Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Den digitala arbetsplatsen - Vägen till effektivitet, kreativitet och innovation på jobbet

  En arbetsplats består idag av mycket mer än bara det fysiska kontoret. Det mesta vi gör, gör vi digitalt. Vi jobbar och lever genom våra digitala verktyg, även om ett vanligt anteckningsblock kan vara uppfriskande att bryta av med ibland.

  Som arbetsplats är det därför viktigt att se till att medarbetarna får tillgång till verktyg som uppfyller – och förhoppningsvis överstiger – anställdas önskemål och krav på sömlöst internt samarbete.

  I denna rapport visar vi vägen till en framgångsrik digital arbetsplats genom att bryta ner begreppet i tre olika perspektiv - teknik, flexibilitet samt beteende och kultur - som när de optimeras skapar förutsättningar för ett effektivt samarbete.

  Men var börjar man? Här ger vi en överblick över den digitala arbetsplatsens byggstenar och framgångsfaktorer, och vad som är viktigt att ha i åtanke för att lyfta det interna samarbetet till nya höjder.

  Vill du veta mer?

  Kontakta Daniel Karlsson daniel.karlsson@acando.com +46 (0)70-634 31 10

  Erbjudande Digitalisera arbetsplatsen för bättre samarbete, kommunikation och effektivitet

  Vi hjälper våra kunder att nå ökad produktivitet och effektivitet genom den digitala arbetsplatsen.

  Insikt Whatsapp eller intranät - Vad betyder de digitala verktygen för dagens medarbetare?

  I takt med digitaliseringens framfart släpps nya verktyg och appar för kommunikation på löpande band. Men motsvarar organisationers kommunikationsverktyg de som används privat? Och vad blir effekterna av bättre eller sämre digitala verktyg på arbetsplatsen? Acandos expert på Enterprise Productivity, Daniel Karlsson, ger klarhet i våra funderingar.

  Insikt Tre fördelar med en digital arbetsplats

  Digitaliseringen är en ständigt aktuell fråga, men det som digitaliseras i externa processer behöver även digitaliseras internt. Anställda som arbetar i omoderna verktyg riskerar att halka efter i sin personliga digitala utveckling, och bli tveksamma kravställare och innovatörer. För att inte bli ifrånsprungen – och upprätthålla status som en attraktiv arbetsgivare – är bra digitala verktyg på arbetsplatsen A och O.