Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  På besök i SAP Experience Centre

  Köpenhamn må ha Tivoli och Nyhavn men frågan är om inte den mest lockande attraktionen för dem som är intresserade av digitalisering och innovation är SAP Experience Centre ute i Nordhavn? För många kan digitala produkter uppfattas som svårförståeliga och abstrakta på ett sätt som gör det svårt att hitta användningsområden i den egna verksamheten. Syftet med SAP:s nya center är bland annat att råda bot på detta och genom konkreta sätt visualisera intressanta produkter i miniskala som får besökaren att tänkta på Legoland.

  Acando har sedan länge ett partnerskap med SAP och möjligheten att använda centret i Köpenhamn för att inspirera både kunder och anställda blir ofta mycket uppskattat av alla parter. Vid ett besök i Köpenhamn passade vi på att sitta ner en stund och prata kring upplevelsen på centret och vad det kan ge för möjligheter tillsammans med Karl Bergström från SAP A/S och Caroline Rosqvist från Acando.

  "Med SAP Experience Centre vill vi på ett enkelt sätt visa exempel på hur man kan bygga digitala lösningar"

  SAP skickar budskapet att man ska besöka SAP Experience Centre ”med ett öppet sinne”. Hur ska vi tolka det?

  Digitaliseringen är något som sker ständigt runt omkring oss i olika former! Vi hör dagligen om digitalisering och vi kommer framöver att uppleva det som en naturlig del av vår vardag. Målet med SAP Experience Centre är att enkelt och konkret visa exempel på hur man kan börja bygga digitala lösningar. Många företag, kunder och användare i Sverige har lång erfarenhet av SAP i form av ERP: ECC och kanske i viss mån SAP S/4 HANA. SAP erbjuder dock så mycket mer än enbart ERP-lösningar och med Experience Centre vill man få besökaren att vidga vyerna. Med helt nya lösningar utanför ERP för att hantera exempelvis Machine Learning, IoT, Analytics och Blockchain kan SAP erbjuda förmågor som krävs för att möta de digitala krav och utmaningar som företag i Sverige idag ställs inför.

  SAP:s lösningar idag handlar mycket om att skapa förutsättningar för det man kallar The Intelligent Enterprise och med vilket man menar en organisation som har insett vikten av att betrakta data som en nyckeltillgång. En tillgång med hjälp av vilken man kan nå önskat resultat snabbare och med mindre risk, säger Karl.

  Vad vill SAP att kunder och intressenter tar med sig när de åker härifrån?

  Inspiration och nya idéer till hur digitalisering kan bli en del av den verksamhetsutveckling och det företag man själv representerar. Det finns idag ett behov av att konkretisera och exemplifiera de nya buzz words som vi dagligen hör. Jag hoppas att man efter en dag hos oss fått lite av detta behov uppfyllt, det vill säga att man tar med sig konkreta och inspirerande exempel på vad man kan göra, säger Karl.

  Vilka av de produkter som SAP visar upp på centret vill du speciellt lyfta fram?

  SAP Cloud Platform och SAP Leonardo är det som både kunder och partners kommer att prata om inom det närmaste året. SAP Cloud Platform är en öppen molnplattform med minnesbaserad databehandling och byggd för att stötta snabba innovationer. SAP Leonardo i sin tur har fått sitt namn efter Leonardo da Vinci och är en ny produkt utformad för att hjälpa företag att digitalisera sina verksamheter och hitta rätt väg i den nya, digitala renässansen. Plattformen är grunden i all SAP Leonardo-teknik och tillsammans kan de bli ett starkt verktyg för våra kunder i den digitala transformationen, säger Karl.

  Med S/4HANA har SAP satt standarden för nästa generations affärssystem

  Har du några konkreta exempel på vad du tar med dig från dagen?

  Något som var spännande var demomiljön uppbyggd kring Alexa tillsammans med SuccessFactors som för mig blev väldigt hands-on och lätt att relatera till. Det case man får se illustrerar hur röststyrning med hjälp av Alexa kan effektivisera och förenkla en sådan återkommande rutinuppgift som att godkänna tidrapporter. Som besökare fick man simulera rollen som team manager med uppgift att godkänna tidrapporter från en medarbetare exempelvis i bilen med röststyrning som sedan blev visualiserat i Fiori. Det tyckte jag var spännande att få prova!

  "En intressant demo var den som visade hur du med röststyrning kan förenkla godkännandet av tidrapporter"

  En annan intressant demo var sensorer som hade monterats på tågvagnar för att mäta slitage exempelvis genom hur många gånger dörrarna öppnas och stängs. När ett förutbestämt antal gånger uppnåtts skapades automatiskt en work order till back-end systemet, exempelvis SAP ECC eller SAP S/4 HANA, som gick in i planeringen. På detta sätt undvek man kostsamt och oplanerat underhållsarbete på vagnarna som drabbar tillförlitligheten i tågtrafiken, säger Caroline.

  Läs även

  Var det någonting som överraskade dig under dagen?

  Jag tyckte det var intressant att 40 % av dem som besöker centret inte känner till SAP som bolag sedan tidigare, vilket visar att det inte handlar om att bara ”predika för de redan frälsta”, exempelvis kunder som sedan länge kört R/3 och kanske till och med R/2. Centret visar vilken bredd SAP har som företag idag och att det finns helt nya typer av kundgrupper som nu kan attraheras av SAP:s produktportfölj, säger Caroline.

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Caroline Rosqvist caroline.rosqvist@acando.com +46 (0)72-519 28 69

  Eller vill du bli kontaktad?