Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Tio digitala trender 2017

  Vilka är de senaste digitala trenderna? Vi reder ut begreppen och vilka möjligheter och utmaningar de innebär för företag.

  #10 Digitala topptalanger blir attraktiva på marknaden

  Det blir allt viktigare för traditionella företag att knyta till sig digitala topptalanger. För att kunna göra detta måste man möta högt ställda krav från de potentiella medarbetarna, som ofta jämför med förutsättningarna i start up- och entreprenörsmiljön.

  Varför händer detta just nu?

  Allt eftersom företag har förstärkt sin digitala förmåga inom olika områden har kompetensfrågan hamnat högre upp på agendan. Rätt digital kompetens i företaget har blivit kritiskt för att genomföra förändringar och skapa en kultur som stödjer företags ambitioner inom innovation. En annan faktor är att även nuvarande medarbetares förväntningar förändras.

  Vad betyder detta för företagen?

  Man behöver tänka nytt kring arbetsmiljö, samarbetsformer kring tjänsteutveckling, ”intraprenörskap” och personliga incitament. För att effekten ska bli bestående krävs förändringar av kultur, processer och tekniska förutsättningar.

  #9 Undervisning förändras med digitaliseringen

  Sökbaserad kultur påverkar fundamentalt hur vi tar till oss kunskap och även våra hjärnor. Online-kurser demokratiserar delvis tillgång till kunskap, medan traditionell undervisning förändras och drivs av analytics. Exempelvis finns en öppen kurs på Harvard inom AI, med 200 fysiska platser och 10.000 platser online.

  Varför händer detta just nu?

  Tekniken är förstås en förutsättning, främst har de digitala plattformarna för undervisning tagit stora kliv. Men den största drivkraften är den stora satsningen från de bästa lärosätena att öppet dela information brett och externt. Samtidigt har värdet på arbetsmarknaden för kunskap via online-kurser ökat betydligt.

  Vad betyder detta för oss?

  Trenden är inte specifik just för 2017, men förväntas förstärkas ytterligare. I Sverige finns stora möjligheter, men också utmaningar eftersom vi har en väldigt traditionell inställning till lärande. Sverige är samtidigt en liten marknad, vilket försvårar tillgång till material av hög kvalitet på vårt lokala språk. Några konkreta exempel på förändringen är bland annat att webbaserat material används för läxläsning, medan tiden i klassrummet används för laborerande och interaktivitet. Ett annat exempel är MOOC (Massive Online Open Courses), som innebär kurser helt online eller där online är ett viktigt komplement. Flera av Sveriges stora universitet och tekniska högskolor erbjuder MOOC. Vi ser även förändrad pedagogik med hjälp av digitala hjälpmedel. I princip alla producenter av läromedel på svenska marknaden erbjuder eller utvecklar digitala läroplattformar.

  Läs även

  #8 Blockchain utmanar mellanhanden

  Blockchain-teknik gör det möjligt att utbyta transaktioner mellan två parter, utan att gå via en tredje part – exempelvis banktransaktioner kräver idag en bank som mellanhand för en internationell betalning eller överföring. Genom att stryka mellanledet blir det billigare och riskerna för fel minskar.

  Blockchain kan användas för att bygga en solid ekonomisk plattform, som kan uppfylla löften som man tidigare hade centralbanker och stora finansinstitut till. Men möjligheterna till innovation utanför finansbranschen är ännu större. Genom blockchain-teknik möjliggörs bland annat nya modeller för hur man skriver och lagrar kontrakt, kontrollerade demokratiprocesser utan centrala myndigheters inblandning och finansiella transaktioner utan ledtider och avgifter.

  Varför händer detta just nu?

  Från att ha varit mycket svårt att använda, finns nu flera pålitliga plattformar för att bygga blockchain-applikationer. Ett exempel är molntjänsten Ethereum, där man kan bygga sin egen kryptovaluta på kort tid.

  I nästa våg kommer de stora molnleverantörerna med blockchain i sina plattformar. Som exempel är Microsoft mycket nära att släppa stöd för blockkedjor i Azure. Vi kan även se att många allianser håller på att formas. R3, till exempel, är en allians för de största internationella institutionerna som vill nyttja blockchain, och här är svenska storbanker med.

  Vad betyder detta för företagen?

  Denna teknik är i grunden disruptiv för flera branscher – banker alldeles självklart då deras roll som mellanhand utmanas rejält. Men även många andra områden påverkas enormt, vilket skapar utrymme för nya affärsmodeller och tjänster. I dagsläget har det investerats flera miljarder dollar i riskkapital på blockchain.

