Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Tema

  The Digital Workplace

  The Digital Workplace

  Den moderna arbetsplatsen präglas av ledord som enkelhet, tillgänglighet och flexibilitet. Med digitala ytor som möjliggör arbete på håll och under eget ansvar är det inte längre självklart att den klassiska 9 till 5-arbetsdagen är den mest framgångsrika. Vi guidar dig bland de senaste trenderna på arbetsplatsen - och visar vägarna till bättre samarbete, kreativitet och kommunikation.

  Insikt Strategier och verktyg för en effektiv internkommunikation

  Så lyckas du med de tio viktigaste kriterierna för effektiv internkommunikation och engagemang på arbetsplatsen. En komplett guide som lär dig hur ni kommer igång, vad ni kan mäta och hur medarbetarengagemang skapar affärsnytta.

  Insikt Utvärdera er förmåga att driva engagemang på arbetsplatsen

  Ladda hem vår checklista för att kontrollera hur bra ditt företag är på att driva engagemang. Med hjälp av frågeställningar kopplade till tio framgångsfaktorer, kan du på ett enkelt sätt utvärdera er status.

  Insikt Den digitala arbetsplatsen

  Ladda ner vår rapport där vi visar vägen till en framgångsrik digital arbetsplats genom att bryta ner begreppet i tre olika perspektiv - teknik, flexibilitet samt beteende och kultur - som när de optimeras skapar förutsättningar för ett effektivt samarbete.

  Insikt Vilka verktyg används till vad i den digitala arbetsplatsen?

  Det är en plattform för bättre samarbete, kommunikation och effektivitet. Men när passar OneNote - och vad är egentligen Yammer? Vi guidar dig bland verktygen i den digitala arbetsplatsen.

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Insikt Whatsapp eller intranät - Vad betyder de digitala verktygen för dagens medarbetare?

  I takt med digitaliseringens framfart släpps nya verktyg och appar för kommunikation på löpande band. Men motsvarar organisationers kommunikationsverktyg de som används privat? Och vad blir effekterna av bättre eller sämre digitala verktyg på arbetsplatsen? Acandos expert på Enterprise Productivity, Daniel Karlsson, ger klarhet i våra funderingar.

  Insikt Tre fördelar med en digital arbetsplats

  Digitaliseringen är en ständigt aktuell fråga, men det som digitaliseras i externa processer behöver även digitaliseras internt. Anställda som arbetar i omoderna verktyg riskerar att halka efter i sin personliga digitala utveckling, och bli tveksamma kravställare och innovatörer. För att inte bli ifrånsprungen – och upprätthålla status som en attraktiv arbetsgivare – är bra digitala verktyg på arbetsplatsen A och O.

  Case CEVT

  Konsten att hantera snabb tillväxt.

  Case Lantmännen Unibake

  Globalt system för ökad transparens, spårbarhet och återanvändning i dokumenthanteringen.

  Träffa våra digitala experter för att utvärdera er internkommunikation

  Har ni en strategi för hur er digitala arbetsmiljö förstärker engagemanget på arbetsplatsen? Boka ett möte med oss och ta nästa steg mot en digital arbetsplats med starkt stöd för modern internkommunikation.

  Clas Kärrlund clas.karrlund@acando.com +46 (0)72-575 34 56

  Boka ett möte här: