Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Så ser handelsbranschen på blockchain

   

   

  I slutet på september befann sig några representanter från Acando på konferensen Internationell Handel. Acandos Erik Lilja höll ett rundabordssamtal kring blockchain under konferensen och delar här med sig av sina insikter från samtalet.

  Hur gick dialogen under samtalet?

  Eftersom konferensen handlade om internationell handel låg mycket fokus på vilka möjligheter som finns med blockchain just inom handel. Många av de personer som var med i samtalet arbetar med att koppla ihop olika bolag med varandra och hade tidigare använt sig av olika databaser för detta, som helt enkelt inte fungerar då tillit saknas mellan parter som bidrar och använder dessa. Nu är de nyfikna på om det finns möjlighet att bygga något liknande fast med hjälp av blockchain. I samband med detta diskuterades det hur en sådan lösning skulle kunna fungera i praktiken.

  "De flesta är inte mogna för att utveckla ny blockchainlösningar"

  Hur såg deltagarna på att använda sig av blockchain?

  De flesta kring bordet var överens om att de inte är mogna att utveckla nya lösningar baserade på blockchain, men alla var väldigt intresserade av blockchain som teknologi och framtida möjlighet. Framförallt tror jag att det handlar om att ingen vill vara först med att använda sig av tekniken. Visserligen finns det företag som exempelvis Maersk, som framgångsrikt använt sig av blockchain inom sjötransporter och tull, men de flesta företag står nog mest och väntar på det stora genombrottet. Vi ser ungefär samma scenario som med cloud för ett par år sedan. Cloud som koncept var väldigt hypeat men många var osäkra på tekniken. Nu däremot är det snarare konstigt att inte använda sig av cloudlösningar när man exempelvis startar en e-handel.  

  Vi diskuterade även problematiken kring blockchain, och att säkerheten i kedjan är beroende av att alla delar i den är pålitliga. Det finns i princip alltid manuella delar, med möjligheten att bluffa hela kedjan. Bank-id har till exempel hamnat i blåsväder efter att många blivit bestulna på stora summor pengar när de blivit uppringda av bedragare som bett dem logga in på banken via bank-id. För att bevara integriteten och säkerheten gäller det att säkra autentiseringen i en blockkedja och säkerställa att folk vet hur man använder sig av den.

  "Entusiasmen kring blockchain är stor både bland privatpersoner och företag"

  Hur gick diskussionen kring framtiden för blockchain?

  Vi pratade en del om e-kronan och att vi i framtiden inte kommer behöva ha ett lönekonto eller vara kunder hos en bank för att göra transaktioner. Riksbanken kommer istället ha ett övergripande ansvar och vi privatpersoner har en fordran hos dem istället, precis som vi i dag har med mynt och sedlar. E-kronan har alltså potentialen att vara väldigt disruptiv inom handeln och många vill att den ska byggas på blockkedjan.

  Det verkar finnas en stor entusiasm kring blockchain, vilket är roligt. Blockchaintekniken kan ju komma att användas av alla och alla kan vara med och påverka dess framtid. Så det är inte konstigt att nyfikenheten finns där, både bland företag och privatpersoner.

  Mer om blockchain

   

  Erik Lilja Malmö erik.lilja@acando.com +46 (0)72-219 07 38

  Vill du utvärdera affärsvärdet av en potentiell teknikinvestering?

  Med hjälp av vår ”Emerging Technology Assessment” kan Acando på kort tid utvärdera hur just er organisation skulle kunna omvandla nya teknologier till affärsmöjligheter. Blockchain är bara ett av många exempel. Ni får hjälp med en utvärdering och prioritering baserat på potentiellt framtida affärsvärde och idéer för hur realiseringen skulle kunna gå till.

  Dan Green Malmö dan.green@acando.com +46 (0)70-239 93 00

  Fyll i dina uppgifter för att bli kontaktad