  #7 Digitala tjänster utökar värdeerbjudandet

  Vi ser i allt större utsträckning hur fysiska produkter övergår till att både vara fysiska och digitala. Detta sker då företag erbjuder digitala tjänster som på olika sätt förstärker nyttan av produkten och utökar värdeerbjudandet. Det kan också innebära att helt nya typer av produkter skapas. Några exempel är att hemelektronik så som ljudanläggningar och belysning blir uppkopplade, liksom träningsutrustning och nya typer av bärbara prylar. Ett annat exempel är smarta kläder som spås bli ett riktigt stort område, med etablering redan 2017.

  Varför händer detta just nu?

  Det sker genom en kombination av teknisk utveckling, kundförväntan och förhöjd digital mognad inom företagen. Det leder till att allt fler producenter är redo att leverera produkter som kombinerar det fysiska med digitala tjänster. Företeelsen är redan vanlig inom B2B, där allt från maskiner och fordon till hela anläggningar är uppkopplade, och blir nu allt mer tydlig på konsumentsidan.

  Vad betyder detta för företagen?

  Förutom att komplexiteten ökar kring produktutveckling och förvaltning, har företagen möjlighet att skapa nya konkurrensfördelar. Man kan skapa nya kundvärden kring redan existerande produkter. Man kan även bygga ”ekosystem” runt grupper av produkter och tjänster, i vissa fall tillsammans med partners.

  #6 Virtuell verklighet blir mainstream

  Virtuell verklighet är redan välkänt. Augumented reality handlar om att den verkliga världen blandas eller förstärks med den virtuella verkligheten. 2017 blir året då denna hårdvara blir brett tillgänglig – och till ett pris som ganska många kommer tycka är överkomligt.

  Varför händer detta just nu?

  Utvecklingen sker då mobiltelefoner och nuvarande teknik kan användas, och dess prestanda räcker mer än väl. Det sker samtidigt rekordstora investeringar från bolag som Microsoft, Facebook, Samsung och Google. VR-tillbehör kommer att bli lika mycket standard som en handsfree, och spel och annan underhållning blir drivande till en början.

  Vad betyder detta för företagen?

  Det betyder oväntat mycket. VR-tillämpningar är intressant för de flesta av Sveriges företag, och för konsumenter blir detta ett nytt steg i omnikanal-mixen. Intresset från många svenska företag är stort och flera event, konferenser och liknande planeras inom VR inför 2017.

  #5 Machine learning & conversational computing

  Machine learning är förmågan för datorer att lära sig utifrån stora mängder exempel och de blir hela tiden bli duktigare på att klassificera och göra prognoser om framtida utfall. ”Converstional computing” är ett gränssnitt som bygger på mänskligt tal och skrift.

  Datadriven analys med hjälp av machine learning byggs in i princip allt, tekniken blir mänsklig och genom stora datamängder kan man se samband som inte varit möjliga att se tidigare. När machine learning sedan kopplas med digitala assistenter, får vi ett helt nytt sätt att interagera, som spås ta över många av de områden där vi använder appar idag.

  Varför händer detta just nu?

  Tekniken populariseras då flertalet produkter utvecklas tillgängliggörs för den stora massan – däribland Apple Siri och IBM Watson. Men utvecklingen påverkas också av att vinsterna visat sig vara så väldigt stora.

  Vad betyder detta för företagen?

  Användarna kommer att utmana företag att skapa tjänster som ingen har tänkt på tidigare. Traditionella användargränssnitt och appar kommer inte att försvinna, men många företag kommer via machine learning och personliga assistenter att behöva utveckla en digital personlighet, som förstås skall spegla bolagens önskade känsla och värderingar.

  Vi hjälper företag att omvandla data till en konkurrensfördel

  #4 Omni omdefinierar köpupplevelsen

  Kunden har fått allt fler sätt att möta företag i olika kanaler. Det är tydligt att ett beteende vuxit fram där man vill kunna välja den kanal som passar bäst för stunden, och kunder förväntar sig sömlösa relevanta upplevelser och service. Företag har mött detta genom teknisk utveckling där samma information görs tillgänglig oavsett kanal. Det nya är att omni nu även påverkar hur organisationer utformas. Man går från traditionella funktionsuppdelningar till att organisera sig utifrån kunden. Organisationer inför gemensamma tjänsteutvecklingsprocesser för delar av företaget som tidigare varit separata, och arbetar med gemensam optimering och uppföljning.

  Mobil

  Varför händer detta just nu?

  De bästa bolagen har lärt sig att bemästra ”vanlig” omnikanal, så konkurrensen har skruvats upp en hel del och för att vara ledande behöver man vara ännu mer relevant. En annan anledning är att mobiltelefonen har blivit det digitala jaget. Därför är det naturligt att den idag är nyckeln både i den digitala världen och i den fysiska världen.

