Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Så påverkas träindustrin av digitaliseringen

  Spaningar från Trä- & Teknikmässan 2016.

  Hur påverkas traditionella industribolag av digitaliseringen? Vi medverkade på Svenska Mässans Trä & Teknik, där Magnus Dahlbäck och Magnus Carlsson från Acando talade om digitalisering 4.0 inom träbranschen. Här har vi sammanställt insikterna att ta med sig från mässan.

  Det finns enorma utvecklingsmöjligheter att digitalisera träindustrin

  För en industri som nästan varit helt pappersbaserad, allt från ritningar till passerkort, finns det enorma utvecklingsmöjligheter med en digital transformation. Men det är viktigt att ledningen skaffar sig kompetens om vad som är möjligt.

  Digitalisering påverkar samtliga delar av värdekedjan inom träindustrin. Om fullständiga och optimala möjligheter i hela kedjan skulle integreras i relevanta industriprocesser och produkter, uppskattas den ekonomiska potentialen öka markant.

  Internet of Trees

  Den digitala utvecklingen och den stagnerande tillväxten inom framförallt Internet of Things leder till en digital transformation bland traditionella företag. När nästan allt som går att koppla upp kommer att bli uppkopplat börjar vi tala om begrepp som Internet of Trees. Så hur ska träindustrin hantera digitalisering 4.0? Hela kedjan från skogsbruk till konsumtion, alltifrån avverkning, transport och plantering till byggnadsmaterial, möbler och kartong berörs av digitaliseringen. Mellan idag och 2018 kommer vi att se antalet smartphones, tablets, och andra uppkopplade enheter skjuta i höjden.

  Trä

  Stefan Gustavsson på Älö Trä AB gav under mässan exempel på hur deras företag nästan tredubblat sin omsättning de senaste tre åren med hjälp av digitala satsningar. De har tagit med tekniken ut bland sågspånet och helt lämnat papper till förmån för surfplattor, vilket möjliggjort bland annat kvalitetssäkring, uppföljning och kontroll.

  Läs även   Effektivisering och automatisering av sågat virke, pappersmassa och energi bäddar för helt nya konkurrensfördelar och resursbesparingar. En integrerad digital strategi kommer att leda till mätningsförbättringar bland annat med hjälp av ny laserteknik såväl som effektivare transportlogistik. Exempel på detta är kundspecifika CAD-ritningar som idag kan kommuniceras till en robot som med laser beskär materialet utifrån önskemål. RFID-taggning av träd möjliggör automatisk sortering av virke till olika sågverk baserat på typ och kvalitet. Potentialen i att förbättra framförallt informations-, kommunikations- och beslutstödssystem inom träindustrin är enorm.

  David Andersson, projektledare på Träcentrum, berättade att behovet av digitalt strategiskt tänkande finns, men att få tar tag i det. Så vad behöver svenska företag för förmågor för att genomföra en digital transformation?

  Resultatet av ökad digitalisering kommer att leda till signifikant mervärde och förbättrad processeffektivitet inom skogs- och träindustrin

  Våra studier visar att starkt ledningsstöd är en kritisk faktor för lyckad digital transformation. För att lyckas med digitaliseringen är det viktigt att satsningarna styrs från högsta ledningsnivå. Det är först när frågorna placeras på den nivån som man verkligen kan prata om företagsövergripande effekt och förändring. Vi har i vår studie mätt och undersökt vad som utmärker de företag som är mest framgångsrika och vilka digitala förmågor som är de viktigaste i syfte att nå konkreta resultat med sina satsningar. I 69% av företagen i studien styrs de digitala satsningarna från högsta ledningsnivå. Det är särskilt tydligt i de företag som är allra längst fram, att sponsorskap från högsta nivå är en kritisk faktor. Bland ledarföretagen, de som är allra mest digitalt mogna, är det 94% som styr digitaliseringen från högsta ledningsnivå. För eftersläntrarna är motsvarande siffra 46%.

  Vi hjälper företag att bli ledare i det digitala landskapet   Det är tydligt att styrning från högsta ledning ger ett starkare resultat för den digitala transformationen som helhet. När det gäller att lyckas möta kundens förväntningar är dessa företag 68% bättre. De är också 38% bättre på att skapa effektivitet och sänka kostnader. Slutsatsen är att digitalisering styrt från ledningsnivå ökar sannolikheten för att lyckas.

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Magnus Carlsson magnus.carlsson@acando.com +46 (0)73-082 52 51

  Eller vill du bli kontaktad?