Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Acando Inspiration Day

  Spännande gästtalare var på plats för att bidra med insikter och kunskap kring "omnichannel retailing" och "disruptive analytics".

  King

  Att skapa en datadriven kultur

  Jakob Nettelbladt, Business Development Manager på King, berättade om hur King använder sin data från 1,5 miljard spelare för att optimera användarvänlighet och i förlängningen omvandla kunskap till pengar.

  01- Kings primära mätetal vid dataanalys

  Engagement - hur ser användarmönstret ut?
  Retention - hur länge stannar kunderna kvar?
  Conversion - hur och när konverterar vi kunderna?
  Monetisation - hur mycket spenderar kunderna och på vad?
  Virality - hur ser spridningen ut?

  02- Hur data används är på många sätt en organisatorisk fråga
  Olika avdelningar kommer att använda insikterna på olika sätt. På många företag tar marknadsavdelningen hand om datan och en typisk action kan då vara att skicka ut en kampanj på en produkt som tappat i försäljning. På King har man insett att man då bara plåstrar om såret – man läker det inte. Därför går insikterna även direkt till produktutvecklingsteamet.

  03- Dataanalys i produktutvecklingen
  Grundläggande för att skapa en datadriven kultur har varit att inte etablera dataanalys som en stödfunktion, utan som en naturlig del av produktutvecklingsteamet. Därmed blir dataanalys en intäktsgenereande funktion istället för bara ett rapporteringsverktyg.

  TV4

  Användaren i fokus

  Maria Ardstål är Head of Products på TV4 och berättade om sin roll på TV4 och hur de använder kunddata för att förbättra kundupplevelsen. Nedan har vi sammanfattat ett par av hennes tips för att lyckas skapa en datadriven organisation.

  01- Testa, mät och lär dig
  Våga göra fel. Använd workshops och utnyttja pilotprojekt för att hitta rätt väg att gå.

  02- Lita alltid på dina instinkter 
  I de flesta fallen vet du redan från start åt vilket håll beslutet lutar.

  03- Ha användaren i fokus
  Individualisera innehållet med data som verktyg för att optimera den faktiska användarupplevelsen.

  04- Påvisa resultat istället för att snacka
  Se till att du har tillräckligt med mandat för att driva förändring.

  05- Anställ rätt personer
  Och möjliggör tvärfunktionella arbetsteam. Digitala analytiker och redaktörer behöver verka tillsammans för att skapa värde för användaren.

  itch

  Fail forward

  Martin Deinoff, vd på Acandos nya satsning Itch, ett digitalt innovationslabb, inspirerade med sitt kunnande inom digital innovation. Han fokuserade på viktiga förutsättningar och verktyg för att lyckas i praktiken.

  01- Fokusera på kunden
  Sluta fokusera på vad du är bäst på, och fokusera på vad kunden vill ha. Det ger inget att vara bäst på saker som ingen vill ha - glöm aldrig Kodak. Detta är till stor del en ledningsfråga.

  02- Fail forward
  Testa och var inte rädd för att misslyckas. Gör fel tidigt och gör fel ofta, men lär dig av dina misstag så att du inte gör samma fel två gånger.

  03- Premiera nyfikenhet
  Innovation handlar inte om att lyckas, misslyckas eller att göra något riktigt spännande. Det handlar mest om mod - man måste våga chansa för att bryta ny mark.

  Microsoft

  Digitalisering driver förändring

  Daniel Akenine, nationell teknik- och säkerhetschef på Microsoft, inledde eftermiddagen med att tala om digitaliseringens roll i samhället. Genom att illustrera teknikens påverkan på samhällsutveckling historiskt, målade Daniel upp en bild av digitaliseringens möjligheter för framtiden.

  01- Förändring är oundvikligt
  Bara fåtalet företag lyckas överleva ett tidsspann på hundra år och det är därför nödvändigt att kunna anpassa sig för att följa med i utvecklingen.

  02- Teknik och maskiner tar över fler arbetsuppgifter
  Skillnaden mot tidigare maskiner är att vi idag ersätter hjärnkraft i motsats till muskelkraft. Det är högst sannolikt att den första roboten med artificiell intelligens kommer att sitta i en bolagsstyrelse före år 2025 och uträtta analysarbete.

  03- Ekonomiska teorier utdateras
  De ekonomiska teorierna håller på att bli utdaterade i förhållande till vår digitala värld. Kanske är det på grund av internets prisutjämnande effekt som inflationen inte ökat trots en allt lägre ränta?

  Jollyroom

  Anpassa innehållet efter kunden

  Jessica Egman är marknadschef på Jollyroom och talade på temat datadriven kundanalys utifrån ett marknadsperspektiv.

  01- Allt börjar med konsumenten
  För att skapa en online-kundupplevelse i världsklass behöver innehåll, kanaler och design anpassas efter din kund.

  02- Sluta aldrig förändra och uppdatera din produkt
  Förutse din kunds behov och beteende med hjälp av mätning och dataanalys innan kunden själv hinner göra det för att motsvara förväntningarna.

  03- Analysera intressemönster
  Led konsumenter in på din hemsida genom att analysera intressen och skapa en total förståelse för din målgrupp. Analysera samband mellan intresseområden och se till att synas i forum där sannolikheten är stor att kunden fastnar för din produkt via känt intressemönster.

  04- Hitta balansen
  En bred målgrupp innebär skilda förväntningar då varje enskild kund ställer olika krav på köpupplevelsen. Data kan användas för att personalisera innehållet, så utmaningen ligger i att hitta en bra balans mellan den individuella upplevelsen och det generaliserade intrycket.

  2E Group

  Kundens behov driver affären

  Krister Bergström är vd på 2E Group Digital och talade om sina erfarenhet av digital utveckling inom olika branscher.

  01- Förbered dig
  Allt kommer att vara uppkopplat om tio år. Idag integrerar vi med vår mobiltelefon cirka 150 gånger per dag. För att följa med i utvecklingen behöver företag analysera och förstå sina kunders behov om tio år. Det är därför viktigt att börja samla in stora mängder kunddata för att bygga kunskap om kundmönster inför framtiden.

  02- Samla data om kundens behov
  Industrin är i förändring och 80% av affärsverksamheten är idag digital, vilket påverkar kundresan. Det är inte längre tjänsten som driver affären, utan kundens behov. För att skapa en förståelse för kundens behov, arbetar 2E extremt datadrivet.

  03- Ha alltid kundfokus
  Kunden är idag sofistikerad i sitt sätt att välja, tekniken styr affären. Framgång är idag en process för att driva en digital affär och handlar inte om att följa förändringen, utan om att förutse kundernas.

  Vill du veta mer?

  Kontakta Erik Brandrup-Wognsen erik.brandrup-wognsen@itch.se +46 (0)70-250 76 58

  Acando Inspiration Day

  Se filmen från Acando Inspiration Day i Stockholm.

  Acando Inspiration Day

  Se filmen från Acando Inspiration Day i Göteborg.