Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Ett friskare Sverige 2016

  Den 7 september anordnade Acando konferensen Ett friskare Sverige, där vi samlade ansvariga parter inom sjukskrivningskedjan för att tillsammans diskutera hur vi kan minska sjukskrivningarna i samhället.

  ”Sjukskrivning är alltid dåligt, om än ibland nödvändigt” - Lars-Åke Brattlund, sjukförsäkringsdirektör på Försäkringskassan

  I dagsläget är cirka 600 000 svenskar sjukskrivna i mer är 14 dagar per år, vilket medför sjukpenning från Försäkringskassan. Då omkring fem miljoner invånare är i arbetsför ålder, innebär det att runt 12% av befolkningen är sjuka i mer än 14 dagar varje år, en kostnad för samhället på drygt 40 miljarder kronor.

  Självklart kan vi inte sluta betala ut sjukpenning helt och hållet, men ponera att vi tillsammans skulle kunna få ner sjukskrivningsnivån med 10%, det skulle betyda en besparing på fyra miljarder per år, vilket motsvarar cirka 8 000 poliser eller sjuksköterskor.

  Vi samlade representanter från regeringen, berörda myndigheter, doktrin och vårdpersonal för att komma fram till hur de på bästa sätt kan samverka för att förbättra folkhälsan och minska sjukskrivningsnivån.

  Inbjudna talare var Martin Ingvar, professor och överläkare på Karolinska Institutet, Lars-Åke Brattlund, sjukförsäkringsdirektör på Försäkringskassan, Erik Fernholm, föreläsare & entreprenör inom motivationsforskning, Göran Modin från Praktikertjänst samt Kristina Hagström, ansvarig risk- och hälsostrateg på Skandia. De bidrog med värdefulla insikter och erfarenheter utifrån olika perspektiv på frågan. Konferensen avslutades med en paneldiskussion, där även Therése Svanström Andersson från regeringskansliet, Helén Lundkvist Nymansson från Sveriges Kommuner och Landsting och Fredrik Söder från Hälsorörelsen deltog. Moderator under konferensen var Laura Hartman.

  Både talare och inbjudna representanter från branschen höll med om att sjukskrivning naturligtvis i många fall är nödvändigt, men att åtgärden ofta används före det att alternativa, mindre drastiska metoder först prövats.

  Vi optimerar arbetssätt, processer, organisation och teknik för en effektivare hälso- och sjukvård

  ”Det måste vara med väldig noggrannhet och försiktighet man använder behandlingsmetoden sjukskrivning, den är beroendeframkallande och skapar utanförskap” - Lars-Åke Brattlund

  Resultatet från konferensens diskussioner visade att samtliga parter var överens om att det behövs ökat samarbete mellan aktörerna och förändring på alla nivåer för att utmaningen ska lyckas. Patienten måste även sättas i centrum, och därmed behövs nya processer med individfokus. Sjukvården måste fråga sig vad de kan göra för individen istället för vad individen kan göra för verksamheten. Slutligen landade dagen i att sjukvårdssystemet måste börja stödja en mer proaktiv vård. Idag sker behandling först när patienten insjuknat, vilket borde räknas som för sent eftersom många sjukdomar går att förutse och förhindra.

  Alla var överens om att det kan göras mer och att första steget till ett friskare Sverige handlar om en ökad samverkan och kontinuerlig dialog mellan berörda parter, samt att fokus behöver förflyttas till individen och dess behov. Konferensen visade att vi idag har både verktyg, metoder, kompetens och vilja att genomföra förändringen.

  Läs även

  Vill du veta mer?

  Kontakta Lars Gustafsson lars.gustafsson@acando.com +46 (0)73-021 14 92