Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Acando i Almedalen 2018 – Nycklarna till en framgångsrik digitalisering av vården

  Vi var på plats i Almedalen 2018 och bjöd in till både seminarium och mingel för att diskutera hur vi praktiskt går tillväga för att lyckas med en effektiv digitalisering av hälso- och sjukvården. Varför går det så långsamt? Och vad behövs för att skynda på utvecklingen – med rätt insatser? Vi har sammanfattat insikterna från eventet.

  Hur kan offentlig sjukvård öka digitaliseringstakten?

  För att det ska bli verkstad av digitaliseringsinitiativen inom offentlig hälso- och sjukvård behöver vi utmana befintliga strukturer och arbetssätt. Revolutionerande teknik är i mångt och mycket redan tillgänglig, men den offentliga vården hänger inte riktigt med i tempot på samma sätt som privata aktörer. För att lyckas behöver de därför öka den egna organisationens förmåga till innovation.

  Ekonomin tvingar fram utveckling och förbättring och de flesta landsting och regioner har idag både ekonomiska utmaningar och långa väntetider med tillhörande köbildning. Situationen skapar både ett tryck internt på att cheferna måste hålla budget, och externt då patienterna nu kan använda exempelvis nätläkare. Så, hur kommer vi runt denna, allt mer brådskade, problematik?

  Hur, var när? Service design visar vägen

  Stora organisationer i kombination med bristande samverkan mellan landsting/regioner och kommuner skapar en effektiv bromskloss för utveckling och innovation. Det finns inarbetade strukturer, men flera parter behöver involveras för att en förändring ska till. Det är helt enkelt krångligt (och dyrt) att få det rätt, och även om man viljan finns så är det långt ifrån klart kring hur man ska gå tillväga och vilka delar som ska prioriteras först.

  Ett bra verktyg för att navigera rätt och inte fastna i gamla strukturer och tankemönster är att använda sig av metoden service design (tjänstedesign) – ett verktyg som säkerställer att man utgår ifrån användaren, i detta fall patienten, när tjänsterna utvecklas. Gustav Gullberg, Vice VD på Acandos byrå itch, djupdök under eventet i just service design och varför patientanpassade tjänster kan vara en nyckel till lyckad digitalisering av vården. Genom ett strukturerat arbetssätt som inspirerar till kreativa lösningar, med patienter och vårdföreträdare i samverkan, identifieras de tjänster som bäst möter patienternas behov.  

  Vi möjliggör en proaktiv hälso- och sjukvård

  Använd insamlade data med hjälp av AI

  Det finns en enorm potential med artificiell intelligens inom hälso- och sjukvården

  Digitala journalsystem har använts i bred utsträckning under de senaste tio åren, vilket framförallt har underlättat informationsöverföring mellan olika vårdinstanser. Det har i sig varit ett stort framsteg i jämförelse med pappersjournaler. Men för att få en hävstång på digitaliseringen behöver informationen i större grad användas för som underlag för kloka och faktabaserade beslut. Det förutsätter strukturerad data, något som Arne Melander från Acando Healthdata Lab berättad om. Nu finns det möjligheter att med hjälp av AI skapa strukturerad information ur en ostrukturerad textmassa. Då finns den grundläggande förutsättningen för att utveckla medicinska beslutsstöd eller tillämpningar för verksamhetsstyrning.

  Satsa storskaligt

  Acando i Almedalen 2018 blev ett forum för värdefulla utbyten och spänstiga dialoger mellan en rad olika aktörer inom vården. Klotterplanken fylldes av kloka tankar, som att det inte räcker med att skjuta till resurser i vården, utan det krävs nya arbets- och synsätt för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna hålla en bra standard även i framtiden. Det viktigaste verktyget för att lyckas är det som brukar inkluderas i begreppet digitalisering, det vill säga att anamma modern, tillgänglig teknik och skapa lösningar utifrån patienternas behov. Det pågår idag flertalet pilotprojekt, men för att verkligen skapa förändring som gör skillnad krävs transformationer i en helt annan skala och det som bromsar är inte tekniken i sig, utan bristen på organisatorisk innovation.

  Läs även

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Fredrik Erbing fredrik.erbing@acando.com +46 (0)73-021 12 69

  Eller vill du bli kontaktad?