  Vad betyder detta för företagen?

  Företags tjänster och produkter måste vara konsumtionsbara i flera olika kontexter. Det innebär inte spamming, utan helt enkelt att finnas där med rätt erbjudande när kunden behöver din produkt. Det blir även viktigt att lyckas överraska, utbilda och entusiasmera sina kunder – och att skapa erbjudanden som lämpar sig i flera kanaler.

  Läs även

  #3 Molnet som ekosystem

  Datakraft, utvecklingsmiljöer och tjänster levereras redan på kran – men nu kommer moln som är ännu mer intelligenta än tidigare och som driver hela industrivertikaler. Detta gör att gränserna mellan var olika aktörer befinner sig i värdekedjan till viss del suddas ut. Dessa molntjänster går under beteckningen ”Industry Clouds”, och några exempel är Connected Vehicle Cloud som bland annat Ericsson står bakom, Viewics som kopplar ihop sjukhus, labb, läkare och patienter och ALICE som erbjuder en plattform för alla inom hotell. Tanken med dessa moln är att leverera en hel verksamhetsplattform, som respektive aktör sedan kan anpassa till sin verksamhet, och som har kraften av ett helt ekosystem bakom sig.

  Varför händer detta just nu?

  Mjukvara för industrivertikaler är det största segmentet i världen med stark tillväxt – och nu rör man sig mot molnet. Skalfördelarna är enorma, då kostnaderna för digitalisering blir en allt större andel av verksamhetsbudgetarna. Samtidigt kan dessa plattformar erbjuda funktionalitet som hade varit mycket svårt att åstadkomma på egen hand, eftersom många aktörer i samma bransch är med. När en plattform blir tillräckligt stor, kan det också vara farligt att stå utanför.

  Vad betyder detta för företagen?

  Företag måste kontinuerligt utvärdera sin egen position och bevaka vad som händer inom ekosystem. Det finns stora möjligheter att vara först inom sin industrivertikal, och driva innovationen.

  #2 IT-projekt tar över

  Teknik är en så stark förändringsagent, att alla större förändringar antingen drivs av teknik eller möjliggörs av teknik. Internet har redan i grunden förändrat hur vi lever våra liv. Påverkan på företag blir minst lika stor. Exempel är nya affärsmodeller och produkter där IT utgör en konkurrensfördel, kundupplevelse och medarbetarupplevelse.

  Varför händer detta just nu?

  Utvecklingen pågår redan, men i takt med att arbetskraften och ledningen föryngras i bolagen integreras IT i verksamheten – även i mer traditionella bolag.

  Vad betyder detta för företagen?

  Möjligheterna ökar generellt genom stärkt konkurrenskraft, kundupplevelse och differentierade produkter. Det ställer krav på högre digital kompetens inom hela organisationen, men särskilt på ledningsnivå.

  #1 Global Brain

  Den digitala väven omsluter oss – och vi gillar det. Global Brain är vår kollektiva intelligens som bildas av alla människor och våra enheter som ansluts till nätet. Ju mer information som sammankopplas, ju mer liknar det väven som bildar ett nervsystem. Eftersom ingen kan överblicka allt eller styra det, blir det ett självorganiserande system. Idén är inte ny, den har dykt upp i litteratur från både 80- och 90-talet, men först nu blir detta en realitet.

  Nätverket som bildas lagrar allt mer information och tar över allt fler funktioner, koordinering och kommunikation från traditionella organisationer. Nätverket blir också allt mer intelligent och därför kan man säga att det fungerar som en hjärna för jorden.

  Global brain

  Varför händer detta just nu?

  Detta är essensen av den tid vi lever i nu och många år framöver. De som kan förstå och utnyttja denna spelplan blir de som tjänar mest på den digitala transformationen och även i fortsättningen skapar de största förmögenheterna. Påverkan på samhället och hur vi lever våra liv är fundamental och kanske ändrar detta oss som människor också, i alla fall våra egna hjärnor.

  Vad betyder detta för oss?

  Global Brain är självorganiserande och helt distribuerad, ingen kan därför kontrollera detta nätverk. I mer tekniska termer kan man säga att vi skapat ett komplext, adaptivt system av kolossalt format.

  Även om ingen fullt ut kan kontrollera detta, leder det potentiellt sett till extrem koncentration av rikedomar hos några få bolag och individer, och en minskande makt för nationalstaterna. En positiv tolkning är att den enskilda individen får större möjligheter än någonsin – men en negativ tolkning är att individen blivit reducerad till en liten kugge i en väldigt stor maskin.

  Magnus Carlsson magnus.carlsson@acando.com +46 (0)73-082 52 51
  Marcus Dennerstedt marcus.dennerstedt@acando.com +46 (0)70-532 34 00