Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Bidrar modern internkommunikation till fake news i företagen?

  Fake news i företagen – är det dit vi är på väg? Interna sociala medier ger både transparens och minskat silo-tänk, men det krävs styrning och eftertanke för att hålla dialogen konstruktiv. Det är lätt att ryckas med i de möjligheter som sociala mekanismer ger, men rationalisera inte för den sakens skull bort officiellt godkänd kommunikation.

  Sociala medier privat och på jobbet

  Det senaste årtiondet har de flesta av oss, i våra privata liv, deltagit i en allt mer intensiv konsumtion och konversation på sociala medier. Först Facebook, och sedan, för vissa av oss, även Twitter. Nu följer vi efter våra millenials till Instagram, Snapchat och Whatsapp. Vi lever i en fri värld där vi ständigt måste försöka vara källkritiska vilket inte alla vill och klarar av. Vi har periodvis stora problem med fake news och en riktigt otrevlig diskussionsmiljö.

  En del företag (många är ännu ett för starkt ord) är på väg in i en värld där öppen dialog uppmuntras, för att medarbetarna skall bli mer engagerade i företagets framgång. Det handlar ofta om att skapa diskussion, kanske på interna sociala medier, där olika intressegrupper har möjlighet att utbyta idéer. Nästan alltid drivs initiativet av ett antal eldsjälar som brinner för de möjligheter som kommer med sociala medier. Några exempel på önskade effekter är ökad transparens och minskat stuprörstänkande. Företagsledningen är dock sällan med på tåget till hundra procent. Många ledningar i större företag är till förvånansvärt hög grad fortfarande ganska analoga.

  Utvecklingen drivs på av några eldsjälar, men ledningen saknar ofta engagemang

  Vi kan nästan kalla de flesta initiativ för hobbyprojekt som inte ger någon större utdelning i form av bättre och mer lönsamma företag. Om vi skalar upp ett hobbyprojekt så riskerar vi, att utan styrning och eftertanke, närma oss den värld av fake news och undermåligt samtalsklimat som vi så ofta ser privat.

  Vägen framåt

  Hur ska vi då göra för att ta tillvara på alla goda effekter av sociala mekanismer, utan att få med allt det negativa? Ett sätt att förstå utmaningen är att dela upp det vida begreppet kommunikation i tre kategorier:

  Några fördelar med sociala mekanismer

  internkommunikation-sociala medier

  En öppen dialog skapar engagemang

  Den lilla risk som finns är värd att ta med alla de positiva effekterna

  Det är inte alla kommunikationstyper som ligger i riskzonen för spridning av fake news. Den officiella informationen är kontrollerad av företaget och den kommunikation som sker inom ramen för det täta samarbetet, är kontrollerad av gruppens starka band. Riskområdet är därför centrerat till den öppna dialogen. Vi vill att anställda ska vara engagerade och motiverade. Vi vill att de ska berika innehåll med nya infallsvinklar, och vi vill vara transparenta och tillåta avvikande åsikter.

  Men är risken för interna fake news en realitet? Riskerar vi att våra kollegor skriver felaktiga och upprörande inlägg? Vår erfarenhet från de många digitala arbetsplatser vi har varit med och infört är att det är ett mycket sällsynt problem. Man publicerar under eget namn och håller sig nästan alltid inom ramarna. Det verkliga problemet ligger istället i att få ledningen, och i förlängningen de anställda att delta i den öppna dialogen.

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Daniel Karlsson Stockholm daniel.karlsson@acando.com +46 (0)70-634 31 10

  Eller vill du bli kontaktad?