Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Acando Diversity Challenge

  Acandos mål: 50/50 fördelning mellan män och kvinnor på ledande positioner 2020

  För oss är mångfald inte en sidofråga, det är ett måste för framgång. Vi är beroende av att kunna erbjuda våra kunder effektiva och innovativa team och vi vet att mångfald skapar just det. Det finns flera undersökningar som påvisar det, en av dem, fokuserad på könsfördelning, har vi gjort själva för att fördjupa vår förståelse. Den visar bland annat att företag med ledningsgrupper med mer än 30% kvinnor uppvisar en högre lönsamhet än de med sämre könsfördelning.

  Tyvärr kan vi inte klappa oss själva på axeln riktigt än. På Acando är tre av 16 i ledningen kvinnor, och vi är 35% kvinnor i hela bolaget. I styrelsen är tre av åtta kvinnor. Vi är långt ifrån klara, men vi arbetar aktivt med frågan, och för varje gång vi mäter ser det bättre ut. När initiativet Acando Diversity Challenge startades 2015 var vi under 30% kvinnor och hade bara en kvinnling styrelseledamot. Målsättningen med initiativet är att ha en 50/50-fördelning mellan män och kvinnor på alla ledande befattningar år 2020.

  Det är självklart inte bara könsfördelningen som räknas. I grunden handlar mångfald om en öppenhet för olikheter. I en grupp där alla åsikter värderas lika, skapas förutsättningar för nytänkande och skadligt ja-sägande motverkas, och det är ett måste om vi ska fortsätta att ligga i framkant.

  Exempel på initiativ

  Inspiration och workshops

  Vi anlitar löpande Sofia Falk från We Are The Story Doers för workshops kring kraften i mångfald. Syftet är att inspirera våra medarbetare till att själva utveckla konkreta och genomförbara förändringsinitiativ utifrån de utmaningar som identifierats i det dagliga arbetet.

  Acando New Start

  Genom programmet Acando New Start erbjuder vi praktikplatser till nyanlända svenskar med en teknisk bakgrund. För oss är det ett sätt, både att öppna upp arbetsmarknaden för nyanlända, och att berika våra team med nya perspektiv. Vi är väldigt glada över att fått anställa ett par tidigare praktikanter.

  Mentorskapsprogram

  Future Leaders är Acandos egna mentorskapsprogram med ett fokus på mångfald och jämställdhet. Målsättningen är att bidra till ett starkt ledarskap inom Acando med möjlighet för våra konsulter att utvecklas i sina roller. 

  Kvinnligt nätverk

  Acando har startat initiativet #KnowHer - ett kvinnligt nätverk som syftar till att stärka kvinnor i näringslivet. Acando vill bidra till att kvinnor tillsammans diskuterar och utbyter erfarenheter för att stötta och hjälpa varandra till att nå sin fulla potential. Två gånger per år bjuder Acando in till nätverksträffar med inspirerande talare, mingel och erfarenhetsutbyte. Nätverket finns för närvarande i Stockholm och Göteborg.