Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Ett friskare Sverige 2017

  Acando driver sedan 2016 initiativet Ett friskare Sverige - vårt sätt att som oberoende aktör bidra till hållbar förändring inom vården. Förra hösten höll vi en konferens där vi diskuterade hur vi kan minska sjukskrivningarna i samhället och i Almedalen anordnade vi en workshop som genererade kreativa förbättringsförslag. Nu i oktober var det dags igen, då vi under en eftermiddag bjöd in beslutsfattare med ansvar för medborgares och medarbetares hälsa till ett seminarium på temat preventiv vård och levnadsvanor.

  Den 11 oktober bjöd vi som oberoende aktör in beslutsfattare med ansvar för medborgares och medarbetares hälsa till ”Ett friskare Sverige 2017”. Dåliga levnadsvanor är orsaken till en majoritet av Sveriges dödsfall och ursprunget till en mängd komplikationer som innebär onödigt lidande och stora kostnader för samhället. Vi kan kalla det för ’vällevnadssjukdomar’.

  ”Hälsa är att i sann mening vara uppfylld av sina livsuppgifter, konsten är att klara balansgången på livets olika arenor med hälsa, livsglädje och välbefinnande i behåll” - Johan Holmsäter

  Det ökande insjuknandet i diabetes typ 2 är en tydlig markör och relevant utgångspunkt för hälsobefrämjande arbete - och man kan inte ignorera att vår folkhälsa har en stark socioekonomisk koppling. Professor Claes-Göran Östenson var på plats under seminariet och talade om just Diabetes typ 2, och konstaterade att stor effekt kan fås genom regelbunden (måttlig) motion, viktminskning vid övervikt och tobaksstopp.


  Det är tydligt att majoriteten av oss har för dålig kondition och väger för mycket, samtidigt som en minoritet tränar allt mer. Vi saknar kunskap om hur mycket vi behöver röra på oss och har kanske också därför svag motivation att förändra våra levnadsvanor, vilket även gäller kosten. Peter Foxdahl, Dr.Med.Sc. och Hälsoentreprenör, pratade om utmaningen i att förstå hur mycket och med vilken intensitet man behöver träna fysiskt. Som lösning introducerade han Liviform, en app som skattar din fysiologiska ålder genom att översätta syreupptagningsförmåga och anpassa träningsprogram som uppdateras allt eftersom din kondition förbättras.

  Var går gränsen mellan frisk och sjuk?

  Talade gjorde även Johan Holmsäter, som är grundare av Friskis och Svettis. Han menade på att det stora flertalet i samhället är ”inbillningsfriska”, och att det är denna målgrupp som bör vara i fokus vid förändringar för att skapa en bättre hälsa. Men vems ansvar är det att ta hand om detta område mellan sjukt och friskt?  

  Lars-Åke Brattlund, Försäkringsdirektör på Försäkringskassan, argumenterade för att vi behöver sluta prata om rätten att vara sjuk – och istället fokusera på rätten att vara frisk. 200 000 svenskar kan idag inte arbeta på grund av ohälsa och 100 miljarder kronor betalas ut i sjukpenning varje år. För att komma runt problematiken tog Lars-Åke en tydlig ståndpunkt och uppmanade till mer och bättre samarbete mellan de ansvariga myndigheterna.

  Även Mathias Ekman från Microsoft var på plats för att bidra med det digitala perspektivitet, och fokuserade framför allt på möjligheterna med artificiell intilligens och datainsamling för hälso- och sjukvården. Han upplyste om att 12 månader är allt som krävs för att på förväg förutså att en patient kommer att diagnosticeras med lungcancer, bara genom analys av sökhistoriken på internet.

  Sist men inte minst talade Anna Iwarsson med kollegor från Riksidrottsförbundet om just träningens positiva effekt på folkhälsan, och uppdaterade oss om pågående projekt. Också Biträdande Rektor på Gripsholmsskolan, Juho Friberg, pratade om vikten av att röra på sig från ung ålder. För levnadsvanor sätts ofta redan i unga år, och är ju äldre man blir svårare att ändra på. Men det går.


  Det finns givetvis ingen enkel lösning på hur vi förbättrar Sveriges folkhälsa, men genom flera initiativ, samarbete och målmedvetenhet är man på rätt väg.

  Stort tack till er som var på plats och bidrog med levande diskussioner och värdefulla perspektiv!

  Vill du veta mer?

  Kontakta Lars Gustafsson lars.gustafsson@acando.com +46 (0)73-021 14 92

  Tidigare event Kreativt mingel - Hur skapar vi ett friskare Sverige?

  Under Almedalsveckan 2017 höll Acando ett kreativt mingel med befattningshavare, forskare, kliniker, omsorgspersonal och andra myndighetsföreträdare för att tillsammans diskutera hur vi kan skapa hållbar förändring.

  Erbjudande Vi möjliggör en proaktiv hälso- och sjukvård

  Läs mer om hur Acando är med och realiserar en mer effektiv, jämlik och kostnadseffektiv vård.

  Tidigare event Ett friskare Sverige 2016

  Den 7 september 2016 anordnade Acando konferensen Ett friskare Sverige - där vi samlade ansvariga parter inom sjukskrivningskedjan för att tillsammans diskutera hur vi kan minska sjukskrivningarna i samhället.