Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Studie

  Acando Strategy Execution Survey - Healthcare

  Acando Strategy Execution Survey - Healthcare

  Internationella studier visar att strategiimplementering ligger högt upp på agendan hos ledare och chefer - men bara en liten del av alla strategier blir implementerade. Vi ville undersöka om svensk hälso- och sjukvård uppvisade liknande utmaningar, och vilka faktorer som ansågs viktiga för framgångsrik strategiimplementering. Här presenterar vi resultaten från studien.

  Vår erfarenhet visar att de flesta organisationer har utmaningar med att bibehålla ett strategiskt fokus över tid, vilket slår negativt på de strategiska avsikterna. För att uppnå en optimal balans mellan operativt och strategiskt fokus behöver organisationer ha stödjande verktyg, strukturer och aktiv förändringsledning. 

  I studien har 40 ledande befattningshavare, inom 8 regioner och landsting, i huvudsak placerade inom region- eller landstingsledning, centrala staber, förvaltningsledning eller områdesledning inom förvaltning deltagit.

  Studiens resultat visar bland annat att de flesta regioner och landsting har en tydligt formulerad strategi och grundkomponenterna i strategiformuleringen på plats, men flertalet har utmaningar med att bryta ned strategin, sätta strategiskt drivna mål i hela organisationen, samt koppla budget till den strategiska planen.

  Kommunikation och uppföljning av strategins implementering skapar medvetenhet och involvering bland medarbetarna, men enbart 50% av respondenterna anser att deras ledare regelbundet diskuterar strategin med medarbetarna, samt att de lyckas med att etablera en bred förståelse för strategin och medverkan i implementeringen.

  Regelbunden uppföljning av strategiska mål och initiativ anses vara viktigt, men mer än hälften anser att deras ledare och chefer inte avsätter tillräckligt mycket tid för uppföljning av strategiska mål och initiativ, samt att operativ uppföljning har prioritet och tar större delen av tillgänglig tid eller att de är underbemannade och inte får prioriterad och dedikerad tid för strategiarbete.

  För att öka förmågan till strategiimplementering bör regioner och landsting bryta ned och konkretisera strategin och mål i hela organisationen samt skapa bred förståelse och engagemang hos alla berörda medarbetare. De behöver även avsätta tid till strategisk uppföljning och kunna agera vid avvikelser samt säkerställa rätt bemanning och dedikerad tid till implementering.

  Vill du ta del av hela studien? Ladda ner den här.

  Lars Sigfridsson lars.sigfridsson@acando.com +46 (0)73-082 51 76
  Jon Nilsson Göteborg jon.nilsson@acando.com +46 (0)730-82 52 69
  Tema The future of Healthcare

  Vården är satt under hård press och digitaliseringen möjliggör lösningen på dagens och framtidens utmaningar. Men tekniken är bara en förutsättning - att få med det mänskliga perspektivet på resan är A och O för att skapa en framgångsrik vård. Vi djupdyker i det senaste inom hälso- och sjukvård, och vad som krävs för att nå en hållbar förändring.

  Erbjudande Vi möjliggör en proaktiv hälso- och sjukvård

  Vi är med och realiserar en effektivare hälso- och sjukvård. Genom förståelse för individens behov och datadrivna insikter säkerställer vi att rätt problem prioriteras - och att lösningarna får verklig effekt.