starta upp labb i digitala kluster. Vi förklarar vilka lärdomar Sveriges företag kan hämta från dessa.

  Innovation är den nya konkurrensfördelen

  Nya möjligheter och utvecklingsområden innebär komparativa fördelar för de företag som omfamnar den digitala revolutionen. Digital darwinism är ett vida använt uttryck som syftar på ”adapt or die” i den digitala tidsåldern. Disruptiv utveckling är inget nytt. Av de Fortune500-företag som fanns år 1955, finns bara 71 kvar idag. Omvandling går snabbt. Men vilka är de relativa fördelarna i den digitala tidsåldern, och hur kan Sveriges företag bäst anpassa sig?

  Våra undersökningar visar att Sveriges företag inte värderar något högre än digital innovation. Hela 76% svarar att innovation utgör en viktig del av de digitala satsningarna. Men endast 55% anger att de skapar möjligheter för innovation, och bara 12% har produkt– och tjänsteinnovation som huvudfokus.

  Som i många delar av den digitala transformationen finns det ett glapp mellan vad man vill uppnå och vad man faktiskt gör. För att minska glappet har många företag valt att vända sig till en väl beprövad metod: innovationslabb. Bland svenska företag är AstraZeneca just ett sådant exempel. Man förklarar åtgärden att flytta ut till IT-centra som en av de mest effektiva metoderna att arbeta med digital innovation. Bland världens företag startas labb i digitala kluster som Silicon Valley och Bangalore. @Walmart Labs och American Eagle Tech Lab är bara ett par exempel. Men varför passar innovationslabb så väl in med digital innovation?

  Experimenterande accelererar innovation

  “Det enda sättet att vinna är att lära sig snabbare än alla andra” - Eric Ries, författare av The Lean Startup

  Den disruptiva digitaliseringen är som tidigare nämnt en fortsättning på en historisk tillväxt. IBM’s grundare Gordon Moore förutsåg redan år 1965 att antalet transistorer per chip skulle fördubblas vartannat år. Googles utvecklingschef Raymond Kurzweil öppnade sedan upp teorin för hela tech-världen genom law of accelerating returns, som visar att tillväxten är exponentiell. För dagens företag innebär detta att digital anpassning inte bara sker i en allt snabbare takt, utan blir också allt viktigare. Plötsligt får innovation en helt annan innebörd.

  Läs även


  Begreppet innovation brukar främt associeras med den våg av snabbväxande internetföretag som har format startup-kulturen. Världsomfattande undersökningar visar precis som i Sverige att det är innovation som ligger högst upp på ledningsagendan. Men som våra undersökningar visar förblir innovation ofta ett önsketänkande. Bland startup-företagen har man lyckats utnyttja innovation genom att göra det till en del av affärsstrategin. Man startar projekt inom ett begränsat område, vilket gör att man också kan förutse effekten innan det blir allt för kostsamt. Processen sammanfattas som bygg-, mät-, lär-loopen och är utformad för att med minsta möjliga ansträngning kunna uppnå de mest effektiva resultaten.

  Statistik - experiment

  Varför är detta då viktigt? Det är oftast genom en slump som idéer har skapats. Det var ett fallande äpple som fick Newton att förstå gravitationen och det var trasiga möbler som fick Ingvar Kamprad att komma på idén om självmontering. Flera av de största internetföretagen idag, bygger från början på en snabb lösning för ett aktuellt problem. I den digitala världen där förändringen sker snabbt är en experimenterande ansats det mest effektiva sättet för ett företag att anpassa sig och utvecklas.

  Den världsberömda entreprenören Diana Kander förklarar i sin TED-presentation hur digitaliseringen omkullkastar planering som arbetsmetod för att skapa innovation. Hon menar att handläggningstider och inside-the-box-tänkande hindrar företag från att innovera. Våra undersökningar visar att de företag som experimenterar inte bara är betydligt snabbare i sitt strategiarbete, utan också i betydligt högre grad lyckas skapa möjligheter för digitial innovation.

  Öppen innovation skapar samarbeten

  För att få ut bästa möjliga effekter av innovationsarbetet krävs ett naturligt samarbete med den digitala organisationen

  Företag brukar definieras som värdet av låga transaktionskostnader. Således uppstår det samarbetande divisioner som tillsammans bildar skalfördelande värdekedjor, något som idag är känt som Hendersons skalfördelning och Porters värdekedja. Men när digitaliseringen radikalt förändrar villkoren för kommunikation sker en splittring inom företagsstrukturer och värdekedjor bryts upp. Plötsligt blir det mer fördelaktigt att inleda nya samarbeten.

  Vd:n för Boston Consulting Group, Philip Evans, kallar det hela för digital dekonstruktion och pekar på uppslagsverket Encyclopedia Britannica som ett exempel. Där gjordes distributionen först i bokformat, övergick sedan till CD-skivor, för att till slut passeras av Wikipedia.com i antalet lästa artiklar bara fyra år efter att det grundades. 

  Statistik - samarbete

  Vid digital innovation är samarbete mellan olikheter den mest naturliga metoden för att slå ihop aktuella behov med möjliga initiativ. Våra undersökningar visar att företag som har ett naturligt samarbete med den digitala organisationen inte bara i betydligt högre grad har lyckats med innovation, utan också har skapat värde till sina produkter och tjänster.

  Vi hjälper företag att bli ledare i det digitala landskapet


  Chefen för MIT Labs, Ramesh Raskar, förklarar det hela simpelt: innovation i den digitala eran grundas inte på kompetens och expertis, utan på möten i rätt samarbeten. Fler företag inser värdet av öppen innovation, som i det digitala sammanhanget kommit att kallas för nätverksekonomin.

  Autoliv, ett av världens största företag inom fordonssäkerhet, har externa aktörer med i sina innovations- och forskninggrupper. Man förklarar att samarbetena hjälper företaget att få en djupare förståelse för samtiden, vilket hjälper dem att styra utvecklingen i en behovsriktning. När den snabba digitaliseringen drabbar företagen blir deras verklighet alltmer okontrollerbar och slumpmässig. Utmaningen ligger i att släppa kontrollen för att bli en del av den disruptiva utvecklingen.

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Erik Brandrup-Wognsen Stockholm erik.brandrup-wognsen@acando.com +46 (0)70-250 76 58

  Eller vill du bli kontaktad